Kimyanın İlk Dönemleri | 1 Bu içerik Turkceci.Net tarafından

advertisement
Kimyanın İlk Dönemleri | 1
Kimyanın İlk Dönemleri
Eski dönemlerde yaşayan insanlar maden filizini metale çevirdiklerinde veya cam im ettiklerinde
farkında olmadan “kimya” olarak nitelendirebileceğimiz işlemlerle uğraşıyorlardı. Ortaçağ’da büyü
ve gizli deneyleri bir araya katan simyacılar, bir bilim dalı kurmaksızın birkaç maddeyi değiştirme
işlemini gerçekleştirdiler. 700’e doğru, bir Alman hekim, George Ernst Stahl, ateşe tutulan
maddelerdeki özellik değişikliklerim açıklamaya olanak veren, görünüşte tutarlı ilk kuramı ortaya
koydu. Alevin, yanıcı maddelerde bulunan ve onlara kimyasal ve fiziksel özelliklerini veren flojiston
adında fark edilemeyen bir akışkan açığa çıkardığını düşünüyordu. Gazların varolabileceğini
tasarlayamayan dönemin kimyagerleri, Stahl’in kuramım hayranlıkla karşıladılar.
Deneyler, yüksek sıcaklığa tutulan metallerin ağırlıklarının arttığım gösteriyor. Bu durum flojistik
kuramı ile kesinlikle uyuşmuyor. Antoine Laurent de Lavoisier modern kimyanın temellerini bu
olayın açıklamasını ararken attı. Oksijenin yanma olayındaki rolünü İngiliz Joseph Priestley ile aynı
zamanda keşfetti. Şubat 1785’te, suyun “basit bir madde değil”, “yanıcı hava (hidrojen) ve yaşamsal
havadan (oksijen) meydana geldiğini” ispatlamak için halk önünde gerçekleştirilen deneyde suyu
bileşenlerine ayırmayı (ayrıştırmayı) sonra da yeniden oluşturmayı başardı. Nihayet, Louis Guyton de
Morveau ile birlikte farklı maddelerin nasıl basit maddelere ayrıştığını açıklayarak ilk kimyasal
isimlendirmeyi gerçekleştirdi.
Bu içerik Turkceci.Net tarafından oluşturulmuştur.
Download