Etkin Okul Sayfa 15`den 18`in Sonuna Kadar Yapmayı Unutmayalım

advertisement
ÖZEL MARMARA ORTAOKULU 6. SINIFLAR
Etkin Okul Sayfa
15’den 18’in
Sonuna Kadar
Yapmayı
Unutmayalım
FEN BİLİMLERİ DERSİ HAFTASONU ÖDEVİ
1. Aşağıda verilen hücre özellikleri hangi hücreye aitse altındaki kutuya “+” işareti
koyunuz.
Özellikler
Bitki Hücresi
Hayvan Hücresi
Hücre Duvarı bulunur.
Kloroplast bulunur.
Şekli köşelidir.
Şekli yuvarlaktır.
Sentriyolleri bulunur.
Kofulları çok sayıda küçüktür.
Kofulları az sayıda büyüktür.
2.Aşağıdaki organelleri görevleriyle eşleştiriniz.
1) Mitokondri
…………
a) Hücre içi madde iletimi yapar.
2) Ribozom
…………
b) Besin ve atık madde depolar.
3) Koful
…………
c) Protein üretir.
4) Endoplazmik retikulum
…………
d) Besin ve oksijen üretir.
5) Kloroplast
…………
e) Enerji üretir.
3. Aşağıdaki boşlukları tamamlayınız.
 Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine ....................... denir.
 ..................................... hücrelerde kalıtsal özellikleri taşıyan yapı sitoplazmaya dağılmış
halde bulunur.
 Golgi cisimciğinin görevi ................................................... maddelerini üretmektir.
 İlkel ve gelişmiş tüm hücrelerde bulunan ve protein sentezi yapan organele
.............................................. denir.
4. Hücre zarı ile hücre duvarı (çeperi) arasındaki farkları maddeler halinde yazınız.
Hücre zarı
Hücre duvarı
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5. Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkları maddeler halinde yazınız.
Bitki hücresi
Hayvan hücresi
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards