Klasik Büyüme Modeline Dönüş Süreci Devam Ediyor

advertisement
10.12.2015 11:30
TR: Klasik Büyüme Modeline Dönüş Süreci Devam Ediyor: Tüketim
TÜİK tarafından Türkiye ekonomisinin 2015 yılı üçüncü çeyrek dönemi ekonomik
performansına dair detaylar açıklandı.
Buna göre:



Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmini bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
sabit fiyatlarla yüzde 4’lük artışla 34 milyar 934 milyon TL olurken,
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH tahmini bir önceki
çeyreğe göre yüzde 1.3 artış,
Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH tahmini bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre yüzde 5.4 artış gösterdi.
Tarım sektöründe bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 11.1, sanayi
sektöründe yüzde 1.5 ve hizmet sektöründe yüzde 5 artış gerçekleşti.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
1
Orkun GÖDEK
DenizBank
Özel Bankacılık Grubu
Yönetmen
Düzey 3
Türev Araçlar
Kredi Derecelendirme
Kurumsal Yönetim Der.
[email protected]
+90 212 348 51 60
İSTANBUL
10.12.2015 11:30
Harcamalar Yöntemiyle GSYH Bileşenleri Büyüme Hızı
(Sabit Fiyatlar, 1998=100, %)
Tüketim
Özel Tüketim
Kamu Tüketim
Yatırım
Kamu Sektörü
Özel Sektör
Stok Değişimi
Mal ve Hizmet İhracatı
Mal ve Hizmet İthalatı (eksi)
GSYH
2013/Q1
2013/Q2
2013/Q3
2013/Q4
2013
2014/Q1
2014/Q2
2014/Q3
2014/Q4
2014
11.0
3.1
7.9
47.5
53.3
-5.8
13.6
5.6
8.0
27.3
28.0
-0.7
7.6
5.6
1.9
21.3
18.1
3.1
14.0
6.1
7.9
18.9
12.9
5.9
11.6
5.1
6.5
24.6
24.1
0.5
11.8
2.6
9.2
-4.9
-5.6
0.7
3.0
0.5
2.5
-13.6
-12.1
-1.5
6.7
0.1
6.6
-8.6
-10.8
2.2
4.5
2.5
2.0
-5.8
-6.4
0.6
6.1
1.4
4.7
-8.3
-8.7
0.4
2015/Q1 2015/Q2 2015/Q3
7.1
4.6
2.5
-6.9
-9.0
2.1
12.7
5.5
7.2
12.7
1.4
11.3
11.2
3.4
7.8
-0.2
0.5
-0.7
3.1
7.8
3.1
0.1
12.6
4.7
-2.2
5.2
4.3
-1.2
10.5
4.6
-0.2
9.0
4.2
11.2
0.7
5.1
5.6
-4.3
2.4
7.8
-1.6
1.8
3.3
4.7
2.7
6.8
-0.2
2.9
-0.5
4.0
2.5
-1.9
1.5
3.8
-0.6
-1.0
3.4
DenizBank Özel Bankacılık Grubu/TÜİK
Harcamalar yöntemiyle hesaplanan GSYH bileşenlerinin büyüme hızlarına baktığımızda 2015
yılının üçüncü çeyreğinde özel tüketim yüzde 3.4, kamu tüketimi ise yüzde 7.8 artış
göstererek toplamda yüzde 11.2 büyümeye işaret etti. Söz konusu rakam bir önceki
çeyrekte yüzde 12.7 düzeyinde gerçekleşmişti.
Özel sektör yatırımları 2014 yılının ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez negatif performans
göstererek yüzde 0.7 düzeyinde daralırken, kamu sektörü yatırımları ise yüzde 0.5 artış
sergiledi. Toplam yatırım kaleminin büyüme performansı ise üçüncü çeyrekte yüzde 0.2
düşüş gösterdi. Söz konusu rakam bir önceki çeyrekte yüzde 12.7 artış göstermişti.
Mal ve hizmet ihracatı 2015 yılının üçüncü çeyreğinde de zayıf performansını koruyarak
yüzde 0.6 gerilerken, ithalat ise 2014 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez zayıfladı ve
yüzde 1 düşüş gösterdi.
Ekonominin üçüncü çeyrek performansında en yüksek GSYH payı yüzde 64.7 ile özel tüketim
kaleminde gerçekleşirken, söz konusu rakam bir önceki çeyreğe göre 0.8 yüzde puan düşüş
gösterdi. En düşük pay ise yüzde 3.0 ile stoklarda gerçekleşti.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
2
10.12.2015 11:30
Harcamalar yöntemiyle hesaplanan GSYH bileşenlerinin çeyreklik bazda büyümeye katkı
puanlarına baktığımızda en yüksek desteğin 2.2 ile özel kesim tüketiminden geldiği
görülürken, kamu desteği 0.8 puan düzeyinde gerçekleşti. Yatırım kalemi -0.1 puan ile
negatif katkı sağlarken, kamu yatırımı nötr kaldı, özel kesim ise düşüş gösterdi. Stok değişimi
1 puan, net ihracat ise 0.1 puan pozitif katkıda bulundular.
Büyüme Katkıları (Sabit Fiyatlar, 1998=100, Puan)
Harcamalar Yöntemiyle GSYH Bileşenleri
Tüketim
Özel Kesim Tüketimi
Kamu Tüketimi
Yatırım
Kamu Sektörü Yatırımı
Özel Sektör Yatırımı
Stok Değişimi
Net İhracat
Mal ve Hizmet İhracatı
Mal ve Hizmet İthalatı (eksi)
GSYH
2013/Q1 2013/Q2 2013/Q3 2013/Q4
2013
2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4
2014
3.0
2.2
0.8
0.9
2.1
-1.2
1.5
-1.5
0.8
-2.3
4.5
3.7
0.9
1.2
1.3
-0.1
2.9
-3.9
0.0
-3.9
3.9
3.7
0.2
1.4
0.8
0.6
1.1
-1.9
-0.6
-1.4
5.2
4.1
1.1
1.9
0.8
1.2
0.8
-3.4
-0.3
-3.1
4.2
3.4
0.7
1.3
1.2
0.1
1.6
-2.7
-0.1
-2.6
2.7
1.8
1.0
-0.1
-0.2
0.1
-0.4
2.8
3.0
-0.2
0.6
0.3
0.3
-0.8
-0.5
-0.3
-0.1
2.8
1.6
1.2
0.7
0.1
0.6
0.0
-0.4
0.4
-1.1
2.5
2.1
0.4
2.0
1.7
0.3
-0.2
-0.3
0.1
1.4
-0.5
0.9
-1.4
1.4
0.9
0.5
-0.3
-0.4
0.1
-0.1
1.9
1.8
0.1
3.1
4.7
4.3
4.6
4.2
5.1
2.4
1.8
2.7
2.9
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
*Matematiksel hesaplama nedeniyle TÜİK verileri ile uyuşmazlık görülebilir.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
3
2015/Q1 2015/Q2 2015/Q3
3.5
3.2
0.3
0.1
-0.3
0.4
0.2
-1.3
-0.1
-1.2
2.5
4.4
3.6
0.8
2.5
0.1
2.5
-1.9
-0.9
-0.5
-0.4
3.8
3.0
2.2
0.8
-0.1
0.0
-0.1
1.0
0.1
-0.2
0.2
4.0
10.12.2015 11:30
Düşüncemiz
TÜİK verilerine göre yılın ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit
fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla yüzde 3.4 düzeyinde büyüme sergiledi.
Büyümenin itici motoru tarım sektörü olurken, hizmet ve sanayi sektörlerinin ek katkıları
dikkat çekti.
2014 yılında gözlemlenen ihracat tabanlı büyüme modelinden klasik Türk büyüme modeli
olan tüketim tabanlı döneme dönüş süreci yılın üçüncü çeyreğinde de devam etti. Net
ihracat kalemi 2014 yılının son çeyrek rakamı ile başlattığı negatif katkı sürecini 2015 yılının
üçüncü çeyreğinde sona erdirdi ve 0.1 yüzde puan katkıda bulundu. Ancak söz konusu
kalemin detaylarına bakıldığında ithalat kaleminden artı geldiğini görüyoruz. İhracat
tarafında ise eksi performans devam ediyor.
2012-2014 yılları arası açıklanan verilere bakarak hesapladığımız üç yıllık takvim etkisinden
arındırılmış GSYH ortalaması yüzde 3.1 düzeyinde gerçekleşirken, 2012-2015 yıllarının
üçüncü çeyrekleri arasındaki dönemin ortalama büyümesi yüzde 3.6 düzeyinde oluştu.
Böylece geçmişe dönük ortalamanın 0.5 yüzde puan üzerinde bir performans ile karşılaşıldı.
Gerçekleşme gösteren büyüme performansını 2015 yılının manşet büyüme rakamı açısından
olumlu karşılamak mümkün. Ancak büyüme kalitesi açısından performansa bakıldığında
yatırım ve ihracat kalemlerinin negatif, tüketim kalemlerinin ise pozitif katkıda bulunduğu
gerçeği göz ardı edilmemeli. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın da bir süredir
kamuoyu ile paylaştığı şekilde Euro Bölgesi’ne gerçekleşen ihracatın yeniden ivme
kazanması halinde yılın son çeyreğinde ihracat kaleminden pozitif katkı gördüğünü
görebiliriz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
4
10.12.2015 11:30
.
UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve
belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu
mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen
kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı
gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya
içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu
ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme
amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih
itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım
kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti
etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada
oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan
işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para
bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali
durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak
alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki
şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve
tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp,
Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun
teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım
ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri
içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının
göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri,
dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz
kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate
alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri
Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
5
Download