Cümlede Anlam İlişkisi

advertisement
KAZ
AN
TÜRKÇE
IM
KAVRAMA
ST
TE
8.
TEST
9
SINIF Cümlede Anlam-2 (Cümlede Anlam İlişkisi)
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
4. Bir yazar, evrenselliği yakalayabilmek için önce yerel
olmayı başarmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en
yakındır?
A) Çamaşırları mandallayarak çamaşır ipine astı.
B) Bozulan bilgisayarımın yerine yenisini alacağım.
C) Yurt dışına ilk defa gideceği için biraz tedirgindi.
D) Asansörü kullanmak yerine merdivenden inmeyi
tercih etti.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) 1. ve 2.
C) 2. ve 3.
B) 1. ve 3.
D) 2. ve 4.
3. İyi bir insan olmasına rağmen bazen - - - Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa
cümlenin anlam akışı bozulmaz?
A) bize çok iyi davranır, ihtiyaçlarımızı sorardı.
B) sinirlenir, insanların kalbini istemeden kırardı.
C) yaratıcı fikirleriyle gençleri yönlendirirdi.
D) insanlara yardımcı olur, onların dertlerini dinlerdi.
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. 1. Yorgunluktan koltukta uyuyakalmıştı çocuk.
2. Telefonunu suya düşürdüğünden servise göndermek
zorunda kaldı.
3. Bisikletini alıp gölün etrafında gezmeye çıktı.
4. Siyah takım elbisesine kırmızı kravat yakışmıştı.
A) Bir yazar ancak çok çalışarak evrenselliği yakalayabilir.
B) Dünyaca ünlü yazarlar özgünlüğü yakalayabilmiş
yazarlardır.
C) Evrensel yazar olmanın belirli bir formülü yoktur.
D) Kendi kültürünü tanımayan yazar evrenselliğe ulaşamaz.
5. Büyük mutluluklar bir anda ortaya çıkmaz, mutluluk kırıntılarının birikmesiyle oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en
yakındır?
A) İnsan, her zaman mutluluğu arayan bir canlıdır.
B) Mutlu olmak için çaba harcamaya gerek yoktur, mutluluk insanı kendiliğinden bulur.
C) Küçük şeylerle mutlu olmayı bilmeyen insan, büyük
mutluluklara ulaşamaz.
D) İnsanları sadece büyük mutluluklar tatmin edebilir.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A) Yabancı dil öğrenmek için belediyenin açtığı kursa
gidiyoruz.
B) Arayanın kim olduğunu bilmediği için telefonu açmadı.
C) Hava kararmadan önce yola çıkmak istediler.
D) Daha bir hafta olmadan koskoca defteri doldurmuştu.
TEST
TÜRKÇE
9
Cümlede Anlam-2 (Cümlede Anlam İlişkisi)
7. Spor yapmak - - - -
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa
cümlede amaç-sonuç anlamı ortaya çıkar?
A) Çok çalışmaktan kafası allak bullak olmuştu.
B) Saçlarını uzatınca rahat edemediğini söylüyordu.
C) Eve birkaç iskemle almak için marangoza gitti.
D) Yatmadan önce korku filmi izlediği için uyuyamadı.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden
farklı bir anlam ilişkisi vardır?
A) Kötü alışkanlıklarını terk ettiği için çok mutlu oldum.
B) Güneşin doğuşunu izlemeye Nemrut Dağı’na çıktılar.
C) Hava kirliliğinden dolayı birçok insanda solunum
rahatsızlığı ortaya çıktı.
D) Çiçeklere yeterince su vermediğinden çiçekler soldu.
9. 1. İşe gidip gelmek için kendisine bir bisiklet aldı.
(Sebep-sonuç)
2. Motorlu taşıtlar havayı kirlettiğinden onları mümkün
olduğu kadar az kullanmalıyız. (Sebep-sonuç)
3. Karın yağmasıyla köy yolları kapanmaya başladı.
(Amaç-sonuç)
4. Evin dış cephesini boyamak için beş kutu boya getirdim. (Amaç-sonuç)
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) sağlıklı kalmanın ön koşullarından biridir.
B) maksadıyla sabahları erkenden kalkar.
C) insanı stresin olumsuz etkilerinden korur.
D) gerekli olduğu kadar eğlencelidir de.
11. İnsanlık tarihi boyunca yakılan kütüphanelerde binlerce
bilginin yok olup gitmesi bilimin de gerilemesine neden
olmuştur.
Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) İnsanlık tarihi boyunca birden fazla kütüphane yakılmıştır.
B) İnsanların yanlış davranışları bilimin gerilemesine
neden olabilir.
C) Bilgi birikiminin yok olması bilimi olumsuz etkiler.
D) Bilimin ilerlemesine engel olan birçok etken vardır.
12. Dünyada tatlı su kaynakları giderek azalıyor, - - - Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa
cümlede sebep-sonuç ilişkisi ortaya çıkar?
A) bazı canlı türlerinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı
karşıya.
B) bunun iklim değişikliği ile ilgili olduğu biliniyor.
C) araştırma sonuçları gelecekte tatlı suyun daha da
azalacağını gösteriyor.
D) deniz suyunun azalmasıyla ilgili bir çalışmadan söz
edilmiyor.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde, ayraç içinde verilen anlam ilişkisi vardır?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) 1. ve 2.
C) 2. ve 3.
B) 1. ve 3.
D) 2. ve 4.
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download