Temel Elektrokardiyografi (EKG)

advertisement
Dersin Adı
Course Name
Basic Electrocardiography
Temel Elektrokardiyografi (EKG)
Kodu
Yarıyılı
AKTS Kredisi
(Code)
(Semester)
(ECTS Credits)
İAY 125
2
4
Bölüm / Program
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
Uygulama
Laboratuar
(Theoretical)
(Tutorial)
(Laboratory)
2
-
-
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler/İlk ve Acil Yardım
(Department/Program)
Dersin Türü
Zorunlu
(Course Type)
Dersin Önkoşulları
(Course Prerequisites)
Dersin mesleki
bileşene katkısı, %
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe
Turkish
Yok
(none)
Tıp - Temel Bilim
(Basic Sciences)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik Tasarım
(Engineering Design)
İnsan ve Toplum Bilim
(General Education)
(Course Category
by Content, %)
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Temel elektrokardiyografik prensiplerin anlatılması, Doğru EKG çekiminin öğrenilmesi ve EKG
ile tanı konulabilecek kardiyak hastalıkların öğrenilmesi
EKG çekimi ve EKG yorumlanmasının kavratılarak öğrencilere önemli kalp hastalıkları ile
kardiyak acil durumların tanısının EKG yardımı ile konulabilmesi amaçlandı
(Course Objectives)
Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
I.
II.
III.
IV.
EKG ve Temel Prensiplerinin öğrenilmesi
Doğru EKG çekimi ve yorumlamasını bilir
Akut Koroner Sendrom EKG si, Atriyum ve Ventrikül hipertrofileri, Bradiaritmiler, AV Bloklar, Atriyal ve Ventriküler Ektopik Atımlar, Taşiaritmiler, Taşikardiler, Atriyal
Fibrilasyon ve Atriyal Flutter hakkında bilgi sahibi olunması
Wolf Parkinson White EKG si, belirli durumlarda izlenen EKG değişikliklerinin
öğrenilmesidir.
Sayfa 1/3
Ders Kitabı
(Textbook)
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Başarı Değerlendirme
Sistemi
(Assessment Criteria)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Faaliyetler
(Activities)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
Adedi
(Quantity)
1
Değerlendirmedeki Katkısı, %
(Effects on Grading, %)
%40
-
1
%60
Sayfa 2/3
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Dersin
Çıktıları
Dersin Tanıtımı, Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
EKG Tanımı ve Temel Prensipleri
Akut Koroner Sendrom EKG’si
Atriyum ve Ventrikül Hipertrofileri
Bradiaritmiler
A-V Bloklar
Atriyal ve Ventriküler Ektopik Atımlar
Taşiaritmiler
Taşikardiler
Atriyal Fibrilasyon ve Atriyal Flutter
Wolf Parkinson White EKG’si
Elektrolit Bozukluklarında EKG Değişiklikleri
Pulmoner Embolide İzlenen EKG Değişiklikleri
Konjestif Kalp Yetmezliği ve Kardiyomyopatilerde İzlenen EKG Değişiklikleri
Bazı Spesifik Durumlarda İzlenen EKG Değişiklikleri
COURSE PLAN
Weeks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Düzenleyen (Prepared by)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Topics
Tarih (Date)
Course
Outcomes
İmza (Signature)
Sayfa 3/3
Download