Bülteni buradan görüntüleyebilirsiniz.

advertisement
E-EMPORIO - KOBİ’lerin İhracat Becerisinin
E-Öğrenme Yoluyla Geliştirilmesi Projesi
4. SAYI
09/2015
İçinde Neler Var?

Proje Hakkında

Proje Çıktıları

E-Öğrenme Modülleri

Ulaşılan Özel Hedefler

Projenin Faydaları

Nihai Proje Konferansı
ve Projenin Kapanışı

Proje Ortakları
Ulaşılan Özel Hedefler:



İhracat alanında KOBİ
personelinin vasıflarının arttırılması amacıyla ortak ülkelerin
özelliklerini de gözeterek uygulama ve
yetkinlik odaklı eöğrenme içerikleri
geliştirildi.
İyi uygulama ve deneyimlerin ortak ülkeler arasında transferi sağlandı.
Vasıflarını geliştirmek isteyen orta yaş
üstü (ya da işsiz) işçiler gibi özel hedef
gruplarının ihtiyaçları
dikkate alındı.
Proje Hakkında
Avrupa’daki KOBİ’ler Avrupa
Ekonomisinin temelini oluşturmaktadır, ama bunlar
arasında ihracat yapanlar
oldukça az sayıdadır. KOBİ’lerin ihracat faaliyetlerindeki artış Avrupa’nın finansal krizden çıkabilmesi için
temel çözüm yollarından
biridir
Projenin temel hedef grubu
KOBİ personelleri ve aynı zamanda iş kurmak isteyenler ya
da mesleki vasıflarını geliştirerek iş bulmak isteyenler olarak belirlenmiştir.
E-Emporio Projesi; KOBİ
ihracat personelinin veya
ihracat yapmak üzere iş
kurmak isteyen bireylerin
internet üzerinden her zaman ulaşılabilecek nitelikli,
sonuç ve uygulama odaklı,
kapsamlı ve kaliteli eöğrenme araçları ile ihracat
becerilerini
geliştirmeyi
hedeflemektedir .
Proje Başlangıç Toplantısı
Bükreş - 10 & 11/11/2013



Ortak ülkeler olan Romanya, Yunanistan, Türkiye, İspanya, Kıbrıs ve
Letonya’da test edilmiş,
değerlendirilerek nihai
halini almış olan alıştırma ve iyi uygulama
örnekleri de e-öğrenme
platfromunda
bulunabilir.

E-Ticaret

Ödeme Yöntemleri (Dış Ticaret
Belgeleri ve Sertifikaları dahil)

Müzakere ve Kontratlar

İhracat Pazar Araştırması

İhracat Finansmanı ve İhracata
Devlet Destekleri

İhracatta Pazarlama Stratejileri

İhracat Planlaması
(Fiyatlandırma vs.)

İyi Uygulama Örnekleri
Projenin Faydaları
Proje Çıktıları
Projenin temel çıktısı,
ihracat ile ilgilenen herkes için eğitim materyali
ve araçlar içeren ve
İngilizce, Yunanca, Türkçe,
Romence,
İspanyolca ve Letonca
olarak mevcut bulunan
e-öğrenme platformudur.
E-Öğrenme Modülleri
Yaracı teknolojilerin
kullanılması ile KOBİ’lerin uluslararası 
alanda rekabet gücüne katkı
KOBİ personelinin dış
ticaret kapasitesinin 
arttırılması
Ortak ülkelerin ihracat alanındaki eğim
açığının en aza indirilmesi
Ortak ülkelerin eğitimcileri
arasında
diyalog ortamı yaratmak
Yaygın ve gayri-resmi
eğitim yoluyla elde
edilen vasıfların akreditasyonunu
sağlamak
www.e-emporioexports.eu
Nihai Proje Konferansı ve Proje Kapanışı
Projenin Nihai Konferansı 28 Eylül 2015
tarihinde Yunanistan’ın
Dedeağaç
kentinde
düzenlendi. Konferansın
ana hedefi katılımcılara,
projenin çıktıları olan
eğitim materyallerini ve
araçlarını
tanıtmak
olmuştur.
www.e-emporioexports.eu
olma
fırsatı
edinmişlerdir.
The project officially
ended on September
the 30th, 2015.
Proje 30 Eylül 2015 tarihinde resmi olarak sona
ermiştir.
Yunanistan Parlementosu, Evros Ticaret Odası,
iş
dünyasından
temsilciler, ve diğer
paydaşlar, proje ortakları ile tanışarak proje süresince edindikleri
deneyim ve faydalar
hakkında bilgi sahibi
E-Emporio e-öğrenme platformu
www.actione-learn.eu/eemporio
www.e-emporioexports.eu
The National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises in
Romania - CNIPMMR (Romanya)
www.cnipmmr.ro - [email protected]
UETP Action Link/ Action Synergy S.A. (Yunanistan)
www.action.gr - [email protected]
CHAMBER OF COMMERCE IN EVROS (Yunanistan)
www.evroschamber.gr/en - [email protected]
MAKRO Yönetim Geliştirme Danışmanlık Limited Şirketi (Türkiye)
www.makroconsult.com.tr - [email protected]
Eurosuccess Consulting LTD (Kıbrıs)
www.eurosc.eu - [email protected]
Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI) (Letonya)
www.chamber.lv - [email protected]
INERCIA DIGITAL S.L. (İspanya)
www.inerciadigital.com - [email protected]
Bu proje Avrupa Komisyonu
desteği ile finanse edilmiştir. Bu
yayın sadece yazarın görüşlerini
yansıtmaktadır ve Komisyon bu
belgede yer alan bilgilerin
herhangibirşekilde
kullanılmasından sorumlu
tutulamaz.
LLP - LdV/TOI/2013/RO/012
Download