ailevi akdeniz ateşi

advertisement
Zeytin ve Zeytinyağının Besin Değerleri
Zeytin meyveleri sofralık ve yağlık olmak üzere iki şekilde değerlendirilir.
Siyah Zeytinde
Yağ içeriği ve Enerji miktarı yüksek,
Yeşil zeytinde
A vitamini,
Demir,
Kalsiyum yönünden yüksek
Zeytinden istenilen yararı alabilmek için salamurada acısını yemek, yağda ise
rafine değil sızma olanını tercih etmek gerekir.
Zeytinyağı
Yunanistan, İspanya, İtalya ve Amerika''da yapılmış güvenilir çalışmalar,
özellikle meme kanseri ile yağ tüketimi arasında bir bağlantının olabileceğini
göstermektedir.
Doymuş yağ (hayvansal yağlar, margarinler) tüketenlerde meme kanseri sık
görülürken, zeytinyağı tüketenlerde bu oran bir hayli azalmaktadır.
Diğer taraftan çalışmalar düzenli olarak zeytinyağı tüketenlerde kalınbağırsak,
prostat, mide ve pankreas kanserine yakalanma riskinin daha az olduğunu
göstermektedir.
Zeytinyağı
İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden 8 bilim adamının 61.471 kadın üzerinde
yaptıkları araştırma da Zeytinyağı kanser riskini yüzde 50'ye yakın
azaltmaktadır.
Soya, mısır, ayçiçek yağları, hayvani yağlar ve margarinler kanser riskini yüzde
69 artırmaktadır.
Zeytinyağının içinde bulunan Oleiprine adlı madde sayesinde kanserli
hücreler yok edilerek kansere karşı hücreleri korur.
Zeytin yağı üretim aşamasında ısıyla temas etmemesi gerekir. Bu nedenle
sağlıklısı Riveriya değil, Sızma olanıdır. Aslında en doğrusu, kokusuna alışıp
mümkün olduğunca az veya hiç rafine edilmemişi kullanmaktır.
Zeytin ağacının dalları, yaprakları ve reçinesi olduğu kadar, yağıda yıllardır
ilaçların bileşimlerinde yer alan doğal maddelerden birisidir, doğal bir ilaçtır
Oleik Asit
Chicago’daki Feinberg Üniversitesi’nde zeytinyağındaki oleik asidin Her-2/Neu
ya da ERB B-2 adlarıyla bilinen geninin seviyesini önemli oranda düşürdüğünü
saptamışlardır.
Laboratuar şartların kanser da yapılan deneylerde, meme kanserinde Her2/Neu seviyesi, oleik asit sayesinde yüzde 20 oranında azaldığı tespit
edilmiştir.
Oleik asidin Kanserli hücreler üzerinde yapılan çalışmalarda tedavi etkisini
artırarak hastaların ömrünü uzattığını göstermiştir.
Zeytinyağının “faziletleri”, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından da
geçen Kasım ayında resmen kabul edilmiştir.
Squalene
Köpekbalığı karaciğerinde bulunan Squalene maddesi tümörlerin yok
edilmesinde yapıtaşıdır. Kanser tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır.
Squalene maddesi en çok geleneksel yöntemlerle çıkarılmış sızma
zeytinyağıdır.
Zeytinyağında yüzde 2 oranında Squalene bulunur.
Günde en az 100 ml zeytinyağı tüketen bir kişi gerektiği kadar Squalene almış
olur.
Kolon Kanseri
Başta Güney ve Kuzey Avrupa, Avustralya, Kanada ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde olmak üzere 28 ülkede yapılan bir çalışmada, et, balık ve
zeytinyağından oluşan bir diyetin kolon kanseri üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Et ve balığın kolon kanseri riskini arttırdığı, zeytinyağının ise azalttığı
görülmüştür.
Akdeniz diyetinin başlıca yağı olan Zeytinyağının kolon kanserini -% 25
oranında önlediği bildirilmiştir.
Meme Kanseri
İtalya’da La Vecchia ve ark., 2564 kadın hasta üzerinde yaptıkları çalışmada,
zeytinyağı kullananlarda hastalığa meme kanserine yakalanma riskinin düşük
olduğunu belirlemişlerdir.
İspanya’da Martin-Moreno ve ark., zeytinyağının meme kanseri riskini
azalttığını, Yunanistan’da ise, Trichopoulou ve ark., zeytinyağının meme
kanserine yakalanma oranının düşürdüğünü bildirmişlerdir.
Zeytinyağının meme kanserini % 15 oranında önlediği bildirilmektedir.
Yumurtalık Kanseri
Yunanistan’da Tzonou ve ark., 189 kadın ve 200 kontrol üzerinde yaptıkları
çalışmalarda zeytinyağının yumurtalık kanseri riskini azalttığı ve önlediğini
saptamışlardır.
İtalya’da 1992 ve 1999 yılları arasında, 1031 hasta ve 2411 kontrol üzerinde
yapılan bir çalışmada zeytinyağının yumurtalık kanseri riskini azalttığı tespit
edilmiştir.
Ancak, tohum yağlarının, tereyağı ve margarinin hastalık üzerinde herhangi
bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir.
Akciğer Kanseri
Fortes ve ark., Roma’da 1993-1996 yılları arasında yaptıkları çalışmada, alınan
besinlerle akciğer kanseri riski arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır.
342 birinci derecede akciğer kanseri hastası ile 292 kontrol üzerinde yaptıkları
araştırmada zeytinyağının hastalığa yakalanma riskini önemli derecede
azalttığını ortaya koymuşlardır.
Deri Kanseri
Fortes ve ark., Roma’da 1993-1996 yılları arasında yaptıkları çalışmada, Deri
kanseri sıklığı her iki cinste de yüksek olmakla birlikte, kötü huylu melanom
dışındaki deri kanserlerinde zeytinyağı tüketenlerde ölüm oranı çok düşük
olduğunu tespit etmişlerdir.
Kaynaklar
Prof. Dr. Özgür Özyılkan (Başkent Ünv. Kışla B. Onkoloji A.B.Dalı)
Prof. Dr. Aziz Tekin (Ankara Ünv. Gıda Müh.Fak.)
American Cancer Society
Cecil Textbook of Medicine
National Foundation for Cancer Research
National Cancer Institute
T.C Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı
Türkiye Kanserle Savaş Vakfı
Türkiye Kanser Derneği
Göğüs Kanseri Dayanışma Grubu
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards