ÖZDEŞLİKLER - ÇARPANLARA AYIRMA Test -1

advertisement
ÖZDEŞLİKLER - ÇARPANLARA AYIRMA
5.
x 2  xy  32
1.
Test -1
x  y  36
y 2  xy  17
olduğuna göre, x – y farkının pozitif değeri aşağıdakilerden hangisidir?
olduğuna göre, x + y toplamının pozitif değeri
kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
A) 5
E) 8
6.
2.
2
x  y  15
2
olduğuna göre,
olduğuna göre, x – y farkının pozitif değeri kaçtır?
kaçtır?
C) 6
D) 7
E) 8
7.
x  y  13
olduğuna göre,
olduğuna göre, x  y
D) 80
D) 81
E) 100
 x  y 2  4xy
ifadesinin değeri
kaçtır?
ifadesinin değeri kaçtır?
C) 75
C) 64
ifadesinin değeri
x = 7,48
y = 5,52
2
 x  y 2  4xy
B) 48
xy7
2
4.
E) 9
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 36
B) 5
B) 70
D) 8
x  2012
xy  10
A) 65
C) 7
y  2004
x  y  56
A) 4
3.
B) 6
A) 100
E) 85
8.
x  y  12
B) 121
C) 144
D) 169
E) 196
x 2  xy  56
4y 2  3xy  140
x 2  y 2  86
olduğuna göre, x.y çarpımının değeri kaçtır?
olduğuna göre, 2y – x ifadesinin pozitif değeri
kaçtır?
A) 25
A) 12
B) 27
C) 29
D) 31
E) 33
B) 14
C) 16
D) 18
E) 20
119
YGS-LYS Kolay Matematik-1
ÖZDEŞLİKLER - ÇARPANLARA AYIRMA
9.
Test -1
13.
x = 19
olduğuna göre, x 3  y3 ifadesinin değeri aşağı-
y = 15
3
2
2
olduğuna göre, x  3x y  3xy  y
3
ifadesinin
dakilerden hangisine eşittir?
değeri kaçtır?
A) 8
B) 15
A) 104
C) 27
D) 48
C) 116
D) 124
xy  x  y   57
y 3  3xy 2  44
olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
B) 3
C) 4
D) 5
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11
E) 6
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 2
E) 128
x 3  y3  172
x 3  3x 2 y  81
olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
11.
B) 110
E) 64
14.
10.
xy 5
x – y = 4 ve
15.
x 3  y 3  136
xy  x  y   24
x 3  5x 2 y  2xy 2  A
olduğuna göre, x – y farkı kaçtır?
y 3  2x 2 y  xy 2  B
A) 2
A  B  64
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
olduğuna göre, x – y ifadesinin değeri kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
16.
xy5
x 3  y 3  65
x  y çarpımı aşağıdakilerden
olduğuna göre,
12.
x + y = 6 ve
hangisine eşittir?
xy 8
olduğuna göre, x 3  y3 toplamı aşağıdakilerden
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
hangisine eşittir?
A) 64
B) 68
C) 72
D) 76
E) 82
1D
2C
3C
4C
5E
6C
7D
8B
9E
10 D
11 A
12 C
13 D
14 A
15 C
16 D
120
YGS-LYS Kolay Matematik-1
ÖZDEŞLİKLER - ÇARPANLARA AYIRMA
1.
x
1
6
x
Test -2
5.
olduğuna göre, x 2 +
1
x
2
ifadesinin değeri kaç-
x
3
9
x
olduğuna göre,
x4  9
ifadesinin değeri kaçtır?
x2
tır?
A) 81
A) 32
B) 34
C) 36
D) 38
olduğuna göre, x 2 +
1
x
2
olduğuna göre, x 2 
ifadesinin değeri kaç-
C) 47
D) 49
E) 51
A) 192
A) 60
4.
x
x 1
B) 62
x2
D) 66
A) 171
E) 68
5
 11
x
C) 196
x
2
C) 111
B) 173
49
x2
E) 200
ifadesinin değeri kaç-
C) 176
olduğuna göre, x 2 
ifadesinin değeri kaç-
D) 183
E) 192
16
x2
ifadesinin değeri kaç-
tır?
tır?
B) 107
D) 198
x 2  3x  4  0
8.
25
ifadesinin değeri kaç-
tır?
ifadesinin değeri kaçtır?
C) 64
olduğuna göre, x 2 
A) 101
B) 194
olduğuna göre, x 2 
4
olduğuna göre,
4
x2
x 2  13x  7
7.
1
x 8
x
3.
E) 89
MATEMATİK KULÜBÜ
B) 45
D) 87
tır?
tır?
A) 43
C) 85
x2  2
 14
x
6.
1
x 7
x
2.
B) 83
E) 40
D) 117
A) 1
E) 121
B) 3
C) 5
D) 9
E) 13
121
YGS-LYS Kolay Matematik-1
ÖZDEŞLİKLER - ÇARPANLARA AYIRMA
9.
x
1
6
x
Test -2
13.
3
olduğuna göre, x 
x 2  4x  1  0
1
ifadesinin değeri aşağıx3
dakilerden hangisine eşit olabilir?
olduğuna göre, x3 
1
ifadesinin değeri aşağıx3
dakilerden hangisine eşit olabilir?
A) 48
A) 194
B) 196
C) 198
D) 200
14.
10.
x
1
3
x
D) 33
11.
x
15.
B) 220
C) 224
D) 228
E) 234
x2 
1
 14
x2
1
ifadesinin değeri aşağıdax
kilerden hangisine eşit olabilir?
olduğuna göre, x 
64
ifadesinin değeri aşağıx3
dakilerden hangisine eşit olabilir?
B) 60
x6  1
E) 36
4
5
x
olduğuna göre, x3 
A) 55
E) 60
x 2  6x  1  0
A) 216
MATEMATİK KULÜBÜ
C) 27
D) 58
ifadesinin değeri aşağıx3
dakilerden hangisine eşit olabilir?
1
ifadesinin değeri aşağıx3
dakilerden hangisine eşit olabilir?
B) 24
C) 56
olduğuna göre,
olduğuna göre, x3 
A) 21
B) 52
E) 202
C) 65
D) 70
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
E) 75
16.
x2 
144
x2
 88
12
ifadesinin değeri aşağıx
dakilerden hangisi olabilir?
olduğuna göre, x 
12.
x
3
4
x
olduğuna göre, x3 
27
A) –8
ifadesinin değeri aşağıx3
dakilerden hangisine eşit olabilir?
A) 90
B) 100
C) 105
D) 120
E) 125
B) –6
C) –4
D) –2
E) –1
1D
2C
3B
4C
5D
6E
7D
8A
9C
10 E
11 C
12 B
13 B
14 E
15 C
16 A
122
YGS-LYS Kolay Matematik-1
ÖZDEŞLİKLER - ÇARPANLARA AYIRMA
1.
Test -3
5.
x,yR
 x  2  2   y  7 2  0
ifadesi bir tam kare belirttiğine göre, a kaçtır?
olduğuna göre, x  y çarpımı kaçtır?
A) 7
B) 9
C) 12
D) 14
A) 3
C) 5
D) 7
E) 8
0 < a olmak üzere,
x 2  ax  64
x, yR
ifadesi bir tam kare belirttiğine göre, a kaçtır?
x 2  y 2  12x  18y  117  0
olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
B) 3
C) 4
D) 5
A) 6
B) 8
C) 12
D) 14
E) 16
E) 6
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 2
B) 4
E) 15
6.
2.
x 2  4x  3a  5
7.
3.
4x 2   3a  2  x  16
x,yR
x 2  y 2  8x  26y  185  0
ifadesi bir tam kare belirttiğine göre, a kaçtır?
olduğuna göre, x  y çarpımı kaçtır?
A) 4
A) 52
B) 48
C) 42
D) 39
B) 5
72
x 2  6x  2
x 2  8x  24
C) –5
D) 3
E) 8
ifadesinin en büyük değeri kaçtır?
ifadesinin en küçük değeri kaçtır?
B) –7
D) 7
xR olmak üzere,
xR olmak üzere,
A) –10
C) 6
E) 36
8.
4.
0 < a olmak üzere,
A) 6
E) 7
B) 7
C) 8
D) 9
E) 12
123
YGS-LYS Kolay Matematik-1
ÖZDEŞLİKLER - ÇARPANLARA AYIRMA
9.
Test -3
13. x, yR olmak üzere,
xR olmak üzere,
2
144
x  10x  29
2
x  y  6x  8y  41
ifadesinin en küçük değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
ifadesinin en büyük değeri kaçtır?
E) 6
A) 6
14.
10. x, yR
2
B) 9
C) 12
D) 16
E) 24
x 2  y 2  48
xy4
2
x  y  18x  10y  106  0
olduğuna göre, x  y çarpımının değeri kaçtır?
olduğuna göre, x  y çarpımının değeri kaçtır?
B) 36
C) 40
D) 45
A) 28
B) 30
C) 32
D) 36
E) 40
E) 54
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 32
2
15.
11. x,yR olmak üzere,
2
4x 2  9y 2  84
2x  3y  6
2
x  y  12x  14y  90
olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
ifadesinin en küçük değeri kaçtır?
A) 5
B) 7
C) 10
D) 12
A) 5
E) 15
B)
16
3
C)
17
3
D) 6
E)
19
3
16. x, yN olmak üzere,
9x 2  4y 2  29
olduğuna göre, x 2  y 2 toplamı kaçtır?
12. x,yR olmak üzere,
A) 74
x 2  y 2  16x  10y  82
B) 80
C) 81
D) 84
E) 87
ifadesinin en küçük değeri kaçtır?
A) –7
B) –8
C) –9
D) –10
E) –11
1D
2B
3A
4B
5A
6E
7C
8D
9C
10 D
11 A
12 A
13 B
14 C
15 E
16 A
124
YGS-LYS Kolay Matematik-1
ÖZDEŞLİKLER - ÇARPANLARA AYIRMA
ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
2.
A)
 x  y    x  4
B)
 x  y    x  3
A) x   x  y 
B)  x  3  x  y
C)
 x  y    x  5
D)
 x  y    x  7
C)  x  3    x  y 
D)  x  3    x  y 
E)
 x  y    x  11
E)  x  3    x  y  1
x 2  6x  y 2  6y
6.
Aşağıdakilerden hangisi;
x5  4x3
ifadesinin çarpanlarından biri değildir?
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) (x – 1)
A) x – y – 6
B) x – y – 3
C) x + y
D) x + y – 6
B) (x – 2)
E) x
C) (x + 2)
2
MATEMATİK KULÜBÜ
D) x
3.
x 2  3x  xy  3y
5.
 x  y    x  4  3   x  y 
1.
Test -4
E) x + y + 6
 x  1  x   x  1  3
7.
ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)  x  1   x  3 
B)  x  1   x  1
C)  x  1   x  1
D)  x  1   x  3 
ax – by – bx + ay – x – y
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?
E)  x  1   x  5 
A) a – b
B) a – b – 1
C) x – y
D) x + y – 1
E) x – y – 1
4.
 x  2  3   2  x  x
8.
ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)  x  2    3  x 
B)  x  2    2  x 
C)  x  2   1  x 
D)  x  2   1  x 
Aşağıdakilerden hangisi;
x 2 y  16y  x 2  16
ifadesinin bir çarpanı değildir?
A) (x – 4)
D)
E)  x  2    3  x 
x
2
 16 
B) (x + 4)
C) (y – 1)
E) y
125
YGS-LYS Kolay Matematik-1
ÖZDEŞLİKLER - ÇARPANLARA AYIRMA
9.
3x  y  8
Test -4
13.
olduğuna göre, 9x 2  4y  12x  y 2
x 2  y 2  6x  8y  7
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 3x – y
A) x + y – 7
B) x + y – 1
C) x + y + 1
D) x – y + 1
B) 5(3x – y)
D) 12
C) 12(3x – y)
E) 96
E) x + y + 7
14.
10.
2
2
4x  2x  y  y
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?
B) 2x – y – 1
D) 2x + y – 1
E) 2x + y + 1
C) 2x – y + 1
11.
A) x + y
B) x + y + 4
C) x + y + 8
D) x – y
E) x – y + 4
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 2x – y – 2
x 2  y 2  12x  4y  32
15.
4y 2  4xy  3x 2  4x  1
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?
 x  2y 2   3x  2y 2
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) x – y + 1
B) 2x – y + 1
C) 3x – 2y + 1
D) 2y + x –1
A) y
B) 2x + y
E) 1 + x + 2y
D) 2x – y
E) x + 2y
C) x – 3y
16. x – y = 8
a+b=4
olduğuna göre,
12.
 x  3 2   y  2 2
xa + xb – ya – yb + a + b
işleminin sonucu kaçtır?
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) x + y – 5
B) x + y – 3
C) x + y – 1
D) x – y – 3
A) 24
E) x – y – 5
B) 28
C) 32
D) 36
E) 42
1D
2A
3D
4E
5D
6E
7B
8E
9C
10 E
11 E
12 A
13 C
14 B
15 D
16 D
126
YGS-LYS Kolay Matematik-1
ÖZDEŞLİKLER - ÇARPANLARA AYIRMA
1.
Test -5
5.
x 2  9x  14
3x 2  13x  4
ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x – 2)(x – 7)
B) (x – 1)(x – 7)
A) (3x + 4)(x – 1)
C) x.(x – 7)
D) (x + 1)(x – 7)
B) (3x + 4)(x + 1)
C) (3x – 4)(x – 1)
E) (x + 2)(x – 5)
D) (3x – 4)(x – 4)
E) (3x – 1)(x – 4)
2.
x 2  5x  36
6.
ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
B) (x – 4)(x + 9)
C) (x – 3)(x + 12)
D) (x + 4)(x – 9)
E) (x + 6)(x – 6)
3.
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?
MATEMATİK KULÜBÜ
A) (x – 6)(x + 6)
x 2  3x  40
7.
4.
B) x + 3
D) x – 5
E) x – 8
A) 2x – 1
B) 2x – 3
C) 2x – 6
D) x – 1
E) x – 3
Aşağıdakilerden hangisi;
x 4  15x 2  54
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) x + 8
2x 2  9x  18
ifadesinin çarpanlarından biri değildir?
C) x + 1
A) x – 3
2
D) x  9
8.
x 2  10x  24
B) x + 3
C) x – 6
2
E) x  6
Aşağıdakilerden hangisi;
x 4  12x 2  64
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?
ifadesinin çarpanlarından biri değildir?
A) x – 8
A) x + 4
D) x + 2
B) x – 6
C) x – 2
2
D) x  4
E) x + 4
B) x – 4
C) x + 16
2
E) x  16
127
YGS-LYS Kolay Matematik-1
ÖZDEŞLİKLER - ÇARPANLARA AYIRMA
9.
13. Aşağıdakilerden hangisi;
Aşağıdakilerden hangisi;
4
Test -5
2x 4  15x 2  27
2
4x  17x  4
ifadesinin çarpanlarından biri değildir?
ifadesinin çarpanlarından biri değildir?
A) 2x – 1
B) 2x + 1
A) x – 3
B) x + 3
D) x + 2
E) x 2  4
D) 2x 2  3
E) 2x 2  9
C) x – 2
C) x 2  9
14. Aşağıdakilerden hangisi;
10.
x 4  16
 x  4 2  2  x  4   8
ifadesinin çarpanlarından biri değildir?
ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x – 8)(x + 2)
B) (x – 8)(x – 2)
C) (x – 4)(x + 2)
D) (x + 4)(x – 2)
A) x – 1
B) x – 2
2
C) x + 2
2
D) x  4
E) x  4
11.
MATEMATİK KULÜBÜ
E) (x + 8)(x – 2)
 x2  6x 2  12  x2  6x   64
15. Aşağıdakilerden hangisi;
 x2  3x 2  14  x2  3x   40
ifadesinin çarpanlarından biri değildir?
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) x + 8
2
C) x  6x  10
A) x – 5
B) x – 4
D) x + 1
E) x + 2
C) x – 3
B) x + 3
D) x 2  6x  16
E) x 2  6x  4
x 2 y 2  5xy  24
16.
ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
12. Aşağıdakilerden hangisi;
 x2  2x 2  15  x2  2x 
ifadesinin çarpanlarından biri değildir?
A) x + 5
B) x + 2
D) x – 2
E) x – 3
C) x
A)
 xy  8  xy  3 
B)
 xy  6  xy  4 
C)
 xy  4  xy  6 
D)
 xy  3  xy  8 
E)
 xy  2  xy  12 
1A
2B
3E
4B
5E
6B
7C
8C
9E
10 B
11 E
12 D
13 E
14 A
15 C
16 D
128
YGS-LYS Kolay Matematik-1
ÖZDEŞLİKLER - ÇARPANLARA AYIRMA
x 2  16
1.
Test -6
x  3x  4
A)
x4
x3
B)
x4
x 1
D)
x4
x 1
E)
x4
x 1
C)
x4
x 1
A) x – 4
D)
x 2  4x  3
B)
x3
x2
D)
x 1
x3
E)
x 1
x2
C)
x3
x 1
x 2  6x
D)
x  5x  6
4.
B)
x
x 1
D)
x6
x
E)
x6
x 1
C)
xy
x
B)
xy
x 1
C)
xy
x
E) x  y
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
x
x6
x4
x
x 2 y  4x 2  9y  36
xy  4x  3y  12
7.
2
A)
x2
x
x2  x
A) x – y
MATEMATİK KULÜBÜ
x3
x2
E)
C)
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
x2
x
B) x – 2
x 2  x  xy  y
6.
x2  x  6
3.
x 2  2x
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
2.
x3  4x
5.
2
x
x6
A) x + 3
D)
xy  2y  x  2
y 1
8.
x3
y4
B)
x3
x3
C)
x3
y2
E) x – 3
2x 2  7x  4
2x  1
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) x + 2
B) x + 1
A) x – 4
B) x – 2
D) y – 1
E) y – 2
D) x + 2
E) x + 4
C) x
C) x
129
YGS-LYS Kolay Matematik-1
ÖZDEŞLİKLER - ÇARPANLARA AYIRMA
9.
x3  8
Test -6
x 4  8x
13.
2
 x  2   2x
3
x  2x 2  4x
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) x – 4
B) x – 2
A) x – 2
B)
D) x + 2
E) x + 4
x2
x
x2
x
E)
x2
x2
C) x
D)
10.
27x3  y3
D) 3x + y
E) 3x – y
C) x + y
MATEMATİK KULÜBÜ
11.
B) x – y
x3  8y3
 x  2y 2  2xy
x3  9x
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) x – 3y
A) 1
B) x
D) x + 3
E)
C) x – 3
x3
x
x2  4
15.
x 2  3x  2
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
x2
x 1
B)
x2
x 1
A) x + 2y
B) 2x + y
D)
E)
D) x – 2y
E) 2x – y
x2
x 1
x2
x
C) x + y
x 3  x 2 y  xy 2
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
D) 1 
y
x
x2
x 1
x2  x
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
x3  y 3
A) x + y
C)
2x 2  x  3
16.
12.
x
x2
x 4  9x 2
14.
9x 2  3xy  y 2
C)
xy
B)
x 1
E)
A) 2x – 3
B)
2x  1
x
2x  3
x 1
E)
2x  3
x 1
D)
y
C) 1 
x
xy
x 1
C)
2x  3
x
1D
2E
3B
4A
5B
6C
7A
8E
9B
10 E
11 A
12 C
13 A
14 B
15 A
16 C
130
YGS-LYS Kolay Matematik-1
ÖZDEŞLİKLER - ÇARPANLARA AYIRMA
x2  x  2
1.
2
:
x 1
Test -7
x  x  6 x  2x  3
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B) x – 1
D) x + 3
1
E)
x3
x 2  5x
C)
2
1
x 1
D)
6.
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
D) x – 3
E) x + 5
 x 2  9x  14 x 2  4x  21 
:
 2

x 2  4x 
 x  2x  8
3.
C) x + 1
1
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
4.
A)
x3
x
B)
x2
x
D)
x 1
x
E)
x3
x
C)
7.
D) x + 5
E) x   x  5 
B) x – y
xy
x  3y
xy  y
2

C) x + y
xy
x  3y
E)
2x 2  xy  y 2
x 2  2yx
2
2x  3xy  2y 2
x
y
A) 1
B)
D) xy
E) x + y
4x 2  y 2
:
C)
y
x
2x 2  xy
2x 2  3yx  2y 2 x 2 y  2xy 2
A) x
8.
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
B) x
xy
x  3y
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
x 1
x
x3  5x 2 x 2  x  12

x 2  3x x 2  x  20
A) 1
:
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
MATEMATİK KULÜBÜ
B) x
x  4xy  3y
2
A) 1

A) 1
2
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
x 2  2x  3
x 1
x  2x  15
2.
x2  y2
5.
2
B)
x
y
C)
y
x
D) y
E) 1
x 2  2xy  3y 2 x  3y

x 2  4xy  3y 2 3y  x
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
C) x 2
A) –1
B) 1
C) –x
D) x
E) –y
131
YGS-LYS Kolay Matematik-1
ÖZDEŞLİKLER - ÇARPANLARA AYIRMA
9.
10.
x3  1
2
x  3x  2
:
x2  x  1
Test -7
13.
2
x  2x
:
x2  y2
x 2 y  xy 2
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B) x
A) –x
B) x – y
x
D)
x 1
x 1
E)
x
D) xy
E) x + y
3
x 1
2
x  x 1

C) x + 1
14.
2
x  2x  3
x 1
B) x
D) x – 2
E) x – 3
x3  1
2  x  x2
:
ifadesinin sadeleşmiş şekli
A) –5
C) x – 1
x3  x 2  x
C) –1

D) x
E) x + 3
E) 3
x 2  2x  8
B) –5
C) –1
D) 1
E) 5
mx 2  5x  6
A) 1
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
D) x + 2
D) 2
ifadesinin bir çarpanı 2x – 3 olduğuna göre, m
kaçtır?
x 2  4 x 2  2x  4
B) 1
C) –2
E) x 2
x2  x  6
A) –1
B) –3
x 2  ax  12
A) –8
16.
x3  8
olduğuna
kesri sadeleşebilir bir kesir olduğuna göre, a’nın
alabileceği değerler toplamı kaçtır?
x3  2x 2
B) –x
x5
x2
göre, a kaçtır?
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)  x 2
x2  x  6
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 1
C) –xy
x 2  ax  15
2
15.
12.
x  xy  y
2
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
11.
x3  y3
2
C) x – 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6
1B
2B
3E
4B
5A
6B
7D
8A
9B
10 E
11 B
12 E
13 D
14 C
15 C
16 E
132
YGS-LYS Kolay Matematik-1
Download