Sektör ve çalışan sayılarına göre girişimlerin dağılımı 2009 Sektör 1

advertisement
Sektör ve çalışan sayılarına göre girişimlerin dağılımı 2009
Sektör
Madencilik ve Taş Ocakçılığı
İmalat
Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve
dağıtımı
İnşaat
Toptan ve parakende ticaret, motorlu taşıt,
motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı
Oteller ve lokantalar
Ulaştırma, depolama ve haberleşme
Mali aracı kuruluşların faaliyetleri
Hizmet
Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri
Eğitim
Sağlık işlemleri ve sosyla hizmetler
Diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet
faaliyetleri
Toplam
Ölçeklerine göre işletmelerin dağılımı
AB 27 'de ölçeklere göre dağılım ortalama
Sanayi
1-9
Çalışanı
Olan
Girişim
Sayısı
4.326
10-49
Çalışanı
Olan
Girişim
Sayısı
994
50-249
Çalışanı
Olan
Girişim
Sayısı
301
5621
250+
Çalışanı
Olan
Girişim
Sayısı
63
364.513
33.152
6.827
404.492
1.381
1.545
204
71
1.820
47
147.041
16.596
2000
165.637
250
1.242,63
35.897
2.448
1.280,97
345
253.861
550.884
49.642
209.306
8.179
42.536
6.939
7.398
1.315
7.854
4.185
2.817
876
714
123
1.578
502
381
261.676
558.996
51.080
218.798
12.866
45.734
191
161
62
529
91
85
209.665
4.395
383
214.443
124
3.084.183
% 95.62
% 91.8
121.746
% 3.78
% 6.9
16.204
% 0.50
% 1.1
3.222,13
% 99.90
% 99.80
3.329
% 0.10
% 0.20
Toplam
KOBİ
Sayısı
KOBİ 'lerin ekonomideki payının yıllar içindeki seyri (2003 - 2008)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Toplam istihdam içindeki pay (%)
78.7
79.2
80.6
79.4
78.5
78.0
Toplam katma değer içindeki pay (%)
60.9
56.6
58.5
57.3
56.2
5.2
Toplam satışlar içindeki pay (%)
67.3
69.3
69,4
67.4
67.2
65.5
Toplam yatırım içindeki pay (%)
61.3
57.6
62.0
44.6
44.6
50.0
KOBİ’ler tarafından oluşturulan
katma değerin sektörlere
dağılımı (2008)
1%
2%
9%
26%
33%
29%
Madencilik
Enerji
İnşaat
İmalat
Ticaret
Diğer Hizmetler
1%
0,10%
8%
25%
36%
30%
KOBİ’ler tarafından oluşturulan
istihdamın sektörlere dağılımı
(2008)
KOBİ’ler tarafın yapılan
ihracatın sektörlere dağılımı
(2007)
1%
0,40%
2%
36%
58%
3%
Madencilik
Enerji
İnşaat
İmalat
Ticaret
Diğer Hizmetler
KOBİ'lerde sektörel bazda çalışan başına düşen katma değer ve ihracat
(2007-2008)
Sektör
Madencilik
İmalat
Enerji
İnşaat
Ticaret
Diğer
Hizmetler
Çalışma başına yıllık
katma değer - TL
Sıralama
(2008)
Çalışan başına
yıllık ihracat USD (2007)
Sıralama
28.624,20
19.543,30
239.424,30
22.262,00
17.335,20
2
4
1
3
6
7.203,90
11.587,10
14.631,20
1.496,70
12.121,30
4
3
1
5
2
18.075,80
5
908,5
6
KOBİ ölçeğindeki imalat sanayi işletmelerinde işletme
dışından eğitim ve danışmanlık hizmeti alma durumu
(2007)
Eğitim
Danışmanlık
Dışarıdan alınan hizmet
hizmeti
hizmeti
türü ve konusu
alanlar
alanlar (%)
(%)
Pazarlama, Tanıtım
3,11
4,98
Satış, Dağıtım
1,99
4
Yönetim, Organizasyon
3,5
4,79
İnsan Kaynakları
1,98
3,43
Toplam Kalite Yönetimi
5,82
6,86
Üretim Planlama ve
3,37
4,93
Kontrol
Dış Ticaret - İhracat
2,08
3,75
Bilgisayar Sistemleri
4,21
6,79
Planlı Bakım
2,4
3,24
Finans Yönetimi
2,96
3,14
Yönetici Eğitimi
1,67
4,92
Sektör ve ölçeğe göre teknolojik yenilik faaliyeti yürüten işletmelerin
oranları (2006 - 2008)
Sektör
Madencilik
İmalat
Enerji
Toptan Ticaret
Hizmet
Ölçek
Küçük (10-49)
çalışan
Orta (50-249) çalışan
Büyük (250+)
çalışan
Teknolojik yenili
faaliyeti yürüten
işletmelerin oranı
(%)
Teknoloji yenilik faaliyeti için
finansal destek alan işletmelerin
oranı (%)
22,7
34,7
17,8
24,5
23,2
21,1
30,1
23,1
12,2
12,3
27,8
23,7
38,4
27,9
48,6
23,7
Download