Çocuk Hakları - Hisar School Blogs

advertisement
2009!
O K TAY
Ö Z D E M I R!
FREE
E T K I N VATA N DAŞL I K İ ÇIN ÇOCUK
HAKLARI
ONLAR DA İNSAN,
YANİ HAKLARI VAR!
Video
Çocuk Hakları Hakkında Bilgi
Çocuk hakları, kanunen
olarak dünya üzerindeki
tüm çocukların doğuştan
sahip olduğu; eğitim, sağlık,
barınma; fiziksel, psikolojik
veya cinsel sömürüye karşı
korunma gibi haklarının
hepsini
birden
tanımlamakta kullanılan
evrensel kavramdır.
http://www.youtube.com/watch?
v=heQxUEAEW_M
Çocuk hakları, insan hakları
kavramının içinde ele
alınması gereken bir
konudur.
İçindekiler:
Madde 12:Şikayet Hakkı
Madde 28:Eğitim Hakkı
Kaynakça
Şikayet Hakkı
Madde%12:"Her"çocuk," şikayet"merciileri"
görüşlerini"serbestçe" oluşturmuştur.
ifade"etme,"kendisini"
ilgilendiren"her"
konuda"görüşlerinin"
dikkate"alınması"
isteme"hakkına"
sahip=r."Herkesin"
çocukları"dinleme,"
onların"fikrini"
öğrenme"ve"onlara"
saygı"gösterme"
zorunluluğu"
vardır.Ukrayna"ve"
Finlandiya"başta"
olmak"üzere"pek"çok"
ülke,"çocuk"haklarını"
korumaya"yönelik"
Eğitim Hakkı
Madde%28:Her"
çoçuğun"eği=mini"
tam"yapabilmek"için"
desteklenir"ve"
korunur."İlköğre=m"
parasız"ve"hiçbir"
ayrım"gözetmeksizin"
tüm"çocuklar"tüm"
çocuklar"için"hak"ve"
zorunludur."hakkı,"
çocukların"en"önemli"
haklarından"biridir."
Unicef'in1999"
tarihinde"yazılmış"
raporunda"da"
belirJği"gibi"okuma"
yazma"bilmeme"çok"
ciddi"sorunlara"neden"
olmaktadır."Anne"ve"
çocuk"ölümlerinin"
önde"gelen"
etkenlerinden"biri,"
annenin"cahilliği"veya"
okuma"yazma"
bilmemesidir.
Kaynakça
1)Vikipedi
2)Youtube
3)Türk Hukuk Sitesi
Download