Zaman İçinde Bilim

advertisement
Zaman İçinde Bilim Rönesans Reform Etkinliği
Aşağıdaki Cümleleri Rönesans’ın mı Yoksa Reform’un mu
Sonucu Olduğunu “X” İşareti İle Belirtiniz
Rönesans Reform Protestanlığı kabul eden yerlerde eğitim - öğretim faaliyetleri kilisenin elinden alındı
İnsanlar daha özgür düşünmeye ve düşüncelerini özgürce ifade etmeye başlamıştır
Akılcılık ve deney önem kazanmaya başlamıştır
Katolik mezhebi parçalanarak yeni mezhepler ortaya çıktı
Halkın ihtiyacını karşılayacak sosyal kurumlar yaptırdı. İnsan vücudu ve tabiat olaylarıyla
ilgili araştırmalar yapılmaya başlanmıştır.
Skolastik düşüncesi (Katolik Kilisesi'nin sorgulamayı, araştırmayı reddeden düşünce tarzı)
yıkılırken yerini serbest ve bilimsel düşünce almıştır
Avrupa'da ilk kez lâik bir eğitim uygulaması başladı.
Mezhep savaşlarının çıkmasıyla Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerleyişi kolaylaştı.
Katolik Kilisesi kendisini yenilemek zorunda kaldı.
Avrupa’da mezhep birliği bozuldu
Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde eşleştiriniz
1. Avrupa'da 15. ve 16. yüzyıllarda ortaya çıkan Avrupa'nın bilimsel alanda gelişmesine neden olan
gelişmelere…………….…………..…. denir
2. Reform hareketleri ile olarak Almanya’da ……………………………………….. tarafından başlatılmıştır
3. Rönesans ilk olarak ……………………………….. ortaya çıkmıştır
4. Bir kişiyi dinden atmak anlamına gelen…………………………………. Papaların elindeki yetkilerdendi
5. Katolik Kilisesinden ayrılan ve Almanya’da ortaya çıkan yeni mezhep………………………………
6. Rönesans ve Reform hareketleri sonunda Papaya olan güven……………………………..
7. ………………………. Sayesinde bol ve ucuza üretilen kitaplar Rönesans hareketlerine zemin hazırlamıştır
8. İspanya’da Rönesans’ın öncülerinde olan Cervantes ……………………………….adlı eserini yazmıştır
Download