ADI: …………………………………………. 4.sınıf-matematik

advertisement
ADI: ………………………………………….
4.sınıf-matematik-üçgenler
Hatırlatma
ÇALIŞMA SAYFASI-2
Üçgen: Doğrusal olamayan üç noktayı ikişer ikişer
birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu geometrik
şekle üçgen denir. Üçgen“ “sembolü ile gösterilir.
Aşağıda verilen üçgeni inceleyiniz.Şekil üzerinde üç
ÜÇG
genin açıları,köşeleri,kenarları belirtilmiş,üçgenin
EN
isimlendirilmesi
ve sembol ile gösterimi verilmiştir.
1. BCD üçgeninde s(B)= 60˚, s(C)= 25˚ olduğuna
göre s(D) kaç derecedir?
A) 90˚
B) 95˚
C) 105˚
D) 100˚
2. Aşağıdaki üçgen de ? işareti ile gösterilen açı
açısı kaç derecedir?
400
1150








Üçgenin temel elamanları; köşeler,kenarlar ve açılardır.
Yukarıda verilen üçgenin köşeleri A, B, ve C noktalarıdır.
Kenarları; [AB], [BC], [AC] doğru parçalarıdır.
Açıları ;ise A, B, C açılarıdır.
Üçgenlerin köşe noktaları büyük harf ile isimlen dirilir.
Üçgenin kenar uzunlukları; karşılarındaki köşenin küçük
harfi ile gösterilir.
Üçgenin köşegeni yoktur.
Üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir.
ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ
Kenarlarına ve açılarına göre üçgenler olmak üzere
iki gruba ayrılır.
AÇILARINA GÖRE ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ
Açılarına göre üçgenler üç çeşittir.
1.Dar Açılı Üçgen: Bütün açıları 90 dereceden
küçük (dar açı) olan üçgene dar açılı üçgen denir.
A) 35˚
3.
B) 25˚
?
C) 55˚
D) 45˚
A
Yandaki üçgen bir ikiz kenar üç
gendir. Bu üçgende  = 800 ise
B açısı kaç derecedir?
B
C
A) 45˚
B) 50˚
4.
C) 55˚
D) 60˚
A
B
C
A ve C açıları toplamı=130 ise
Yukarıdaki ABC açısı kaç derecedir?
2.Geniş Açılı Üçgen: Açılarından biri 90 dereceden
büyük (geniş açı) olan üçgene geniş açılı üçgen
denir.
Uyarı1: Bir üçgende yalnız bir açının ölçüsü geniş
açı olur.
A) 50˚
B) 60˚
C) 130˚
D) 70˚
5. Aşağıdaki üçgen de ? işareti ile gösterilen açı
kaç derecedir?
500
?
3.Dik Açılı Üçgen: Açılarında biri 90 derece (dik açı)
olan üçgene dik açılı üçgen denir.
Uyarı2: Bir üçgende yalnız bir açının ölçüsü 90
derece olabilir.
A) 150˚
B) 60˚
200
C) 130˚
D) 110˚
6. Dar açılarından biri 60 derece olan dik üçgenin
diğer dar açısı kaç derecedir?
A) 30˚
yerlikaya
B) 40˚
C) 50˚
D) 60˚
Download