küreselleşmenin, küresel çevre değişiminin, ekonomik ve mali

advertisement
Dünya; küreselleşmenin, küresel çevre değişiminin, ekonomik ve mali krizlerin etkisiyle; adaletsizliğin
artması, aşırı yoksulluk ve insan haklarının ihlali sonucunda önemli sosyal dönüşüm geçirmektedir. Bu
dönüşümler barış, insan onuru, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet uygulamama ve ayrımcılık yapmama
gibi evrensel değerlere olanak sağlayan yenilikçi çözümler için istek göstermektedir. Bu değişimlerden
en çok etkilenen gençler sosyal dönüşümün temel aktörleridir.
Sosyal kapsayıcılık ve sosyal yenilik aracılığıyla; değerli, avantajsız ve dışlanmış olanlara özel olarak
odaklanan sosyal dönüşüm bütün UNESCO aktivitelerinin dönüm noktasıdır. UNESCO’nun MOST
Programı ve Hükûmetler arası Konseyi (ICG) sosyal dönüşümde bütünsel kapasite geliştirme girişimi
için ve sosyal bilimler bilgisi, kamu politikası, kamu toplumu ve uygulamaları takibi arasında köprü
kurmak için yegâne etmenlerdir.
MOST Programı iki tematik öncelik üzerine odaklanır:
-
Sosyal kapsayıcılık: Yoksullukla savaş, adaletsizliği azaltma ve kapsayıcı topluluklara
doğru gelişmenin önemli özelliği ve sürdürülebilir kalkınmanın ana amacıdır.
-
Çevre Değişiminden Kaynaklanan Sosyal Dönüşüm: Sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz
sosyal ve çevresel elemanlara sahip olduğu düşünüldüğünde sosyal ve çevresel mücadeleler
yakından birbirleriyle ilgililerdir.

Metin
http://en.unesco.org/themes/social-transformations
Türkçeleştirilmiştir.

The text is quoted from http://en.unesco.org/themes/social-transformations
adresinden
alıntılanarak
Download