Çok mübarek hastalıklar var ki, velâyet derecesini

advertisement
Sorularlarisale.com
"Çok mübarek hastalıklar var ki, velâyet derecesini
ölümle kazandırır." deniyor. Velayet derecesi ölümle
nasıl kazanılır?
"Evet, hastalıkların bir kısmı var ki, eğer ölümle neticelense, mânevî
şehid hükmünde, şehadet gibi bir velâyet derecesine sebebiyet
verir. Ezcümle, çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar ve karın
sancısıyla, gark ve hark ve tâun ile vefat eden şehid-i mânevî
olduğu gibi, çok mübarek hastalıklar var ki, velâyet derecesini
ölümle kazandırır."(1)
Manevi şehitlik zaten bir cihetle velayet makamı hükmündedir. Peygamber
Efendimiz (asv) bazı hastalık sebebi ile ölen ehl-i sabrı manevi şehitlik ve dolayısı ile
velayet makamına çıkmakla müjdelemiştir. Bu hastalıkların bir kısmını Üstad
Hazretleri bahsi geçen yerde ifade ediyor. Bunlar doğum esnasında ölmek
(doğumdan kırk gün geçinceye kadar), karın sancısı ile ölmek, yanarak, boğularak
ve salgın hastalıklar yüzünden ölmektir. Bu hastalıklara kıyas edilerek bazı zor ve
meşakkatli hastalıklar da aynı neticeyi, yani velayeti verebilirler.
Mesela, kanser hastalığına yakalanıp iki üç ay sebatla sabır eden bir hasta, inşallah
aynı neticeyi elde edebilir. Müminin ayağına diken batsa, günahlarına kefaret olur,
mealindeki hadis de bu manaya işaret eden başka bir ipucudur.
Üstad Hazretleri mübarek hastalıklar ifadesine örnek verip açmadığı için, net olarak
şu hastalıklar demek zordur. Ama tahmini olarak kanser ve benzeri hastalıklar buna
uyarlanabilir.
(1) bk. Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, On Beşinci Deva
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download