Göksel Kara- Kimya Ekonomi Politika Y +

advertisement
KİMYA EKONOMİ, POLİTİKA
Kimyanın Yaşı
Kimya tarihi antik geçmişten günümüze kadar gelen zaman aralığını
temsil eder. MÖ 1000 yıllarında kimya çeşitli teknolojiler
kullanmışlardır. Örneğin; Bira ve şarap fermantasyon, bitkilerden
parfüm ve ilaç, yağlardan sabun, cevherlerden metallerin ayrışması
gibi günümüze gelmektedir.
Kimya ve ekonomi
Kimya endüstrisi ülkemizde geniş bir alana sahiptir. Ekonomik
faaliyetleri talep yoğunluğuna bağlı olarak gerçekleşir. Kişi başına
düşen milli gelirin artması ile talep oranın artması ekonomi açıdan
artışa neden olacaktır. Kimya endüstrisi bir ülkenin en önemli gelir
kaynağıdır. İlaç sanayi, kağıt sanayi, boya sanayi, deri sanayi, deterjan
sanayi, plastik sanayi, gübre sanayi gibi sanayiler kimya ile ilgili
sanayilerdir. Avrupa’nın en büyük sanayisi ülkemizde olan plastik
sanayiidir. Avrupa ülkeleri arasında en büyük boya sanayi yine
bizdedir. Kimya sanayi ihracatı ülkemizde iyi bir gelir kaynağı
olmuştur. Kimya sanayii yine bir çok kozmetik ürünlerinde, otomotiv,
tekstil, cam gibi birçok sektöre de olanak sağlamaktadır. ”Deri
ürünlerinde sektörünün %22’si,tekstil sektörünün %15’i , kağıt
ürünlerin sektörünün ise %50’den faza girdisi kimya endüstrisi
sayesinde sağlamaktadır”. Genel olarak bir çok ürünler kimya
endüstrileri ile alakalıdır. Kimya sanayi bir çok ilimizde vardır. Bunlar
çoğunlukla İstanbul, Kocaeli, İzmir, Sakarya, Ankara, Gaziantep’te
bulunmaktadır. Ülkemizde kimya sektörünün ekonomiye katkısı her
yıl artmaktadır. Ülkemizde ürettiği ürünler içerisinde sırasıyla
akaryakıt, plastik, anorganik kimyasallar gelmektedir. Kimya
sektörünün 2023 yılında 50 milyar dolar ihracata ulaşması
beklenmektedir.
Küresel Kimya Görünümü
Kimyasallar, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Hemen hemen
her yerde kimya sanayi vardır. Birçok kimyasallar, yaşamımız
boyunca rahat etmek için kullanırız ama tehlikeli olduğunu bilmeyiz.
Bu maddeleri üreten ve kullanan endüstriler ticaret ve ekonomi
üzerinde önemli bir yere sahiptir. Fakat bu maddeler insan sağlığı ve
çevre sağlığı üzerinde olumsuz rollere sahip olabilirler. Kimya
sanayisinde kullanılan atık kimyasallar çevre sağlığına ve çeşitli
olumsuz sorunlara yol açıyor. Bugün fosil yakıtlarının çevre ve insan
sağlığına olumsuz etkisi her geçen gün artıyor. Fosil yakıtları
yakıldığında sera gazının açığa çıkmasına sebeb oluyor. Bunlardan en
belirgin olanları CO2 ,CH4 , kükürt ,azotoksittir. Ayrıca bunların
yanında doğal nedenlerde olabilir .Güneş’ten gelen ultroviole ısının
aynı zamanda kimyasal reaksiyonların oluştuğu ozon tabakası
değişikliğe yol açar. Kimyasal maddeleri üreten ve kullanan
endüstriler dünya çapında büyüme sağlar, fakat insan ve çevre
üzerindeki etkisini düşünmezler. Küresel ekonomik kimyasal ürünler
ulaşımı ihracat yönünde değişiklik göstermiştir. 2020 yılına kadar,
kimyasal üretim olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışılıyor. Bu
nedenle çevre ve insan sağlığı için Küresel Kimya Görünümü için
çalışmalarda bulunmuştur. Bu çalışmalar üzerinde, kimyasal ürünler
üzerinde ulaşım ve kullanım ile ilişki sağlık göstergeleri, çevre etkileri
üzerinde maliyetleri ses yönetimi eğilimlerini sağlamaktadır. Çevre
sağlığı için bir diğer yöntem ise kimyasal maddeleri tekrar kullanmak
üzere yeniden değiştirilmelidir. Yeniden geri dönüşüm için belediye
atık, tehlikeli atık kutuları kullanmak için uygulama başlatılmıştır
Kimya ve Gazetecilik
Gazete baskısı için mürekkep kullanılır. Mürekkep içerisinde çeşitli
boyalar ve renklendiricilerden oluşmaktadır. Mürekkep asit, demir,
sülfat karışımıdır. Renkleri siyah veya mavi olabilir. Mürekkep
renksiz göründüğünde içine biraz anilin boya katılmalıdır.
Günümüzde genellikle baskı ve matbaa mürekkebi kullanılır.
Gazeteler, dergiler, kitaplar, panolar gibi üzerinde bulunan yazı ve
resimlerin bir çoğu mürekkep ile hazırlanmıştır. Bu tür baskı
işlemlerinde kullanılarak kağıt üzerine basılır ve kuruması için oksijen
ile kurutulur. Kuruma işlemi çabuk olması için mürekkebin içine
kobalt, kurşun bileşikleri atılır.
Kimya ve Reklam
Reklamlar için renk seçimi çok önemli yeri vardır. Reklamlarda
kullanılan boyalar kimyasaldır. Renkler duyularımızı harekete
geçirmek için kullanılır. Bazı firmalar renk seçimine çok dikkat
ederler . İnsanın bir ürünü almaya karar verdiği zaman %30’unda
reklam etkili olduğunu görmüştür. Renkler film, dizi, gazete, katalog
benzeri materyallerde kullanılmaktadır. Bunun yanında kullandığımız
deterjanları reklamı olmadan kullanmayız. Kullandığımız deterjanlar
reklam ismiyle kullanmaya başladık. Örneğin; bulaşık deterjanı yerine
pril demeye başladık. Yine kimyanın gelişimi ile 3 boyutlu reklamlar
yapılmaya başladılar.
Maden Endüstrileri ve Kimya
Bakır; Endüstride yaygın kullanılan bakır madenidir. Fiziksel ve
kimyasal özelliklerinden dolayı tercih edilir. Sektörlerde bakır
tüketimi elektrik ve elektronik sanayi, ulaşım sanayi, kimya
kuyumculuk, boya sanayi kullanılmaktadır.
Kurşun: Akü imalatında kullanılır. Korozyonu önleyen kurşun oksit
boyalarda kullanılır.
Civa: Çinko oksit en çok boya ve lastik üretiminde kullanılmaktadır.
Kadmiyum: Alkali korozyona karşı demir, çelik. Pirinç ve alüminyum
kaplamasında kullanılır.
Krom: Paslanmaz çelik yapımında kullanılır. Krom çeliğe sertlik,
darbelere karşı direnç ve oksitlenmeye karşı koruma özelliği vardır.
Bu özellikleri kapsamında mermi, denizaltı, uçak, gemi, silah
yapımında kullanılır.
Altın: Madalya, resim, para çeşitli elektrik ve elektronik yapımında
kullanılır.
Gümüş: Fotoğrafçılık, para, takı yapımında kullanılır. Bazı pil
uygulamalarında da kullanılır.
Bor: Ülkemizde zengin maden kaynaklarından biridir. İşlemi için
uzun çaba gerektirir. Genellikle cam sanayi, seramik, temizletme ve
beyazlatma sanayilerinde kullanılır.
Kimya ve Politika
Türkiye ekonomisi 2001 yılından itibaren belirgin bir gelişme sürecine
geçmiştir.. Bu süreç sanayideki bütün sektörler üzerine ekonomik
alanda sonuç göstermiştir. 2008 ve 2009 yılından sonra ekonomide
küresel bir kriz başlamıştır. Bu krizler Türkiye politikalarını da
etkilemiştir. Yüksek enflasyon Türkiye ekonomi politikaları açısından
oldukça önemlidir. Dünya ekonomisinde de yüksek enflasyon son
yıllarda da etki göstermektedir. Ekonomi politikaları dış talep ve iç
talep arasında yeni bir denge sağlamaktadır. Bu dengeler
oluşturulurken ekonomide büyüme düşecektir, Özellikle iç talep ise
yurt içi yatırımları sınırlandırmaktadır. Türkiye’de ekonomi
politikaları kimyasalları ve kimya ürün sanayisini oldukça etkiler.
Sanayinin gelişimi ile yeni yatırımlara ihtiyaç duyulacaktır.
Kimya iş bulma olanakları
Kimya sektörünün her alanda iş bulma imkanı sunar. Kimya sektörü
olarak; temizlik ürünleri, kozmetik ürünleri, ilaç sanayi, tarım sektörü
gübre ve ilaç sanayi gibi bir çok sektörde çalışma imkanı sunar.
Ayrıca bazı kimyasalların üretiminde. inorganik kimyasal, laboratuvar
kimyasalları ürünler üretilmektedir. Kamu sektöründe ise sağlık
bakanlığı, hayvancılık bakanlığı, çevre ve şehircilik, adlı tıp,
kriminal, gibi birçok çalışma imkanı sunar. Ayrıca özel sektörde
çalışmak için çoğu iş yerleri tecrübeli ve kendini yetiştirmiş eleman
istiyor.
Biz de iyi bir işte çalışmak istiyorsak kendimizi iyi yetiştirmeliyiz.
KAYNAKLAR;
www.wikip www.tskb.com.tr
http://www.ekonomi.gov.tr/
www.iso.org.tr
www.sektörel.com
www.2.deloite.com.tredia.com
www.bilim.org.tr
GÖKSEL KARA 110503042
Download