Highcon Euclid hakkında genel bilgiler

advertisement
DXF
dosya
formatı
Giriş
Pilyaj
Hızlı ayar süresi
Kesim
İstif
Üretim
Highcon Euclid hakkında genel bilgiler
Performans
•
•
•
Çalışma hızı 1,500 tabaka/saat’e kadar
Yeni bir pilyaj (DART) şablonu hazırlama dahil tipik iş hazırlığı 15 dakikadır
Kısa ve orta tirajlı işlerde yüksek kar marjı, 10,000 tam sayfa tabakaya kadar
Malzeme
•
•
Highcon Euclid 0.3-0.6 mm kalınlığa sahip kartonları desteklemektedir
Farklı mürekkep ve kaplama malzemesi kullanımını destekler; DART, en uygun sonuçlara ulaşmak için gerekli
ayarlamaları yapar
Sarf Malzeme
•
•
•
•
3 basit bileşen — DART polimer, DART folyo ve DART sayacı
Patenti alınmış formül
Kullanım güvenliği — özel depolama şartlarına ihtiyaç yoktur
Click ödemesi yoktur
Girdiler
•
•
Hem konvansiyonel hem de dijital baskı makinelerinden alınan, minimum 350 x 400 mm’den maksimum 760 x
1,060 mm’e kadar olan çıktıları destekler
Esko Artios CAD yazılımını önermemize rağmen herhangi bir yeni veya özel yazılıma ihtiyaç yoktur.
Matset A.Ş. 4. Levent Sanayi, Yeşilce Mah. Emektar Sok. No:5 Mat Grup Binası, Seyrantepe-İstanbul
Tel: 212 270 05 95 • Faks: 212 282 84 99 • Ankara 312 395 67 40 • İzmir 232 449 32 22
[email protected] • www.matset.com.tr
Hazır ambalaj
Karton ambalaj sektörü için
Dijital şekilli kesim ve pilyajlama sistemleri
Highcon, geleneksel karton ambalaj sonlandırma
süreçlerini daha verimli, daha esnek ve daha düşük
maliyetli hale getirerek yepyeni bir çözüm sunuyor.
Yenilikçi dijital teknolojiyi kullanan Highcon hem
üreticilerin hem de büyük marka sahiplerinin uzun
zamandır beklediği yeniliği sunuyor.
Pazarın taleplerine cevap veriyor.
Yeniliğin adı
Highcon Euclid üretim şeklinizi değiştirecek
Highcon Euclid
HighconTM Euclid karton ambalajlar için üretilmiş dünyanın ilk tamamiyle dijital şekilli kesim ve pilyaj yapan üretim makinesidir.
Marka Sahipleri için
Günümüzde herşey çok hızlı yapılmaktadır. Bunu sağlayan teknolojinin gelişmesi gibi görünse de bu gelişimin arkasında zorlayıcı müşteri talepleri ve
beklentileri gelmektedir. Firmalar, ürülerini çok daha hızlı üretmeye ve raflarda daha büyük farklılıklara ve daha çok versiyonlara ihtiyaç duymaktadır.
Ayrıca marka sahipleri, tüketici pazarının çok yüksek rekabetli doğası gereği kendi ürünlerinin göze çarpmasını ve dikkat çekmesini istemektedir.
Böylelikle doğal olarak teslim sürelerinin daha hassas ve farklı ambalaj versiyonlarının daha kısa tirajlı olması — ve müşteri beklentilerinin karşılanabilir
olması — talep edilmektedir. Sunduğumuz çözüm sadece pazarın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz aynı zamanda ürünlerinize daha fazla yaratıcılık
ve esneklik kazandırır. Highcon Euclid dünyanın ilk yüksek üretim hızına sahip dijital şekilli kesim ve pilyaj makinesidir. Doğrudan paketleme sistemi
ile çalışan karton ambalaj sektörünün bütün ihtiyaçlarını dijital teknoloji ile karşılar.
Günümüzün yenilikleriyle doğru orantılı olarak ortaya çıkan yaratıcı ambalaj tasarımlarının öncülüğünü yapıyoruz. Highcon Euclid önceden varolan
kısıtlamaları ortadan kaldırıyor. Bu sistem, marka sahipleri ve satıcıların kendi ürünlerini tasarlama, pazarlama ve ambalajlama işlemlerini istedikleri
gibi yapmalarına imkan verirken aynı zamanda üreticilerin yüksek kar marjı ile çalışabilmelerini sağlıyor.
Üreticiler için
Karton ambalaj üreticisi olarak müşterilerinizin daha hızlı ve esnek teslimat, artan çeşitlilik, daha
kısa baskı tirajları ve daha yaratıcı tasarımlar gibi ihtiyaçlarını karşılamak için giderek artan bir
baskı altındasınız. Ürünlerin katma değerini arttırma ihtiyacı yaşarken aynı zamanda rekabetçi
olmalı ve kar marjlarınızı korumalısınız.
Fakat tamamiyle analog cihazlardan oluşmuş şekilli kesim ve pilyaj sistemi ile sürekli gelişme
imkanı zordur. En son ekipmanları bile kullansanız verimli ve uygun fiyatlı sonlandırmaların
hazırlanması ve makine hazırlık sürelerinin azalması ile ilgili kısıtlamalar vardır.
Sonlandırma ekipmanlarının hazırlanması günler sürebilir. Üstüne bir de saatler süren makine
hazırlık sürecinde zaten pahalı olan saatlik makine ücreti ve işçilik giderleri eklenir. Ayrıca mevcut
tasarımlar geleneksel sonlandırma makinelerinin kısıtlamaları doğrultusunda yapılabilir
Daha hızlı ve daha
esnek teslimat
süreleri, artan
çeşitlilik, daha kısa
baskı tirajları ve daha
yaratıcı tasarımlar.
Pilyaj için DART teknolojisi
Highcon Euclid, standart baskı öncesi yazılımlar
ile hazırlanan ve dijital ya da konvansiyonel ofset
makinelerde basılan işlerde, pilyaj çizgilerinin
herhangi bir analoj bıçağa ihtiyaç duymadan
dakikalar içinde hazırlanması için Highcon tarafından
geliştirilen Dijital Yapışklanlı Pilyaj Teknolojisi (DART)
sistemini kullanır.
Lazer Kesim
Highcon Euclid, kesim işlemi için yeni ve çığır açan
hassas optikler ile kombine edilmiş çok sayıda lazer
ile donatılmıştır. Böylece karton tabakalarının yüksek
kaliteli ve talep edildiği kadar kesilmesi sağlanır.
Bu kesim sistemi günümüz analog makineler ile
imkansız olan karmaşık tasarımlara imkan vererek
rekabet avantajınızı arttırır. Müşterilerinizin ürünlerini
bölgesel, demografik veya segmentlere göre
uyarlamaları sağlanır. Malzemeler
76 x 106 cm’lik ebat ve 0.3-0.6 mm’lik kalınlığa
sahip karton tabakalar mevcut üretim hattınızda
eklenebilen Highcon Euclid tarafından kusursuzca
işlenir.
DART teknolojisi ile güçlendirilmiş ve
yenilikçi teknoloji ile donatılmış Highcon
Euclid dijital şekilli kesim ve pilyaj
makinesi, pazarın bugün ve gelecekte
ihtiyaç duyacağı tüm talepler için en ideal
çözümü sunmaktadır.
Verimlilik
10,000 tabakaya kadar varan tirajlar ve işten işe geçiş sürelerinin çarpıcı biçimde azalması
maddi anlamda cazip ve kazançlı olur. Sadece üretim maliyetlerini azaltmakla kalmaz aynı
zamanda ilave işler alarak işinizi büyütebilirsiniz.
Sonlandırma ekipmanlarının siparişi, taşınması, saklanması ve tamir edilmesi gerekmediğinden
lojistik süreçleri kolaylaştırılır ve tesis verimliliği arttırılır. Tamamiyle dijital olan süreçleri sayesinde
makinenin kullanımı basitleştirilmiştir. Günümüzde operatörler tarafından sahip olunan
karmaşık bilgi ve tecrübeler dijital dünyaya aktarılmakta ve kaliteli işler daha düşük maliyetlerle
üretilmektedir.
Sürdürülebilirlik
Tedarik zincirinde herhangi bir sonlandırma ekipmanına ihtiyaç duyulmaması firmanızın
sürdürülebilirlik politikalarını iyileştirir. Büyük müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılarken rekabet
avantajınızı kaybetmezsiniz.
Highcon Euclid Teknik Özellikler
Parametre
Kalem
Ebat (metrik)
Ebat (inç)
Performans
Maksimum malzeme ebadı
760 x 1,060 mm
30 x 42 inç
Minimum malzeme ebadı
350 x 400 mm
14 x 16 inç
Karton kalınlığı
0.3 — 0.6 mm
12 — 24 pt.
Çıkış kapasitesi*
Besleme bilgileri
Teknik bilgiler
Makine ebat & ağırlık
760 x 1,060 mm
1,500 tabaka/saat
760 x 470 mm
3,000 tabaka/saat
Besleme yüksekliği
(palet dahil)
1.1 metre
3.6 ft.
Çıkış yüksekliği
(palet dahil)
1 metre
3.3 ft.
Net kesim alanı
740 x 1,050 mm
29 x 41 inç
Makas payı
15 mm
0.6 inç
Uzunluk
8.6 metre
28 ft.
Genişlik
2.1 metre
7 ft.
Yükseklik
2.3 metre
7.5 ft.
Net ağırlık
5 ton (ortalama)
* Çıktı kapasitesi - Yapılan hesaplamalar kesim alanlarına ve malzeme tipine göre değişiklik gösterir.
Download