ABD pazarında karşılaşılan teknik engellere ilişkin AB Komisyonu

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
ABD pazarında karşılaşılan teknik engellere ilişkin
AB Komisyonu tarafından yürütülen anket çalışması
AB ve ABD arasında devam eden Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO)
müzakereleri kapsamında, Avrupa’daki KOBİ’lerin (küçük ve orta ölçekli işletmelerin)
ABD’ye ihracatlarında karşılaştıkları ticari engeller konusunda bilgi edinebilmek
amacıyla AB Komisyonu bir araştırma başlatmış ve bu kapsamda bir anket
hazırlamıştır.
Brüksel Temsilciliğimizden alınan ilgili yazıda, konuyla ilgili AB’nin TTYO
Başmüzakerecisi ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözkonusu ankete ülkemizdeki
KOBİ’lerin de katılma imkanı bulunduğu ve hatta katılmalarının yararlı olacağı
yönünde bilgi edinildiği ifade edilmektedir.
KOBİ niteliğindeki işletmelerin bu araştırmaya katılarak ABD’ye ihracatta
karşılaştıkları ticari engelleri ortaya koymaları, AB müzakerecilerine (AB ticaret
politikasını uygulayan ülke olmamız nedeniyle) ilave pazarlık imkanı verebilecek ve
ABD ile ülkemiz arasında TTYO benzeri bir ticaret anlaşması öncesinde ülkemize de
ABD pazarındaki engeller hakkında bilgi sağlayabilecektir.
Bu çerçevede üyelerimizin 15 Aralık 2014 tarihine kadar açık olacak olan anketi
aşağıdaki bağlantıdan ulaşarak doldurmaları rica olunur:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TTIPSME
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected]evrim.com | www.evrim.com
Download