Uploaded by mhmmderen

jbcgjhn

advertisement
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kadar" edatı bir zarfın derecesini göstermek amacıyla kullanılmıştır?
A) Bu kadar çirkin ve kötü bir olay duymamıştım.
B) Ömrümde bu kadar kirli ve sefil bir mutfak görmemiştim.
C) Pek az mimari, ışığı bu kadar lezzetle dokur.
D) Bu, avuç içi kadar dar bir deniz parçasıydı.
E) Hayatımda bu kadar güzel bir manzara görmemiştim.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kadar" cümleye "yaklaşık, aşağı yukarı" anlamının dışında bir anlam katmıştır?
A) Dört yüz kadar davetli, büyük bir gemiye bindirilerek Anadolu Hisarı'na getirilir.
B) Sekiz yaşında kadardım; babam bizi her akşam lunaparka gezmeye götürürdü.
C) Öndeki otuz kadar atlı, bileğinin üzerinde birer şahin taşıyordu.
D) Lâmba yanıp oda aydınlanınca bizi basanların altı yedi kişi kadar olduğunu gördüm.
E) Bu ordu, genç hükümdarından en son neferine kadar mübarek bir ordu idi.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" edatı cümleye "nedensellik" anlamı katmıştır?
A) Yapraklarına konmak için en güzel çiçeklerin peşine düşmez.
B) İsyankâr olduğu, hiçbir dizgin kabul etmediği, çılgın olduğu için lanetlidir.
C) Hâlbuki bir aykırılık aramaz kendisine ortaya çıkmak için.
D) Binlerce yıldan beri bütün krallar ve insanlar oha ulaşmak için koşarlar.
E) Aşkı evcilleştirmek için yüzlerce sinsi tuzak kurmuştur insanoğlu
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" bağlacı "ama" bağlacının anlamıyla kullanılmıştır?
A) Burası süpürülerek de temizlenir.
B) Dışarıda o kadar da soğuk yoktu.
C) Sözünü tutacağını söyledi de tutmadı.
D) Her şeyi tamammış gibi otomobil de alacakmış.
E) Onu bana ver de işimi göreyim, dedi.
5. (I)Bütün bunlar arkadan gelir, alttan gelir, tıpkı kuyu suyu (II)gibi. (III)Aynı şekilde, öğrendiğin bir şeyi (IV)kendine saklama
arzusu (V)yalnızca utanç verici değil, yıkıcıdır da.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcükler tür bakımından eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
I. Tut ki salkım salkım büyüyen dertsin, çilesin
II. Mümkün mü gönül terazisinde eksilesin sen
III. Farz edelim ki bu sene bolluk olacak
IV. Ölüm değil elbet yaşamanın bahanesi
6. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi anlam ve türce aynıdır?
A) I. ile III. B) II. ile III. C) III. ile IV. D) II. ile IV. E) I. ile II.
(I)Kimse karşında (II)belki titremez gönlüm kadar
Bense (III)hâlâ korkarım dizinde ağlamaktan
Temâsı korku veren tatlı bir ölüm (IV)kadar
(V)Daha hoştur kalbime, görünüşün uzaktan
7. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I. ile II. B) II. ile IV. C) III. ile IV. D) IV. ile V. E) I. ile IV.
8. Don Juan, rüya gören bedenin bir hayalet olmadığını, bu dünyada karşılaştığımız (I)öteki varlıklar (II)kadar gerçek olduğunu anlatmıştı.
Söylediğine (III)göre, rüya, bir enerji alanı oluşturan (IV)tüm varoluşumuz (V)üzerinde kaçınılmaz biçimde yoğunlaşıyor.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi edattır?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) III. ve V.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmıştır?
A) Birkaç blok ötede bulunan bir restorana kadar yürüdük.
B) Onun yaptıklarını görünce hayretler içinde kalmıştım.
C) Güçlü görünen bu insanlar, aslında çok zayıftı.
D) Onlara veda ederek oradan ayrılmak zorunda kaldım.
E) Adam, kendini tutamayarak gülmeye başlamıştı.
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bağlaç, iki zarfı bağlamıştır?
A) Hür ve güzel ruh şimdi derin uykudadır.
B) Onun zarif ve sevimli hayalini hatırlıyordu.
C) Kader ile keder arasında bir harf farkı vardır.
D) Eriyen düşüncesi sakin ve sessiz görünür.
E) Sonsuz ve mutlu ahengin candan sevgilileri geldi.
11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ile (-le/-la) cümleye "birlikte" anlamı katmıştır?
A) Elimle batırmışım gençliğimi
B) Geçen yaz mevsimiyle sulh bir hatıra oldu.
C) Subay sakin, fakat mert bir asker tavrı ile cevap verdi.
D) Çölde bir çift kuğu ile bir kız gördüm.
E) Cam boyasıyla çizer portresinin ilk çizgilerini.
12. Aşağıdaki dizelerin/cümlelerin hangisinde "ile (-le/-la) cümleye nedensellik anlamı katmıştır?
A) Atalarla torunlar farklı yazıp
Farklı yorumluyor tarihi, öyküleri
B) Doluyum tüm kıtaların anılarıyla
Ne çok aşk içimde, ne çok cinayet
C) Ânı" bir üzüntüyle bu rüyadan uyandım
Tekrar o alev gömleği giymiş gibi yandım.
D) Öyleyse kıpkırmızı bir mendille
Kimdi gözlerini silen o akşam?
E) Yanılsamalarla aldanışlar içinde
Kara büyüsüne çarpılmaya hazırdım.
(I)Sanma bir gün geçer bu karanlıklar
Gecenin ardında (II)yalnız gece var
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar
(III)Yaşlı gözlerinle kal anneciğim
(IV)Gün olur köprü ortasında durur
(V)Anarım Adalar'da çamların uykusunu
13. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi dizeye "sınırlama" anlamı katmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç iki sıfatı bağlamıştır?
A) Beyoğlu, şehrin hayatına yapıcı ve yıkıcı çehresiyle girer.
B) Bilirsiniz, din ve milliyet fikri iki yapıcı fikirdir.
C) Sanat, başka bir davranış ve teknik ister.
D) Toplumsal gelişmeler sevgi, aşk, zekâ ve akıl ister.
E) Ciğerlerinin hizasına birkaç yumruk ve tekme yapıştırdı.
15. O zaman, (I)o insanların kendi resimlerini çektirmeğe fazla meraklı olmadıklarını fark ettim. Bu yüzden bir kısmının (II)ancak resmi
dairelerden istendiği (III)için çektirilmiş vesikalık fotoğraflarını bulabildim. Burada portrelerini ve (IV)bazı özelliklerini verdiğim kişilerden
bazıları ile hayatta (V)sadece bir kere karşılaştım.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I. ile II. B) II. ile IV. C) III. ile IV. D) I. ile V. E) I. ile IV.
16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ile (-le/-la)" diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır?
A) Bir yerde rüyalarım annemle dolar
B) Ruhum, yüreğim, odam o meltemle dolar
C) Şerefli kubbeler iklimi, Marmara'yla Boğaz
D) Önümdeki arazi örtülü şimdi karla
E) Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla
I. Aşk gelince gündeme bir tek seni tanıyorum.
II. Süresiz, özleminden cayır cayır yanıyorum
III. Sanma ki yalnızlık burçlarına atılmış okum
IV. Sorunuza aldığınız cevaptan sadece utanırsınız.
17. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi anlamca birbirine yakındır?
A) I. ile II. B) I. ile IV. C) II. ile IV. D) III. ile IV. E) II. ile III.
I. Bununla beraber üzülmediğinizi biliyoruz.
II. Kaldı ki sana söyleyecek sözüm kalmadı.
III. Ellerim bir kanat gibi titrekti.
IV. Sanki yalçın kayalar yan yana perçinlenmiş.
18. Yukarıdaki cümlelerde attı çizili sözcüklerden hangi ikisi anlamca birbirine yakındır?
A) I. ile II. B) II. ile III. C) III. ile IV. D) I. ile III. E) II. ile IV.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kadar" edatı cümleye "aşağı yukarı" anlamı katmıştır?
A) Bu küçük köşeler kadar çekici ve zevkli şey pek azdır.
B) Duvarda eski ocaklar kadar geniş bir oyuk vardı.
C) Ben bu kadar nefis bir meyve hayatımda hatırlamıyorum.
D) Bir yıl kadar Süleymaniye binalarının yapımına gözcülük etti.
E) İnsanı zaman kadar terbiye eden şey yoktur.
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç vardır?
A) Akıl, kapının eşiğine kadar getirir ama içeri koymaz.
B) Binanın etrafında denizden bulunmuş çapalar ve küpler de var.
C) Otantik bir hava verilmeye çalışılmış ama yeterli değil.
D) Bahçelere gül bahçesi, karanfil bahçesi gibi isimler verilmiş.
E) Burada eski evlerin çoğu, hâlâ taş çatılarla ayakta duruyor.
21. (I) Bu askerlik günleri toplam yedi ay sürmüştü. (II) 1942 yılının ilk günlerinde ailesiyle birlikteydi. (III) Kendisini yeni bir hayatın
eşiğinde görüyordu. (IV) Ayrılıkları çok zor ve hüzünlü olmuştu. (V) Onun askerliği devam edecekti.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bağlaç vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ama" bağlacı, aralarında neden-sonuç ilişkisi olan iki cümleyi bağlamıştır?
A) Yarın geleceğim diyorsun ama ben evde bulunamayacağım.
B) Bu adam zengin ama çok da cimriydi.
C) Ben bu işe karıştım ama pişman oldum.
D) Yemek azdı ama diğerlerinden daha lezzetliydi.
E) Vicdan yalan söylemez ama sık sık yanılır.
Download