Ders Detayları - Atılım Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler Bölümü

advertisement
Temel Bilgisayar Bilimi (Çevrimiçi) (COMPE
104) Ders Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
Temel
Bilgisayar
Bilimi
(Çevrimiçi)
COMPE Bahar
104
3
0
Ön Koşul Ders(ler)i -
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Gösteri
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
0
3
3
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hesap tabloları yaratmak,
fonksiyonlar kullanarak veri analizi yapmak, veri
grupları için grafikler çizdirmek ve veritabanı
tasarımı ve yönetimi ile ilgili temel beceriler
kazandırmaktır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Hesap tablolarına giriş: Bir hesap tablosu yaratmak
ve biçimlemek. Formüller ve fonksiyonlar. Grafikler
ve çizelgeler. “Eğer-ise” analizi. Veritabanı ve
veritabanı yönetim sistemlerine genel bir bakış.
İlişkisel veri modeli. Veritabanı nesneleri: tablolar,
sorgulamalar, formlar ve raporlar. Veriyi saklamak,
sıralamak ve düzenlemek. Veritabanı tablolarını
sorgulamak. Uygulamalar arasında entegrasyon ve
veri paylaşımı.
• Hesap tabloları uygulamaları için beceri sahibi
olma
• Hesap tablosu içinde fonksiyon ve formül
kullanma
• Hesap tablosu verisi üzerinde “eğer-ise”
analizleri yapma
• Veriyi grafiksel olarak gösterme becerisi
• Bir veritabanı yaratma ve yönetme
• Veritabanı sorgulamaları yapma
• Farklı uygulamalar arasında veri paylaşımı ve
entegrasyon yapabilme
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Microsoft Excel’e giriş – bir hesap
tablosu yaratmak
Chapter 3.1-3.2 (ders kitabı)
2
Hesap tablosunu biçimleme ve
görünümünü düzenleme
Chapter 3.3
3
Veri analizi – karar vermede
hesap tablosu kullanımı
Chapter 3.6
4
Formüller ve fonksiyonlar
Chapter 3.5-3.7
5
Grafikler ve çizelgeler
Chapter 3.8
6
Finansal ve istatistiksel analizler
için araç kullanımı
Chapter 3.9
7
Veritabanı ve Veritabananı
Sistemlerine bir bakış
Chapter 4.1-4.3
8
İlşikisel Veritabanı Modeli
Chapter 4.4
9
Bir veritabanı tasarlamak ve
yaratmak
Chapter 4.5
10
Tablolar ve formlar: Tasarım,
özellikler, görünümler ve
sihirbazlar
Chapter 4.5-4.7
11
Veriyi düzenlemek ve veri almak - Chapter 4.6
sorgulama
12
Veriyi göstermek ve yönetmek:
Formlar ve raporlar
Chapter 4.8-4.9
13
Veriyi göstermek ve yönetmek:
Formlar ve raporlar (Devam)
Chapter 4.10
14
Uygulamalar arasında
entegrasyon ve veri paylaşımı
Lecture Notes
15
Gözden geçirme
16
Gözden geçirme
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. Computer and Information Systems Laboratory Manual,
2004, Atılım University Publication, Department of
Computer Engineering, Nevzat Sezer, Gül Tokdemir,
Bülent G. Emiroğlu, Meltem G. Eryılmaz
Diğer
Kaynaklar:
1. Bilişim Teknolojileri, ECDL + Microsoft Office, 2005,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yayınları, Ali Yazıcı,
Y. Murat Erten, Erdoğan Doğdu, Anıl Üstün.
2. The O'Leary Series: Office XP, Volume I, Timothy J
O'Leary, Linda I. O'Leary, McGraw-Hill/Irwin, 1st Edition,
2001.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
2
10
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
40
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
6
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
X
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel
kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine
sahip olmak
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme
becerisine sahip olmak
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda
mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak
4 Türkiye’nin diğer devletlerle olan ilişkileri konusunda
farklı perspektiflere sahip olmak.
5 Türkiye ve diğer dünya devletlerinin gelecekteki
pozisyonlarına ilişkin mantıklı tahminlerde bulunmak.
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma
becerilerini geliştirmek.
7 Modern yazılım, donanım ve teknolojik alet kullanımını
geliştirmek.
8 Disiplin içi ve dışı grup çalışması becerilerini geliştirmek.
9 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi
teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak.
10 Çalışma etiği ve sosyal sorumluluk kazandırmak.
11 İletişim becerilerini geliştirmek.
12 Gerek Türkçe gerekse İngilizce’de argüman geliştirme
yeteneğini kazandırmak.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Laboratuar
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
1
16
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
16
4
64
2
1
2
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
2
3
6
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
4
4
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
92
Download