Test 1

advertisement
KAZ
AN
Test
1
IM
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
KAVRAMA
STİ
TE
12-A
IM
12.
10
BİYOLOJİ
TEST
SINIF
YÖNETİCİ
MOLEKÜLLER
Yönetici Moleküller
I -I
1. Nükleik asitlerle ilgili olarak,
I. Hücrenin en büyük organik bileşikleridir.
II. İçerdikleri şeker ve baza göre isimlendirilir.
III. Nükleotit denilen birimlerden oluşur.
4. DNA ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) İki zinciri birbirine fosfodiester bağı ile bağlanır.
B) Kendini eşleme özelliği vardır.
C) Prokaryot canlılarda sitoplazmada bulunur.
D) Çift zincirli sarmal yapıdadır.
E) Yapısındaki baz, şeker ve fosfat sayıları birbirine
eşitttir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2. Nükleotitler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Hem DNA hem de RNA’yı oluşturan birimlerdir.
B) Yapısında hem organik hem de inorganik moleküller
bulunur.
C) Şeker ile fosfat arasında glikozit, şeker ile baz arasında ester bağı bulunur.
D) Yapısındaki H3PO4, moleküle asidik özellik kazandırır.
E) Yapısında A, G, S, T, U şeklinde beş farklı baz bulunabilir.
3. DNA ve RNA molekülleri için,
I. Kendini eşleme
II. Çift zincirli olma
III. Fosfodiester bağı taşıma
IV. Nükleotitlerden oluşma
verilenlerden hangileri ortak olabilir?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
SINAV
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEB VE
2016
- 2017
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
5. Bir DNA molekülünün iki zincirindeki adenin sayısı
ve toplam hidrojen bağı sayısı biliniyorsa,
I. Pentoz şeker sayısı
II. Toplam nükleotit sayısı
III. Tek zincirdeki timin sayısı
IV. Tek zincirdeki fosforik asit sayısı
verilenlerden hangileri hesaplanabilir?
A) Yalnız III
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
6. RNA molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Şekeri deoksiribozdur.
B) Çift nükleotit zincirinden oluşur.
C) Kendini eşleme özelliği vardır.
D) Tüm çeşitlerinde hidrojen bağı vardır.
E) Protein sentezinde görevlidir.
10
12-A
12.
Test
1
SINIF
BİYOLOJİ
YÖNETİCİ MOLEKÜLLER - I
Yönetici Moleküller I
7. DNA sentezi sırasında,
10. Tüm RNA çeşitleri için,
I. Protein sentezinde görev alır.
II. DNA üzerinden sentezlenir.
III. Zayıf hidrojen bağı içerir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
zaman
zaman
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
zaman
verilen grafiklerdeki değişimlerden hangileri çizilemez?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
11. Aşağıda bir nükleotit yapısı şematize edilmiştir.
C) I ve III
E) I, II ve III
IV
8. DNA, RNA, ATP ve enzimler için,
I. Azot içerme
II. Aminoasit bulundurma
III. Organik yapıda olma
IV. Pentoz şeker içerme
verilenlerden hangileri ortaktır?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
MEB HİZMETLERİ
2016 - 2017
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I
II
V
P
III
Buna göre numaralı kısımlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I, azotlu organik bazdır.
B) V, ester bağıdır.
C) IV, glikozit bağıdır.
D) II, C,H,O,N atomları bulundurur.
E) III, inorganik yapıdadır.
12. Aşağıda bir DNA molekülünün bir bölümü şematize
edilmiştir.
P
II
III
P
I
P
V
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
1
KAVRAM
IM
A) I, sitozindir.
C) III, ribozdur.
B) IV, adenindir.
D) II, guanindir.
E) V, timindir.
2 3
7 8
4
5
6
9 10 11 12
A
T
TES
KAZAN
A) Urasil nükleotiti
B) Deoksiriboz şekeri
C) Fosfodiester bağı
D) İnorganik fosfat
E) Glikozit bağı
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
IV
III
9. Bir DNA molekülünde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz?
P
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards