KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ 2014 – 2015 Eğ. Öğ. Yılı 9

advertisement
Adı – Soyadı:
Okul No
:
Sınıfı
:
KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ
2014 – 2015 Eğ. Öğ. Yılı
9. Sınıflar 1. Dönem 1. Yazılı Yoklama
1) Aşağıda verilen cümlelerde verilen boşluklara uygun
kelimeler yerleştiriniz?
PUAN:
4) Aşağıda verilen elementlerin bilinen iyon yüklerini yazınız?
a) ………………………………………………… Arap simyasının
babası olarak ünlenmiştir.
Element
Na
Al
b) Simyacıların bulduğu ve günümüzde de kullanılan
ve HNO3 genel formülü ile gösterilen bileşiğin adı
simya döneminde ……………………….. idi.
Zn
He
Ag
Li
Ca
Be
F
N
c) Simyacılar ayva kabuğu ve çekirdeklerinden
….……………….. rengi elde ettiler.
İyon yükü
Element
İyon yükü
d) Ebubekir El-Razi ………………….. ve ………………………
hastalıklarının tedavisini sağlayıp kimyayı tıbba uygulamıştır.
e) Simyacıların arayışları bilimsel değil ……………………..
5) Aşağıda verilen iyonlar yardımı ile bileşik formüllerini
oluşturunuz?
+2
Mg
2) Aşağıda verilen maddeleri element(E) ve bileşik(B)
olarak sınıflandırınız?
Madde
E/B
Madde
Mn
Sn
Co
NH3
CO
Li
Ca
As
Au
NO
E/B
+1
K
6) Aşağıda verilen çizelgede köklerin isim ve sembollerine
ilişkin boş bırakılan yerleri tamamlayınız?
Sembolü
3) Simya döneminde bulunan ve günümüzde halen kulla-
a)
nılan araçlara 3 örnek veriniz?
a)
………………………………...
b) ………………………………….
c)
………………………………….
b)
c)
Nitrat
2−
SO4
d)
e)
Adı
+
NH4
Fosfat
CH3COO
−
7) Aşağıda verilen çizelgede elementlerin isim ve sembolle-
9)
rine ilişkin boş bırakılan yerleri tamamlayınız?
Sembolü
a)
Be
b)
Sb
c)
Fe
d)
P
e)
O
Adı
Kimya laboratuvarında deney yapan bir öğrenci deney yaptığı masa üzerindeki bir kimyasal madde şişesinde yukarıda verilen güvenlik sembolünü gördüğünde aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmalıdır?
f)
Lityum
g)
Potasyum
h)
Kükürt
i)
Magnezyum
j)
Neon
A) Zehirli madde uyarısı olduğu için maske takmalıdır.
B) Cilde zararlı kimyasal madde olduğu için eldiven
kullanmalıdır.
C) Kırılabilir malzeme olduğu uyarısı olduğu için dikkat etmelidir.
D) Tasarruflu kullanılması uyarısı olduğu için malzeme
alırken dikkat etmelidir.
E) Reaksiyon esnasında duman oluşabileceği uyarısını
anladığı için çeker ocakta çalışmalıdır.
10) Aşağıda verilenlerden hangisi laboratuvarda yangın
güvenliğini sembolize eder?
A)
B)
C)
D)
8) Aşağıda verilen çizelgede bileşiklerin isim ve sembollerine ilişkin boş bırakılan yerleri tamamlayınız?
E)
Sembolü
Adı
a)
Alüminyum sülfür
b)
Demir (II) klorür
c)
Demir (III) oksit
d)
CaSO4
e)
(NH4)2CO3
SINAV YÖNERGESİ:
1. Bütün sorular eşit puandır.
2. Sınav süresi 1(Bir) ders saatidir.
3. Cevaplar soruların hemen altındaki boşluklara yapılacaktır.
4. Sorularla ilgisi olmayan cevaplardan kaçınılacaktır.
5. Kopya çekmek, çekilmesine yardımcı olmak, sınav esnasında başkalarını rahatsız etmek disiplin suçu sayılacaktır.
Ali BUĞDAY
Uzman Kimya Öğretmeni
Bahar TETİK
Uzman Kimya Öğretmeni
Download