ab fonları`nın kullanımı ve kobi tanımı ab`de tartışılıyor

advertisement
ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E – Bülteni
26 Eylül – 2 Ekim 2011
AB FONLARI’NIN KULLANIMI VE KOBİ TANIMI AB’DE TARTIŞILIYOR
Avrupa Komisyonu'nun Bölgesel Politika’dan Sorumlu
Üyesi Johannes Hahn, AB’nin Bölgesel Kalkınma
Fonları’nın nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili
Komisyon’un önerilerini önümüzdeki hafta içinde
açıklayacaklarını belirtti. Daha önce konuya ilişkin AB’deki
KOBİ’lerle (Küçük ve Orta Boy İşletmeler) ilgili bir tanım
sorunu ortaya çıkmıştı. Bu doğrultuda, hangi sayıda
çalışanı olan işletmenin KOBİ olarak ifade edilmesi ve
buna göre hangi yapısal fondan faydalanma imkanına
sahip olabileceği tartışılıyordu.
Konuya
ilişkin
Avrupalı
İşadamları
Derneği
BusinessEurope’un olumsuz tepkilerinden çekinilerek taslak metinden çıkarılan ancak,
derneğin isteğiyle “öncelikle” hangi ebattaki KOBİ’lere fon sağlanacağına ilişkin
önerideki “öncelikli” kelimesinin tekrar taslağa eklenmesi, Avrupa Birliği Yapısal
Fonları’nın Küçük ve Orta Boy İşletmeler için nasıl kullanılacağıyla ilgili soru işaretlerini
ve tartışmaları da beraberinde getirdi.
Küçük ve Ortaboy İşletmelerin şu anda AB’de kullanılan genel tanımlamasına göre en
fazla 250 işçi çalıştıran orta ölçekli işletmeler KOBİ sıfatını alıyor ancak, Almanya
ve Fransa’da bu tanımlama içerisine 400 işçi çalıştıran orta ölçekli işletmeler de
giriyor. Almanya ve Fransa’nın 400 kişiye kadar çalışanı bulunan şirketleri de tasarıya
dahil etme çabalarına Avrupa Esnaf Sanatkarlar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
Birliği’nin (UEAPME) Ekonomi ve Mali Politika Direktörü Gerhard Huemer karşı çıktı.
Huemer, yaptığı açıklamada, “söz konusu girişim ile büyük ölçekli şirketlerin KOBİ
tanımını değiştirerek küçük yan şirketlerini KOBİ fonlarından ve muafiyetlerinden
yaralandırmak istediklerini ve bu isteklerin sağlanması halinde fonların kullanımında
suistimaller olabileceğini” belirtti.
Download