ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK LYS Test 32

advertisement
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
KAVRAMA
Test
32
STİ
TE
KAZ
AN
IM
BİYOLOJİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SOLUNUM SİSTEMİ - II
1. Deniz seviyesinde yaşarken yüksek rakımlı bir yerde
yaşamaya başlayan bir insanda aşağıda verilen değişimlerden hangisi en son gerçekleşir?
4. Soluk alıp-verme sırasında gerçekleşen,
I. diyafram kasının düzleşmesi
II. kaburga kaslarının gevşemesi
III. göğüs iç hacminin artması
B) Solunum gazı taşıyan hücre sayısının artması
IV. karın iç basıncının azalması
V. akciğer iç basıncının artması
olaylarından soluk almada (X) ve soluk vermede (Y)
gerçekleşenler hangi seçenekte de doğru olarak verilmiştir?
C) Kan pH'sinin azalması
D) Omurilik soğanını ve ponsun uyarılması
E) Dolaşım hızının artması
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Kanındaki karbondioksit miktarının artması
X
A) I, III
Y
II, IV, V
B) I, III, IV II, V
C) II, III, V I, IV
2. Aşağıda solunum gazlarının taşınması sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.
I. HbH+ → Hb + H+
II. H2CO3 → H+ + HCO3−
III. Hb + O2 → HbO2
IV. CO2 + H2O → H2CO3
V. HbCO2 → Hb + CO2
Buna göre numaralandırılmış reaksiyonlardan hangileri alveol kılcalında gerçekleşir?
A) I ve III
B) II ve IV
E) II, III, IV ve V
E) III, IV, V I, II
5. Pnömoni (zatürre) hastalığı ile ilgili,
I. Bakteri enfeksiyonu ile oluşur.
II. Bulaşıcıdır.
III. Vücuttaki tüm organlarda görülür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
MEB 2016 - 2017
D) II, IV ve V
C) I, III ve V
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) III, IV I, II, V
3. Alveollerle ilgili,
I. kılcaldamarla çevrili olma,
II. tek katlı epitelden oluşma,
III. vücut içine doğru genişleme,
IV. yüzey alanını kıvrımlar yaparak artırma
A) Oksidatif fosforilasyon
özelliklerinden hangileri canlının metabolizma hızının
fazla olduğunu kanıtlar?
B) Hemoglobin sentezi
A) Yalnız III
D) Hücre dışı salgı maddelerinin üretimi
B) Yalnız IV
D) I, II ve III
6. İnsanda olgun alyuvar hücrelerinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
C) I ve II
E) II, III ve IV
C) Substrat düzeyinde fosforilasyon
E) Replikasyon
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Test
32
BİYOLOJİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SOLUNUM SİSTEMİ - II
7. Sağlıklı bir insanın soluk alıp verme olayları sırasında
gerçekleşen bazı olaylar şematize edilmiştir.
9. Sağlıklı bir insanın alveol kılcallarından geçen kanla
ilgili,
K
Asitlik derecesi
Su derişimi
L
Buna göre,
I. K'de akciğer iç basıncı artarak dış ortamdaki hava akciğerlere girer.
II. L'de karın iç hacmi azalır.
III. K'de kaburga kasları gevşemiş, L'de kasılmış durumdadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Diyafram kası
Zaman
I
Alyuvar miktarı
Buna göre,
I. t1 zamanında soluk alma gerçekleşmektedir.
II. t2 zamanında akciğer iç basıncı artmaktadır.
III. t1 zamanında diyafram kası kasılarak düzleşmiştir.
B) I ve II
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) II ve III
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
C) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
10. Kandaki karbominohemoglobin (HbCO2) miktarının zamanla değişimi aşağıda verilen grafikteki gibidir.
HbCO2
t1
t2
t3
t4
t5
Zaman
Buna göre grafikte belirtilen zaman aralıklarında kanın hangi damarlardan geçtiğiyle ilgili seçeneklerde
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) t1; böbrek atardamarı
B) t2; karaciğer kılcaldamarı
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) II ve III
D) II, III ve IV
Zaman
t2
MEB 2016 - 2017
t1
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Karın iç hacmi
Zaman
IV
çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
8. Aşağıdaki grafikte soluk alıp-verme olayı sırasında karın
boşluğu hacmindeki değişim grafiklenmiştir.
Oksihemoglobin miktarı
Zaman
III
Zaman
II
C) t3; üst ana toplardamarı
C) I ve III
D) t4; alveol kılcaldamarı
E) I, II ve III
E) t5; akciğer atar damarı
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download