Trablusgarp Savaşı (1911

advertisement
Trablusgarp Savaşı
(1911-1912)

Trablusgarp Savaşı veya diğer
kullanımıyla 1911-1912 Türk-İtalyan
Savaşı, 1911-1912 yılları
arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya
Krallığı arasında geçen bir savaştır.
 Adı,
"Trablusgarp Savaşı"
olmasına rağmen
çarpışmalar Trablusgarp dışında
Adriyatik Denizi, Ege
Adaları, Çanakkale
Boğazı ve Kızıldeniz gibi farklı
bölgelerde de sürmüştür.

Diğer büyük devletlerin ve I. Balkan
Savaşı'nın patlak vermesi sayesinde
savaşı kazanan İtalya, Osmanlı
Devleti'nin Trablusgarp Vilayeti'ne
bağlı Trablusgarp, Fizan ve Sirenayka bölg
elerini ele geçirmiştir. Bu bölgeler hep
beraber birleşip gelecekteki Libya devletini
oluşturacaklardır..
 Savaş
sürerken Rodos ve Oniki
Ada İtalyan
kuvvetlerinin işgaline uğramış, savaş
sonrası imzalanan Uşi Antlaşması'yla
birlikte Oniki Ada'yı Osmanlı
İmparatorluğu'na geri verilmiştir.
Bununla birlikte, antlaşmanın
belirsizliği adaları geçici İtalyan
yönetimine bırakmış ve Türkiye,
1923'te imzalanan Lozan
Antlaşması'nın 15'inci maddesinde bu
adalar üzerindeki bütün taleplerinden
vazgeçmiştir.
 23
Ekim 1911'de Osmanlı
toprakları üzerinde uçan İtalyan
Yüzbaşı Carlo Piazza, tarihteki ilk
keşif uçuşunu gerçekleştirmiştir.
Gavotti ise 1 Kasım
günü Etrich Taube model bir
uçakla Libya'daki Osmanlı
kuvvetlerine karşı bir hava
saldırısı düzenlemiş ve bu saldırı,
ilk hava saldırısı olarak tarihe
geçmiştir.
 Giulio

Herhangi bir hava taşıtı savunma
silahı olmayan Osmanlı askerleri
ise tüfek atışıyla bir uçak
düşürmeyi başarmıştır.
 Türkiye
Cumhuriyeti'nin gelecekteki
cumhurbaşkanı ve Kurtuluş
Savaşı'ndaki lideri Mustafa Kemal
Atatürk, savaş sırasında sahip
olduğu binbaşı rütbesiyle Tobruk
Muharebesi'ni yöneterek kendini
göstermiştir.
HAZIRLAYAN

FATMA AKAR: 20120906013
Download