Çanakkale Zaferi ve Şehitlik Prof. Dr. Mehmet Akkuş`un konuşmacı

advertisement
Çanakkale Zaferi ve Şehitlik
Prof. Dr. Mehmet Akkuş’un konuşmacı olduğu Çanakkale Zaferi ve Şehitlik konulu
konferans 18 Mart 2016 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Konferans Salonunda
gerçekleştirildi. Hacı Bayram İmam Hatip Lisesi ve Kocalar İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin de
dinleyiciler arasında bulunduğu programa; İstiklal Marşı’nın okunması ile başlandı. Program, Kur’anı Kerim tilaveti, selamlama konuşması ile devam etti. Öğrencimiz Harun Gerçekoğlu’nun okuduğu
Çanakkale Şehitlerine şiirinin ardından, konuşmasını yapmak üzere Prof. Dr. Mehmet Akkuş
kürsüye davet edildi.
Prof. Dr. Mehmet Akkuş’un konuşmasının satır başları şöyleydi:
“Bir asır önce cereyan etmiş hak-batıl mücadelesini Akif’in şu mısralarıyla canlandırmak
mümkündür:
Şu boğaz harbi nedir, var mıdır dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi
Çanakkale zaferini anlayabilmek için, sadece 18 Mart günü cereyan etmiş olan savaşa değil
öncesine de bakmak gerekir. 1839 yılında Batının gözü Osmanlı topraklarına çevrilmiştir, aynı
dönemde Osmanlıda Batılılaşma hareketleri başlamıştır. Abdülhamit Han otuz üç yıl Batılı devletlerin
bu amaçlarını bertaraf etmeyi başarmıştır. Ancak İttihat ve Terakki yönetimi esnasında patlak veren
Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ile Osmanlı Devleti hızlı bir çöküşe girmiştir. Çanakkale Savaşı
öncesinde, hükümet ve hanedanın esir düşmesi tehlikesi sebebiyle devletin başkentinin Konya’ya
taşınması gündemdedir. Bu görüşü devrin padişahı olan V. Mehmed Reşad, Abdülhamid Han’a
danışır. Abdülhamid: “Eğer dokunulmamışsa ben Çanakkale’yi tahkim etmiştim. Oradan hiçbir
donanmanın geçmesi kabil değildir. Hakanın yapacağı tek şey tebasını terk ederek firar zilletine
düşmek değildir.” cevabını verir.
26 Şubat-17 Mart tarihleri arasında düşman kuvvetleri Çanakkale Boğazı’ndaki bütün
mayınları temizlemiştir. Ancak 8 Mart gecesi Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınları
bulamamışlardır ve bu mayınlar sekiz düşman gemisini batırmayı başarmıştır. Anzak askerlerinin
karaya çıkarma yapacakları noktayı işaretleyen bayrağın bir gece öncesinde, rüzgârın etkisiyle
bulunduğu yerden uzaklaşarak boğazın en sarp yerine sürüklenmesi de savaşın yönünü değiştiren
hadiselerden biridir.
Resmi kayıtlara göre elli yedi bin insanımızı kaybettiğimiz Çanakkale Savaşı’nda pek çok
öğrenci de şehit olmuştur. Balkan Savaşları sırasında yetim kalan çocuklar Osmanlı vilayetlerine
yerleştirilmiştir. Bu öğrencilerden Balıkesir Lisesi’ne yerleştirilenlerin tamamı da şehitlik payesine
erişmiştir.
1980 yılında Çanakkale ziyaretimiz esnasında iki olay beni derinden etkilemiştir. Birincisi
Hamidiye tabyalarının olduğu kalenin girişindeki padişah tuğrasının silinmesi; ikincisi ise o yıllarda,
şehitlerimizin kabirleri öz vatanlarında bakımsız halde bırakılmışken, düşman askerlerin mezarlarının
etrafı çevrilerek imar edilmesidir.”
Konuşmasını Hasan Çavuş’un Anasından ve Namaz şiirleriyle sonlandıran Prof. Dr.
Mehmet Akkuş’a, fakültemiz Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü başkanı Prof. Dr. Zeki Salih Zengin
tarafından plaket takdim edilmiştir.
Download