Çağdaş Eğitim Ders Notları | 1 Bu içerik Turkceci.Net tarafından

advertisement
Çağdaş Eğitim Ders Notları | 1
Çağdaş Eğitim;
1. Öğretim
2. Öğrenci Kişilik Hizmetleri => Sosyal-eğitsel etkinlikler + Sosyal Yardımlar + Özel Eğitim ve Özel
Yerleştirme + Sağlık Hizmetleri
3. Yönetim
Kültürel Evrimin Öğeleri: İcat, birikim, yayılma ve uyum sağlama.
Manevi kültürün manevi kültürün hızına yetişememesi durumunda kültür boşluğu oluşur.
Bireyde topluma karşı kayıtsızlık hissine yabancılaşma denir.
Toplumcu görüş daha çok mesleki rehberliğe önem verir.
Gelenekçi eğitim felsefeleri konuya dönük, gelişimci eğitim felsefeleri ise çocuğa dönüktür.
Anaokulları 4-6, anasınıfları 5-6 yaşları kapsar.
İlköğretimde rehberliğin gerekliliği 1874 yılında Milli Eğitim Genel Kanunu’nda vurgulanmıştır.
Ginzberg mesleki seçimin ardışık bir gelişimsel yapı üzerinden geliştirileceğini vurgular. Meslek
şans ya da tesadüf değildir der. Hayal, deneme, gerçekçi evre.
Mesleki olgunluk kavramı Super’e aittir. Benlik kavramı önemlidir.
Epe ihtiyaçkar önemli der. Moslow’dan etkilenmiştir. Kişilik ile meslek seçimi arasında nedensne bir
ilişki vardır der.
Holland insanları belirli kişilik tiplerine ayırmıştır.
Bu içerik Turkceci.Net tarafından oluşturulmuştur.
Download