Yönetici Moleküller II - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

advertisement
KAZ
AN
SINIF
IM
11
KAVRAMA
ST
TE
9.
B
TEST
Yönetici Moleküller II
1. DNA molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
5.
P
A) Metabolik faaliyetleri yönetir.
B) RNA’ya kalıplık eder.
C) Genetik bilgiyi aktarır.
D) Hücrelere enerji sağlar.
E) Protein sentezinden sorumludur.
P
P
2. Adenin nükleotit ve toplam nükleotit sayısı bilinen
bir DNA molekülü ile ilgili;
I. Tek zincirindeki nükleotit sayısı
II. Toplam Guanin sayısı
III. Hidrojen bağı sayısı
1. zincir
A
2. zincir
A
A
A
S
G
S
T
G
Buna göre bu DNA molekülünün 2. zincirinin baz
dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) AAA
B) TTT
C) GGG
D) SSS
E) TTT
AGG SST
TSS GGT
GAA TTS
STT AAG
TSS GGA
4. DNA’nın kendini eşlemesi sırasında;
I. ATP
II. Riboz şekeri
III. Enzim
IV. Adeninli nükleotit
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3. DNA’nın bir bölümüne ait baz dizilişi aşağıdaki gibidir.
T
S
G
A
T
1. zincir
yukarıda verilenlerden hangileri hesaplanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
A
P
P: Fosfat
P
P
2. zincir
Yukarıda şematize edilen DNA’nın çift sarmal yapısına göre;
I. Karşılıklı iki nükleotit arasında zayıf hidrojen bağları
kurulur.
II. DNA’da bulunan toplam şeker sayısı baz sayısına
eşittir.
III. DNA’nın tek zincirindeki toplam Adenin sayısı Timin
sayısına eşittir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
6. RNA molekülünün sentezi sırasında gerçekleşen
olaylar ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez?
Fosfat
A)
B)
zaman
C)
ATP
zaman
D)
Enzim
verilenlerden hangisinin azalması beklenmez?
zaman
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) II ve IV
zaman
E)
zaman
Î
TEST
11
Yönetici Moleküller II
7. DNA yapısında bulunan bazı moleküller şunlardır;
I. Deoksiriboz şekeri
II. Guanin deoksiribonükleotit
III. Fosfat
9.
P
Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri
RNA’nın yapısında bulunur?
A
D
Adenin
deoksiribonükleotit
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
P
R
A
Adenin
ribonükleotit
Yukarıda verilen iki Adenin nükleotiti karşılaştırılırsa;
I. Adenin bazı
II. Glikozit bağı
III. Pentoz şekeri
IV. Fosfat grubu
8.
Moleküller
Özellikler
X
Y
Z
+
-
-
Protein sentezinde
görev alma
+
+
+
Yapı birimi
nükleotitlerden
oluşma
+
Eşlenebilme
+
+
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
verilenlerden hangilerinin farklı olduğu görülür?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I ve IV
E) II ve III
10. Aşağıda sitozin nükleotitin yapı taşları a, b, c şeklinde
verilmiştir.
Sitozin nükleotit
Azotlu
organik baz
X, Y, Z moleküllerinin özelliklerine ait tabloya göre
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Belirtilen kısımlarla ilgili;
I. RNA ve DNA’da a kısmı aynıdır.
II. c tüm nükleotitlerde değişmez.
III. Eğer b’de riboz var ise, RNA nükleotitidir.
EST
AT
KAZAN
A) X, çift sarmaldır.
B) Y, hücrelerde kullanılabilen enerji kaynağı olabilir.
C) Z, RNA molekülü olabilir.
D) X ve Y riboz şekeri taşır.
E) Z, tüm canlı hücreler tarafından üretilebilir.
KAVRAM
IM
Adı
:.............................................
Fosfat
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download