Türkçe Dersi 8.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sorusu

advertisement
2014 - 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
BAYINDIR ORTAOKULU 8/A SINIFI
1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARIDIR 06/01/2015
Adı- Soyadı:
No:
Aldığı Puan:
SORULAR
S-1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hafif” sözcüğü
“ Kurşun ağır bir madendir.” cümlesindeki “ ağır”
kelimesinin anlamca karşıtıdır?
A ) Kaç gündür midemde hafif bir ağrı var.
S-4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ’’ açmak’’
sözcüğünün anlamı ile cümlede kullanımı birbirine
uymamaktadır?
A) Bir etkinliği başlatmak .
Cümle: Sunucu neşeli bir şekilde programı açtı.
B) Koyuluğunu azaltmak
Cümle: Babam salona vuracağı boyanın rengini açtı.
C) Yakışmak , güzel göstermek
Cümle: Bu boğaz manzarası içimi açtı.
D) Bir aygıtı , düzeneği çalıştırmak.
Cümle: Ayşegül canı sıkılınca radyoyu açtı.
B ) Hastalığı geçene kadar hafif bir işte çalışması
gerekiyor.
C ) Araba harekete geçerken hafif bir sarsıntı hissedilir.
D ) Eline alınca hangisinin daha hafif olduğunu anlarsın.
Ulan Dursun
………………...
adamsın. Her
şeyden ve
herkesten haberin
var.
S-2)Aşağıda bazı kelimelerin anlamları ve bu kelimelerin bu
anlamda kullanıldıkları cümleler verilmiştir. Bu kelimeleri
cümlelerin içinden bularak bulmacanın satırlarına yazınız.
1
2 3
4
5
6
1
2
S-5)Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden
hangisi getirilmelidir?
3
A) gözü açık
C) ağzı sıkı
ANLAMLAR
Soldan Sağa:
1. Kar veya buz üzerinde kayarak yol alan tekerleksiz taşıt.
2. Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya
bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi
biçimindeki geçici ışık.
3. Yürüyerek giden kimse.
CÜMLELER



Şimşekler ortalığı gündüz gibi yaptı.
Oraya yaya olarak iki saatte gidebilirsin.
Kutuplarda yolculuk kızaklarla yapılır.
Z
B)
Z
C)
T
D)
T
M
M
M
M
Y
R
Y
R
“Yunus bey herşeyi doğru söyledi , akılını kullanıp
doğrunun peşinden gitdi. “
S-3)Yukarıdaki cümlede kaç sözcük yanlış yazılmıştır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
Dalgakıranın üstüne martıların biri konuyor, biri
kalkıyordu. İnsanın içine kurşun gibi ağır çöken karamsar
bir hava vardı. Renkleri griden siyaha dönen bulutlar göğü
kaplamıştı. Uzaktan gemilerin sirenleri duyuluyordu. Kim
bilir açıkta görüş mesafesi ne kadar düşüktü.
S-6) Parçada kullanılan söz sanatı ve bunun göstergesi
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Buna göre bulmacanın 3. sütununda yer alan harfler
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B) kulağı delik
D) çenesi düşük
A)
B)
C)
D)
Kişileştirme, martılara insan özellikleri yüklenmesi
Benzetme, havanın kurşuna benzetilmesi
Abartma, bulutların anlatılmasında aşırılığa gidilmesi
Konuşturma, gemilerin konuşturulması
S-7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde okunan bir kitabın
hem içeriği hem de üslubuyla ilgili bilgiye yer verilmiştir?
A ) Çocuklara kültürel çeşitliliğimizi sunan kitap, sürükleyici
ve yalın anlatımıyla okuma alışkan lığının yerleşmesine de
katkıda bulunuyor.
B )Araştırmaya yönlendiren kitap, çocukları yaşadıkları ülke
dışındaki coğrafyalara ve kültürlere ilişkin bilgi edinmeye
çağırıyor.
C ) Aynı zamanda yoksulluğun, acının, çaresizliğin ve yaşanan
birçok sorunun karşısında, umudun ve sorumluluk almanın
önemi de vurgulanıyor.
D ) Kitapta dünya üzerindeki değişik coğrafi bilgiler onların
iklimsel özellikleri konusunda ayrıntılı bilgiye ulaşmak
mümkün.
Tilkinin biri
Ölesiye aç kaldığı bir sırada
Yüksek bir çardaktaki asmada
Üzümler görmüş, kabukları kıpkızıl
Bal gibi olgun besbelli
Yemesine yiyecek , hem de nasıl!
Ama yetişemeyince ne yapsın tilki
Bunlar çoluk çocuğa göre;
Ham bunlar daha yemyeşil, demiş.
Ben bu âlemden vazgeçmedim, korkmadım,
yılmadım; güçlükleri yendim, çetinliklerle savaştım;
emeklerimi esirgemedim. Türkçenin engin alanlarında
ilhamımın şahlanan atına koşturdum; sonsuz uzaklarda
hayalimin hırçın kuşunu havalandırdım; zevkim bu
hazineden değer biçilmez, güç yetmez birçok pırlantalar
aldı. Gönlüm bu bahçenin gizliliklerinde güzel kokularıyla
cana can katan, göz görmedik çiçekler topladı. Bu
varlıkların, bu bollukların verimlerinden olan birçok güller
açmaya ve her yana saçılmaya başladı.
11 ve 12 numaralı soruları parçaya göre
yanıtlayın.
S-8) Yukarıdaki metinde anlatılmak isteneni
aşağıdakilerden hangisi özetler?
S-11)Bu parçada altı çizili söz grubunun anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Üzüm üzüme baka baka kararır.
B ) Kedi uzanamadığı ciğere mundar der.
C ) Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.
D ) Bal tutan parmağını yalar.
A) İnsanın neşesini ve dinçliğini artırmak
B) Bir işin en önemli noktası üstünde durmak
C) Bir şeye erişmeyi pek çok istemek
D) Kendisinin yararına yapılan işten pek hoşlanmak
1. İstanbul’un tarihi yakın zamana kadar 3000 yıl
öncesinden başlatılıyordu.
2. Batık gemilerin kalıntıları arasında bulunan iki
kürek, şimdilik dünyanın en eski kürekleri olma
özelliğini taşıyor.
3. Bu projede istasyonlardan biri olarak düşünülen
Yenikapı’daki kazılar sırasında bulunan antik liman
kalıntıları, İstanbul’un tarihçesinin güncellenmesi
gerektiğini ortaya koydu.
4. Oysa boğazın iki yakasını denizin altından birbirine
bağlaması planlanan Marmaray projesi çalışmaları
bu düşünceyi değiştirdi.
5. Çıkarılan otuzun üzerinde batık gemiyle dünyanın
en büyük antik limanı sayılan Yenikapı kazı alanı,
yakın zamanda yeni bir keşfe daha olanak sağladı.
S-9) Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf
oluşturulmak istense sıralama nasıl olur?
A) 1 – 4 – 5 – 2 – 3
B) 1 – 3 – 4 – 2 – 5
C) 2 – 1 – 3 – 4 – 5
D) 1 – 4 – 3 – 5 – 2
S-12) Bu yazar için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Mücadeleden çekinmediği
B) Türkçenin derinliklerini keşfettiği
C) İlk başlarda başka dillerin etkisinden kurtulamadığı
D) Edindiği bilgiler sayesinde eserlerini oluşturduğu
Dr. Gersth uzun yıllar örümcekler üzerinde yaptığı
incelemeler sonucu balos örümceğinin, avını üç aşamada
yakaladığını gözlemlemiştir. Birinci aşamada özel bir
yapışkan ip hazırlıyor, bu iple kemende benzer bir ağ
örüyor, kemendin ortasına bir ağırlık koyuyor. Daha
sonra kemendi ön ayaklarına alıyor. İkinci aşamada
pusuya yatıyor ve avını kendine çekebilmek için etrafa
özel bir koku yayıyor. Kokuyu alan av, kokunun geldiği
kaynağa yöneliyor. Üçüncü aşamada avın yaklaştığını
hisseden örümcek, kemendi hızla fırlatıyor. Kemendin
ağır kısmı avın vücuduna çarpıyor ve yapışkan madde
sayesinde av yakalanıyor. Bu hünerli avcı aslında pek de
iyi göremiyor ancak avın yaydığı titreşimleri algılayarak
onu yakalıyor.
S-13) Parçada anlatılan “balos örümceği” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
S-10) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf – fiil
cümleye farklı bir anlam kazandırmıştır?
A)Otobüs durunca herkesi bir telaş kapladı.
B)Yolcular korka korka aşağı indiler.
C)Kimseye görünmeden usulca saklandılar.
D)İçlerinden biri bağırarak yardım istedi.
A) Örümcekler içerisinde avını kementle yakalayan
tek canlıdır.
B) Avını yakalayabilmek için havaya özel bir koku
bırakır.
C) Görme sıkıntısı çektiğinden avının yaydığı
titreşimler sayesinde avını yakalar.
D) Avını, özel olarak hazırladığı yapışkanlı kement
sayesinde yakalar.
Bilgeye sormuşlar: “Efendim, dünyada en çok kimi
seversiniz?” “Terzimi severim.” diye cevap vermiş. Soruyu
soranlar şaşırmışlar : “ Aman üstat, dünyada sevecek o
kadar çok kimse varken terzi de kim oluyor? O da nereden
çıktı? Neden terzi?” Bilge bu soruya şöyle cevap vermiş: “
Dostlarım, evet ben terzimi severim. Çünkü ona her
gittiğimde benim ölçümü yeniden alır. Ama ötekiler öyle
değildir. Benim hakkımda bir kez karar verirler, ölünceye
kadar da hep aynı gözle görürler.”
A ) İnsan, savunduğu fikrin arkasında durmalıdır.
B ) İnsan, hiçbir zaman sabit fikirli olmamalıdır.
C ) Kararlarımızı hür irademizle vermeliyiz.
D ) İnsanlar içinde bulundukları duruma göre
şekillenebilirler.
D)Okuduğu bir iki kitapla hayatının değiştiğini sanan
insanlar vardır. Bu insanlar kitapların kalıcı etkiler
yarattığını belirler. Oysa hayat değiştikçe kitaplar da değişir.
Bu öykücümüz, sanat yaşamında gelmiş geçmiş
bütün düşünce akımlarından, söyleyiş özelliklerinden,
yazma tekniklerinden ustaca yararlanmıştı. Çağdaşı
olan ya da olmayan bütün yazarları okumuş, ele
aldıkları konuları incelemişti. Yararlandığı
kaynaklardan aldığı özellikleri kendi tezgâhında
dokumuş, onlara kendi boyalarını sürmüştü.
S-18) Parçada geçen altı çizili cümleyle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
S-15) Yazar bu metnin anlatımında aşağıdakilerden
hangisine başvurmuştur?
A)Başkalarından aldıklarını kişisel ve özgün bir şekle
dönüştürmek
B)Eski eserlerindeki yanlışlıkları yenilerinde yapmamaya
çalışmak
C)Yazdıklarını beğenmediği için daima yenilikler aramak
D)Okurun düşünce dünyasına eserleriyle katkıda bulunmak
Zarf
Tamlayıcısı
Yer
Tamlayıcısı
A) Soyut varlıkları somutlaştırarak metni etkileyici kılmaya
B) Öne sürdüğü düşünceyi örnekler ve tanıklarla
desteklemeye
C) Deyimlerden yararlanmaya
D) Bir kavramı eksiksiz olarak açıklamaya
Özne
Nesne
9.
X
Milli takım kamp için Alanya’ya
gitti.
X
X
S-16) Yukarıdaki tabloda verilen cümlelerde vurgulanan
ögeler işaretlenmiştir. Buna göre hangi öge yanlış
işaretlenmiştir?
A ) Özne
C ) Zarf Tamlayıcısı
Ah keşke! Bundan büyük mutluluk olur mu? Adımı o
kıskandığım deneme yazarları arasında görebilirsem şu fani
dünyadan gelip geçmiş olmamın bir anlamı olduğu kanısına
varacağım. Deneme benim mutluluk kaynağım, doğan
güneşim, çiçekte balım, sözün özü ruhumun kanat
çırpışıdır. Sanırım o da bir yazar adının önüne kendisiyle
beraber başka bir türün gelmesine razı olmayacaktır.
X
Çocuk, oyun oynayarak kendini ve
arkadaşlarını tanır.
Kendine, güzel bir gömlek alacak.
A)İşte oradaydı. Gördüğüm en büyük, en mavi ağaçtı. Mavi
ağacın dallarında mağaralar vardı. Mağaranın kapıları cam,
duvarları kâğıttı.
C) Aldığım hediyeler içinde o kıpkırmızı bisiklet en
güzeliydi. Bana bu hediyeyi veren kişi, bir ömür ben,
destekleyen babamdı. Babam, çocukluğumun kahramanıydı.
Gerçek sanatçı sanatta doruk noktası, mükemmellik
gibi kavramları kabul etmez; hep daha iyiye ulaşmak için
kendini eleştirir. M.Ö. 5. yüzyıl ressamlarından Zeuxis,
elinde üzüm tutan bir çocuğun resmini yapmış. Üzümler
gerçeğine öylesine benzemiş ki kuşlar gelip yemeye
kalkmış. Zeuxis bundan dolayı övüldüğü zaman üzülerek:
“Çocuğu da gerçeğe uygun yapabilseydim kuşlar ondan
korkar, üzümleri yemeye çalışmazlardı.” demiş.
Konferans, saat 14. 00’te başlayacak.
S-17) Aşağıdakilerden hangisinde yukarıda verilen iki
özellik bir arada kullanılmıştır?
B)Birkaç adım atınca kendimi fazla derin olmayan bir
kuyunun içinde buldum. Burada da yalnız kalmayayım diye
sincap benimle gelmişti. Bir çıkış bulmamız gerektiğini
söyledi.
S-14) Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
Cümleler
Yüklemi isim olan cümleler kullanılmıştır.
Hayal ürünü öge içermektedir.
B ) Nesne
D ) Yer Tamlayıcısı
S-19) Yazar, bu sözleri aşağıdakilerden hangisine
karşılık olarak söylemiş olabilir?
A) Deneme ödülünü alacağınızı düşünüyor musunuz?
B) Yapıt veren herkese sanatçı demek mümkün müdür?
C) Deneme yazarlarının başka türlere ilgi duymamasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
D) Gelecekte sadece deneme yazarı olarak mı anılmak
istiyorsunuz?
1. “İçimi çekip döner kapıya yöneldim.
2. Aşırı sıcaktan serin koridora girince bir kuş gibi
ürperdim.
3. Yürüyen merdivenlere yöneldim.
4. Mağazaların önünden geçerken avucumun
içi gibi bildiğim kitapçılara uğrayarak istediğim kitapları
satın aldım.
S-20) Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Birinci cümledeki altı çizili sözcük sıfat fiildir.
B) Birinci ve ikinci cümlelerde zarf – fiil vardır.
C) Üçüncü cümlede sıfat - fiil vardır.
D) Dördüncü cümlede altı çizili sözcükler zarf – fiildir.
1- Yol, sürücüye kök söktürürcesine kıvrıla kıvrıla
uzanıyordu.
→ Cümlede eş görevli sözcükleri ayırmak için
kullanılmıştır.
2- O, bahçenin kuytu bir köşesine gizlenmiş.
→ Cümledeki anlam karışıklığını gidermek için
kullanılmıştır.
3- Peki , gidelim eski konağa o zaman.
→ Kabul ya da ret bildiren kelimelerden sonra
kullanılmıştır.
4- Güvercinlerime gözüm gibi bakıyorum, dedi
çocuk.
→ Tırnak içine alınmayan alıntı cümleleri göstermek
için kullanılmıştır.
S-21) Aşağıdaki cümlelerin hangisi "zarf tümleci /özne /
dolaylı tümleç / yüklem"den oluşmuştur?
S-24) Virgülün kullanılma gerekçesi numaralanmış
cümlelerin hangisinde yanlış belirtilmiştir?
A) Her dil, konuşulduğu toplumun uygarlığı kadar
geniştir.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
B) Okuyan insan kendi kendine bir dünya kurar.
C) Akşam üzeri kuşlar, böcekler, yuvalarına çekiliyor.
D) Bugünlerde kocaman bir anı kitabını okuyorum.
S-22) Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı, özne ya da
yer tamlayıcısı değildir?
A ) Bu şiiri kim yazmış?
--- Ziya Osman SABA.
B ) En çok hangi konuyu seviyorsunuz?
---- Cümlenin ögelerini…
C ) Başvuru parasını nereye yatıracağım?
--- Bankaya…
“ Edilgen çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde
sözde özne bulunur.”
S-25)Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
sözde özne yoktur?
A ) Vitamin ilaçlarının pek yararlı olmadığı
söyleniyor.
B ) Bahçemizdeki ağacın gövdesine kalp işareti
çizilmiş.
C ) Kuru otların bulunduğu bölgede çıkan yangın,
kısa sürede söndürülmüş.
D ) Trafikten dolayı arabalar ağır ağır yol alıyordu.
D) Çocuğumla ilgili kimden bilgi alabilirim?
---- Müdür yardımcısından…
1. Geçen zamanla birlikte, çekilen acılar da birer birer
unutuldu.
2. Dün yağmurdan sonra gökkuşağının fotoğrafını çektik.
3. Adamı birkaç gün önce bu binaya girerken görmüşler.
4. Gösteriyi seyredenler saatlerce güldü.
S-23) Numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıda verilmiş
bilgilerin hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
1. cümlenin yüklemi etken çatılıdır.
2. cümlenin yüklemi geçişsiz çatılıdır.
3. Cümlede altı çizili sözcük sıfat – fiildir.
4. Cümlede nesne yoktur.
Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem
tabi bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için
söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan
bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabi.
Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin
kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini
görürseniz konuşma hevesiniz kırılır. Lafı kısa kesip bu
tatlı sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız.
S-26)Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme
B) Fıkra
C) Söyleşi
D) Makale
Download