DEĞİŞİM

advertisement
GERİ DÖNÜŞÜM
Atıkların fiziksel ve / veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikincil
hammadde olarak üretim sürecine sokulmasıdır.
TEKRAR KULLANIM
Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı
şekli ile ekonomik ömrü dolana kadar defalarca kullanılmasına denir.
GERİ KAZANIM
Geri dönüşüm ve tekrar kullanımı kapsayan üst kavramdır. Geri dönüşüm
ve tekrar kullanımın ötesinde, atıkların özelliklerinden yararlanarak içindeki
bileşenlerin fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere
veya enerjiye çevrilmesidir.
Yılda
1 MİLYON TON
Atık Geri Kazanılmaktadır.
Bu miktarın büyük bir kısmı çöp dökme sahalarından ve sokaklardan ilkel ve sağlıksız koşullarda toplanmaktadır.
GERİ KAZANIMIN ÖNEMİ
•
Doğal Kaynak Kullanımını Azaltır
•
Enerji Tasarrufu Sağlar
•
Atık Miktarı Azalır
•
Geri dönüşüm Ekonomiye ve Geleceğe Yatırım Demektir
Kağıt ve Karton
İçecek Kartonları
Metal
Cam
Plastik
Diğer
KAĞIT
Kağıt ve karton atıkların geri dönüşümü
ile enerji tasarrufu sağlanır. Kağıdın geri
dönüştürülmesinin ormanların
korunmasına büyük katkısı vardır. 1 ton
kağıdın geri dönüştürülmesi sonucunda
17 ağaç kurtarılmış olur.
CAM
Hammaddesi kum olan camın geri
dönüştürülmesi ile tekrardan şişe,
kavanoz ve cam üretilir.
METAL
Metal ambalajlar, yeryüzünün örten
çeşitli minerallerin işlenmesi sonucu üretilir.
Bunlar
teneke
ve
alüminyumlardır.
Alüminyum ev atık maddeleri en değerli
yeniden kazanılabilir maddelerdir.
PLASTİK
Plastik Endüstrisinde plastiğin yeniden
dönüşümünde kolaylık sağlanması için bir kodlama
sistemi geliştirilmiştir. Kodlar pek çok plastik
şişenin altında okunabilir.
PİL
Çeşitli cihazlarda kullandığımız pek
çok pil çeşidinde yüksek miktarda ağır
metal
(civa,
katminyum
vb.)
bulunmaktadır. Bunlar kontrolsüz bir
şekilde doğaya atılırsa doğaya oldukça
önemli zararlar verebilmektedirler.
Diğer Atıklar
Gerek kazanılabilen maddelerin
(kağıtlar, ambalaj atıkları, camlar
vb.) torbalarına atılmayan atıklar.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards