KimyaKongreleri.org

advertisement
1. Ilaç Kimyasi, Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 29-31 Mart 2013, Antalya
Hidroksitirosol’ün Zeytin Yaprağı Ekstraktından İzole Edilmesi,
Radyoişaretlenmesi ve Biyoetkinliğinin in vivo/in vitro Yöntemlerle
İncelenmesi
Meltem Özkan, Fazilet Zümrüt Biber Müftüler, Ayfer Yurt KIlçar, Emin İlker Medine,
Perihan Ünak
Ege Üniversitesi, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Nükleer Bilimler Enstitüsü,
35100 Bornova, İzmir
[email protected]
Son yıllardaki toplumsal eğilim, bitkisel yiyeceklerin artan tüketimi doğrultusunda ilerlemektedir.
Gıdalarla alınan doğal antioksidan maddeler, özellikle kalp rahatsızlıklarını ve kansere yakalanma
riskini azaltmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda bitkisel kökenli yiyeceklerin tüketilmesi sağlıklı bir
yaşam için önemli hale gelmiştir. Yapılan araştırmalarda bitkisel kökenli sebze ve meyve tüketimi ile
kanserden korunma arasında yakın bir ilişki olduğu saptanmıştır[1]. Doğal antioksidan içeriği zengin
olduğu bilinen sebze ve meyveler günümüzde yoğunlukla tüketilmekte ve geleneksel kullanımı gün
geçtikçe önem kazanmaktadır. Günümüzde içerdiği fenolik bileşiklerden dolayı yüksek antioksidan
özellik gösteren meyvelerden biri de zeytindir. Zeytin, zeytin yaprağı ve zeytinyağında bulunan ana
fenolik bileşik ise hidroksitirosol (HT)’dür[2]. Son yıllarda, bitkilerden doğal antioksidan maddelerin
üretilmesi ve saflaştırılarak hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılma potansiyellerinin
araştırılmasında ciddi oranda artış mevcuttur[1,3].
Bu amaçla bu çalışmada; HT yönünden zengin olduğu bilinen zeytin yaprağı ekstrakte edilerek HT
bileşeni izole edilmiş ve iodojen yöntemi kullanılarak
araştırılmıştır.
131
131
I radyonüklidi ile işaretlenerek biyoetkinliği
131
I ile işaretli HT ( I-HT) bileşiği ile sağlıklı erkek ve dişi sıçanlar üzerinde
biyodağılım ve farklı hücre hatları (Hutu-80, Caco-2, PC-3, MCF-7) üzerinde hücre kültürü
çalışmaları yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalarda, HT’nin
131
I ile % 95.62±4.36 (n=8) verimle
radyoişaretlendiği görülmüş ve radyoişaretli bileşiğin in vivo çalışmalarda mesane, mide, ince
bağırsak, kalın bağırsak, meme ve prostatta tutulum gösterdiği; in vitro çalışmalarda ise çalışılan hücre
hatlarında yüksek bağlanma etkinliği gösterdiği gözlenmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışmanın, bitkisel
ürün ekstraktlarının görüntüleme ve tedaviye yönelik yeni ajanlar olarak geliştirilmesi yönünde
yapılan çalışmalara katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Kaynaklar:
1. Bouallagui Z., Han J., Isoda H. and Sayadi S. Food Chem. Toxicol. 49, 179-184, 2011.
2. Klen T.J. and Vodopivec B.M. LWT-Food Sci Technol. 49, 267-274, 2012
3. Sergent T., Vanderstraeten J., Winand J., Beguin P. and Schneider Y.J. Food Chem. 135, 68–73,
2012.
KimyaKongreleri.org
Download