4. ZEYTİN`İN SAĞLIK DEĞERİ • Yeryüzünde 2,000 (iki bin) yaşın

advertisement
9
4. ZEYTİN’İN SAĞLIK DEĞERİ











AK

Lİ
K

İZ
Bİ
R

EN


Yeryüzünde 2,000 (iki bin) yaşın üzerinde zeytin ağaçları bulunması, bilimsel
çalışmalarda uzun ömürlülüğe işaret olarak kabul edilmektedir.
Zeytin ve zeytinyağının eski mısır uygarlığında yaygın bir kullanımı söz konusudur.
Zeytin bitkisi, İncir, Hurma, Üzüm ve Nar ile birlikte tüm semavî dinlerde adı geçen
5 (beş) meyve’den birisidir.
İncil ve Tevrat’ta “zeytin”den bahsedilmekte ve ayrıca, zeytin kelimesi Kur’an-ı
Kerim’de 6 (altı) defa geçmekte ve “kutsal ağaç” olarak zikredilmektedir.
Zeytin yapraklarının ihtiva etmiş olduğu Oleuropein maddesi, ağaçları hastalık ve
zararlılardan koruyan madde olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır.
Ayrıca zeytin yapraklarından izole edilen Kalsiyum Elenolate, genel zararlı olan
virüs, bakteri ve mantarları yok etme özelliğine sahiptir.
Zeytin ve zeytinyağının besin değeri ve önemi Dünya’da ancak son yıllarda
anlaşılabilmiştir.
Margarin yağlarının 1950’li yıllarda gelişmesi, büyük şirketlerin reklâmları
sayesinde, zeytin ve zeytinyağının yararı 40 (kırk) yıl süreyle gölgelenmiştir.
Modern tıp, zeytinyağının, içerdiği E vitamini sayesinde, insan hücrelerinin
yenilenmesine katkıda bulunarak yaşlanmayı geciktirdiği, beyin fonksiyonları
üzerindeki yıpratıcı etkisini azalttığı, cildi güzelleştirdiği ve haricen kullanıldığında
saçlara parlak bir görünüm kazandırdığı, kanıtlanmıştır.
Dünya sağlık teşkilatı (WHO) kalp krizi ve kalp hastalıkları riskinin en alt düzeyde
bulunan bölgenin, “Girit” adası olduğunu rapor etmiştir.
Zeytinyağı “diabet”li hastalarda kandaki şeker oranı’nı % 12 oranında azaltmaktadır.
Yüksek tansiyonu tolere ettiği bilinmektedir.
Zeytinyağı, kan hücrelerinin kümeleşmesinde rol oynayan faktörlere karşı etki
göstererek kan damarlarında pıhtılaşma “risk”ini azaltmaktadır.
Mide asitliğini azaltarak Gastrit ve Gastroduodenal ülserlere karşı koruyucu
özellikleri bulunduğu belirlenmiştir.
Zeytinyağında yaklaşık % 80 oranında bulunan “Oleik asit” anne sütündeki en
önemli yağ asiti olup, bebeğin sinir dokularının gelişimini sağlamaktadır.
Çocuklarda kemik ve diş gelişimini arttırdığı, yaşlılarda ise kemik erimesi
(osteoporoz)’u azalttığı yapılan çalışmalardan anlaşılmıştır.
Kanser tümörlerinin oluşumunu engellediği ve Radyoaktivite’ye karşı vücudu
koruduğu tespit edilmiştir.
Zeytinyağının kandaki zararlı kolesterolü (LDL) azaltan faydalı kolesterolü (HDL)
ise yükselten, düzenleyici ve kuvvetlendirici yapısı vardır.
Zeytinyağı, karaciğer ve kalbin dostudur. Sindirim sistemini çok iyi düzenleyen ve
kandaki zararlı maddelerin vücuttan atılmalarını sağlayan bir besin kaynağıdır.
Zeytinyağı, mükemmel kimyasal yapısı ve önemli ölçüde antioksidan içermesi ve
yüksek sıcaklıklara daha dayanıklı olması sebebiyle, kızartmalarda rahatlıkla
kullanılabilecek en sağlıklı yağdır.
Kişi başına en fazla zeytinyağı tüketen ülkelerin başında 25 Kg. ile Yunanistan
gelmekte, bunu 11.5 Kg. ile İtalya, 10.4 Kg. ile İspanya ve 8 Kg. ile Suriye
izlemektedir.
Zeytinyağı tüketiminde kişi başına 1.5 Kg ile en alt sırada yer alan ülkemizde
zeytinyağı yeme alışkanlığı yok denecek kadar az olup sağlıksız beslenilmektedir.
D






Download