1881`den 1919`a Mustafa Kemal

advertisement
11.
KAVRAMA
Test
2
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
TARİH
1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL
1. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in siyasi fikir
ve düşüncelerini oluşturan kaynaklardan birisi değildir?
4. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in kişiliğini
ve düşünce hayatını öncelikle etkileyen şehirlerden
biri değildir?
A) Yeni fikir ve düşüncelerin oluştuğu Selanik gibi özgür
bir ortamda yetişme imkânı bulması
A) İstanbul
B) Manastır
D) Sofya
B) Annesinin isteğiyle eğitimine geleneksel eğitim veren
Mahalle Mektebinde başlaması
C) Şam
E) Selanik
C) Manastır’daki meşrutiyet yanlısı öğretmenlerinden
memleket meselelerini öğrenmesi
D) Namık Kemal’in şiir ve kitaplarından etkilenerek vatan
ve millet sevgisi oluşmaya başlaması
E) Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik ve millî
egemenlik ilkelerinden etkilenmesi
2. Mustafa Kemal eğitim hayatı boyunca matematik, edebiyat, siyaset, sanat, tarih ve yabancı dil öğrenmeye önem
vermiştir.
Mustafa Kemal’in bu yönünün en belirgin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatan ve millet sevgisinin gelişmesi
B) Askeri yeteneklerinin gelişmesi
MEB 2016 - 2017
5. Atatürk “Memleket, mutlaka çağdaş, uygar ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu yaşam davasıdır. ” demiştir.
Bu söz çıkış noktası olarak ele alındığında Atatürk’ün
ülkesi için hedefinin;
I. Çağdaş ülkeler düzeyine çıkarmak
II. Liberal ekonomiyi yaygınlaştırmak
III.Gelenekçi yapıyı korumak
hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
C) Milli değerlerlerine bağlı bir birey olarak yetişmesi
D) Çok yönlü bir lider olarak yetişmesi
E) Sanatçılara büyük değer vermesi
3. Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen kişi ve fikirleri hangi seçenekte yanlış
verilmiştir?
A) Enver Paşa – Askerlerin siyasetle uğraşması görüşü
B) Voltaire, J. J. Rousseau – Milliyetçilik ve Milli Egemenlik
C) Arkadaşı Ömer Naci – Edebiyata ilgi duyması
D) Manastır’daki öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bilge – Tarih Bilinci
E) Namık Kemal, Tevfik Fikret – Vatan ve Millet Sevgisi
6. Mustafa Kemal’in yaşadığı dönemde meydana gelen ve o
dönemi etkileyen siyasi ve sosyal olaylar, O’nun fikir hayatının oluşumu ve gelişimi üzerinde de önemli etkileri olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen olaylardan birisi değildir?
A) Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler
B) Türk-Yunan Savaşı esnasında yaşanan olumsuzluklar
C) Reform Hareketleri’nin Avrupa’da taraftar toplaması
D) Meşrutiyetin ilanı ve sonrası yetişen aydınlar
E) Osmanlı’nın bilim ve teknik alanında geride kalması
11.
Test
2
SINIF
TARİH
1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL
7. Mustafa Kemal’in Türk halkı tarafından tanınmasında etkili olan askeri olaylar arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
10. I. Askeri bir olay ile tarih sahnesine ilk çıkışıdır.
A) Trablusgarp Savaşı’nda İtalyanlara karşı başarılı savunma savaşları yapılması
B) Irak’ta Kut’ül Amare’de İngilizlere karşı büyük bir zafer
kazanılarak çoğunun esir alınması
II. Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısıdır.
III.Başarılarıyla Türk Milleti tarafından tanındığı savaştır.
Yukarıda Mustafa Kemal’in askerlik hayatında dönüm noktalarından bazıları verilmiştir.
Yukarıdaki olayların veya savaşların ilgili olduğu konu
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
C) 31 Mart Ayaklanmasına karşı Hareket Ordusu’nda
kurmay yüzbaşı olarak görev yapması
A) Çanakkale – Kafkas – Trablusgarp
D) Çanakkale Savaşlarında savaşılan cephelerde düşmanın ağır bir yenilgiye uğratılması
B) Çanakkale – Trablusgarp – Sakarya
C) Suriye – Trablusgarp – Başkomutanlık
E) Kafkasya cephesinde Rusların işgali altındaki Muş ve
Bitlis’in geri alınması
Yukarıda bahsedilen yer, aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Suriye
B) Trablusgarp
C) Makedonya
D) Çanakkale
E) 31 Mart Olayı – Trablusgarp – Çanakkale
MEB 2016 - 2017
8. “Harp Akademisini bitiren Mustafa Kemal’in ilk resmi görev yeri olarak atandığı yer, tevafuktur ki, İstanbul’a dönmeden önce son görev yeri “Yıldırım Orduları Komutanı”
olarak aynı yer olmuştur.
D) Trablusgarp – 31 Mart Olayı – Kafkas
11. İtalya’nın hammadde sağlamak için Trablusgarp’a saldırmasının ardından bölgeye giden gönüllü subaylardan biri
de Mustafa Kemal’dir. Mustafa Kemal’in örgütlediği yerli
halk, Derne ve Tobruk’ta İtalyanların başarılı olmalarını
engellemiştir.
Yalnız bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mustafa Kemal’in teşkilatçı bir insan olduğu
B) Mustafa Kemal’in vatansever bir asker olduğu
C) Mustafa Kemal’in fedakâr bir kişi olduğu
E) Kafkasya
D) Mustafa Kemal’in, sömürgeciliğe karşı ilk defa direniş
gösterdiği
E) Mustafa Kemal’in İtalyanlara karşı başarılı olduğu
9.
I. Batıcılık
II. Milliyetçilik
III.İslamcılık
Mustafa Kemal’in yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
D) I ve II
12. Mustafa Kemal’in askeri görevli olmasına rağmen
ordu içerisinde aktif olarak askerlik yapmadığı ve ülkenin savaşın ortasında kalması üzerine sorumluluk
duygusu ile Çanakkale Boğazını savunmakla için görev istediği yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Manastır
C) Yalnız III
B) Şam
D) İstanbul
E) II ve III
1
2 3
4 5
6 7
C) Sofya
E) Selanik
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards