Slayt 1

advertisement

AVRUPA’DA DÜŞÜNCE VE EKONOMİ
ALANINDAKİ GELİŞMELER

Rönesans ve Reform hareketleri Avrupa’nın
düşünce yapısını etkilemişti. Bu hareketlerden
sonra bilim, düşünce ve ekonomi gibi
alanlarda büyük gelişmeler yaşandı. Bunun
sonucunda skolastik düşünce sistemi yıkıldı. Bu
sebeple XVII.yüzyıla Akıl Çağı, XVIII.yüzyıla
Aydınlanma Çağı denmiştir.
Rönesans ve Reform
İslam Felsefesi
Skolastik Düşüncenin
Yıkılması
Eski Yunan Felsefesi
Akıl ve Aydınlanma
Çağı
Sosyal Ekonomik,Bilimsel
Yönetim ve Siyasi
Bilimde akıl, deney ve gözlem yöntemi i ön plana çıktı.
Özgürlük, eşitlik, insan hakları, milliyetçilik
kavramları ön plana çıktı.
Bilim ve teknoloji gelişti.
Fransız İhtilali çıktı.
Sanayi inkılabı ortaya çıktı.
Ham madde ve pazar arayışı ortaya çıktı.
İşçi sınıf ortaya çıktı.
Üretim arttı.
Sağlık alanında gelişmeler oldu.
Nüfusta artış oldu.
Toplumsal hayatta ayrıcalıklar kaldırıldı.
Mutlakiyet yönetimleri yıkıldı.
Yönetimde demokrasi ve laiklik kavramları öne
çıktı.
Sömürgecilik, kapitalizm, liberalizm, komünizm,
sosyalizm kavramları ortaya çıktı.
1830’da Milliyetçilik ve 1848’de İşçi hakları ile
ilgili ihtilaller ortaya çıktı.
Devletlerarası bloklaşma ve rekabeti oluştu.
I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı çıktı.

Avrupa’da düşünce hayatında
değişmeler Rönesans’la başlamıştı.

17. ve I8. Yüzyıllarda insan ve toplum
hayatında,müspet ilimlerde, felsefe ve
dünya görüşünde,hukuk ve iktisatta yeni
anlayışlar ortaya çıktı.

Bu dönem felsefesi aklı esas almış, devlet
ve hukuk alanında etkili olmuştur.
 İnsan
ve hayvan gücünün yerini
makine gücü aldı.
 İlk
defa İngiltere’de başladı.
 Üretim
arttı,pazar ve hammadde
sorunu ortaya çıktı. Sömürgecilik hız
kazandı.
 İşçi
sınıfı oluştu, şehirleşme arttı,ticaret
gelişti.
 İmalathanelerin
 Osmanlı
yerini fabrikalar aldı.
Devleti kapitülasyonların da
etkisiyle açık Pazar haline geldi.
Download