UNESCO Genel Direktörü Sayın Irina Bokova`nın Uluslararası Barış

advertisement
UNESCO Genel Direktörü Sayın Irina Bokova’nın Uluslararası Barış Günü Mesajı
Barış için Ortaklık- Herkes için Saygınlık
21 Eylül 2015
Uluslararası Barış Günü'nü 2015 yılında UNESCO’nun 70. yıl dönümü ile birlikte kutluyoruz.
Mesajımız yetmiş yıldır değişmemiştir. İnsanların zihninde barış; insan hakları ve onuru
temelinde eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişim sektörlerinin işbirliğiyle inşa edilmelidir. Barış
için en temel ihtiyaç; saygı, eşitlik ve karşılıklı anlayış kılavuzluğunda dayanışma ve
diyalogdur.
Bu mesaj, tüm toplumların dönüştüğü ve kültürün tehdit altında olduğu bu zamanlardaki kadar
önemli olmamıştır. Devletlerin yeni küresel sürdürülebilir kalkınma gündemlerini belirleyeceği
bu yıl bir dönüm noktasıdır. Bu gündem, dünya genelinde ve toplumun her düzeyinde işbirliği
yoluyla barış için olmalıdır. Barışın inşası yoluyla herkes için daha iyi bir gelecek
şekillendirmek için bu ortak sorumluluğu paylaştığımıza inanıyorum.
Barış, devletlerarasında veya ülke içinde silahlı çatışma olmamasından daha fazlasını ifade
etmektedir. 1989 yılında Yamoussoukro’da gerçekleştirilen UNESCO İnsan Zihninde Barış
Uluslararası Kongresi; toplumlar, sosyal gruplar ve bireyler arasındaki karşılıklı anlayışı
oluşturmak için barış kültürünü teşvik konusunda çok açıktı. Bugün, insan hakları ve onuru
başlangıç noktamız ve diyalog en güçlü aracımız olmalıdır. UNESCO, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu tarafından ilan edilen Uluslararası Kültürel Yakınlaşmanın On Yılı (2013-2022)
kültürel çeşitliliğin zenginliğini teşvik etme ve yeni diyalog köprüleri inşa etme hedeflerine
öncülük etmektedir. Aynı ruh; gençlerin barışçıl, yapıcı ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri
için sorumlu küresel vatandaşlar yetiştirme amacıyla gençlerin bilgi, beceri ve değerler ile
güçlendirilerek UNESCO’nun Eylem için Entegre Sistemi- Barış İnşası için Gençlerin
Yetkilendirilmesine kılavuzluk etmektedir.
Bir devlet ne kadar güçlü olursa olsun tek başına barışı sağlayamaz. İnsanların, özellikle
gençlerin zihinlerinde barışın inşasını dünya ile uyum ve sevgi içinde yeni ilişkiler geliştirerek
tüm paydaşların ortaklığıyla gerçekleştirebiliriz.
Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002342/234293E.pdf adresinden
Türkçeleştirilmiştir.
Download