Etkin Okul Sayfa 15`den 18`in Sonuna Kadar Yapmayı Unutmayalım

advertisement
ÖZEL MARMARA ORTAOKULU 6. SINIFLAR
Etkin Okul Sayfa
15’den 18’in
Sonuna Kadar
Yapmayı
Unutmayalım
FEN BİLİMLERİ DERSİ HAFTASONU ÖDEVİ
1. Aşağıda verilen hücre özellikleri hangi hücreye aitse altındaki kutuya “+” işareti
koyunuz.
Özellikler
Bitki Hücresi
Hayvan Hücresi
Hücre Duvarı bulunur.
Kloroplast bulunur.
Şekli köşelidir.
Şekli yuvarlaktır.
Sentriyolleri bulunur.
Kofulları çok sayıda küçüktür.
Kofulları az sayıda büyüktür.
2.Aşağıdaki organelleri görevleriyle eşleştiriniz.
1) Mitokondri
…………
a) Hücre içi madde iletimi yapar.
2) Ribozom
…………
b) Besin ve atık madde depolar.
3) Koful
…………
c) Protein üretir.
4) Endoplazmik retikulum
…………
d) Besin ve oksijen üretir.
5) Kloroplast
…………
e) Enerji üretir.
3. Aşağıdaki boşlukları tamamlayınız.
 Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine ....................... denir.
 ..................................... hücrelerde kalıtsal özellikleri taşıyan yapı sitoplazmaya dağılmış
halde bulunur.
 Golgi cisimciğinin görevi ................................................... maddelerini üretmektir.
 İlkel ve gelişmiş tüm hücrelerde bulunan ve protein sentezi yapan organele
.............................................. denir.
4. Hücre zarı ile hücre duvarı (çeperi) arasındaki farkları maddeler halinde yazınız.
Hücre zarı
Hücre duvarı
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5. Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkları maddeler halinde yazınız.
Bitki hücresi
Hayvan hücresi
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards