anlatım bozukluğu

advertisement
1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi söylenişi
değiştirildiği için kusurludur?
A) Çalma el kapısını, çalarlar kapını
B) Dost ile ye iç, alış veriş etme.
C) Derdini söylemeyen, ilaç bulamaz.
D) Deve bir akçeye, deve bin akçeye.
2) “Bugün Türkiye’nin turizm alanında gelişmiş turist
bölgeleri vardır.” Cümlesinde hangi kelime gereksiz
ve yanlış kullanılmıştır?
A) turizm
B) alanında
C) turist
D) Türkiye’nin
3) Hangi cümlede anlatım bozukluğu yoktur?
A) Düşünceleri beni etkilediler.
B) Birçok yerlerde bu yetişmez.
C) Eti çok, sebzeyi sevmiyorum.
D) Çalışmaları ile göz doldurdu.
4) “Para kazanmak için gözlerini harcadı.”
İfadesinden sonra, aşağıdakilerden hangisinin
getirilmesi uygun değildir?
A) fakat umduğunu bulamadı.
B) lakin tembelliğin cezasını çekti.
C) ama sonunda zengin oldu.
D) şimdi rahat etmek onun hakkı.
5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”
kaldırıldığında cümlenin anlamında bir değişiklik
olmaz?
A) Bu yüz bana hiç de yabancı değil.
B) Bu şiiri de bana okuyabilir misin?
C) Geziye sen de katılmamışsın.
D) Bu yaz da tatile çıkamayacağız.
6) “Kasadaki adam, bir yandan para, bir yandan da
paket yapıyordu.” Cümlesindeki anlam bozukluğunu
gidermek için ne yapılmalıdır?
A) “Para” kelimesinden sonra “alıyor” kelimesi
getirilmelidir.
B) “Paket” ve “para” kelimeleri yer
değiştirmelidir.
C) “de” bağlacı, “adam” kelimesinden sonra
kullanılmalıdır.
D) Cümlenin öznesi çoğul hale getirilmeli.
7) Hangi cümlede anlatım bozukluğu vardır?
A) Akşama kadar fazla oturduk.
B) Havuzda çok fazla kaldı.
C) Yemeğin suyu fazla geldi.
D) Kasadaki para fazla çıktı.
8) Hangi cümlede anlatım bozukluğu vardır?
A) Bahçeye pek çok fidan ekmişler.
B) Orman, erozyonu önler.
C) Arkadaşımın elini sıkıp tebrik etti.
D) Evimize tekrar geleceğini söyledi.
9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu yoktur?
A) Oğlunu çok seviyor, sürekli gidiyordu.
B) Biz çalışacak, siz gideceksiniz öyle mi?
C) Bu yıl da yine sınıfta kalır.
D) Okumak için zaman zaman kütüphaneye
gider.
10) Hangi cümlede anlatım bozukluğu vardır?
A) Tarih ve tabiat burada iç içe yaşar.
B) Şehrin omzunda, hemen uzağında yeşil bir
tepe var.
C) Dere çağıl çağıl köpürerek akıyor.
D) Kavaklar hafif rüzgarda bile hışırdar.
11) Hangi cümledeki virgül kaldırılırsa anlam
değişir?
A) Geç kalınca, sizi aramaktan vazgeçti.
B) Çocuklar, koşarak gözden kayboldu.
C) Bu genç, doktorla görüşmeye gitti.
D) Bir varmış, bir yokmuş.
12) Hangi cümlede anlatım bozukluğu vardır?
A) Ne engel ne sınır tanımaz.
B) Ne verecek, ne alacaksın.
C) Senelerdir ne aradı, ne sordu.
D) Anlaşmazlığın sebebi ne o, ne bu.
13) “Ben güzel konuşmayı huy edindim ve bundan
da zarar görmedim.” Cümlesinden hangi kelime
çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?
A) Ben
B) güzel
C) konuşmayı
D) huy
14) “O, iyi bir bilim adamı, yazar hatta
müzikseverdi.” Cümlesinde “hatta” sözcüğü
yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse
cümlenin anlamı bozulur?
A) üstelik
B) ayrıca
C) hem de
D) sözüm ona
15) Hangi cümledeki virgül kaldırılırsa, cümlenin
anlamı değişir?
A) İhtiyar, çobanla konuşmaya devam ediyordu.
B) Çocuk, sevinçle dedesine koştu.
C) Davetsiz gelen, döşeksiz oturur.
D) Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir.
16) Hangi cümledeki virgül kaldırılırsa, cümlenin
anlamında değişiklik olur?
A) Hasta, annesinin kulağına bir şeyler fısıldadı.
B) Eşitlik, demokrasinin temel öğesidir.
C) Araba, büyükçe bir binanın önünde durdu.
D) Annelik, kadınların en güçlü duygusudur.
17) Hangi cümlede yanlış sözcük kullanılmasından
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Ereğli, Türkiye’nin çelik gereksiniminin üçte
ikisini veriyor.
B) Ne zaman o kazayı hatırlasam içime fenalık
geliyor.
C) İşe erken başladığım günlerde çalışmalarım
daha verimli olurdu.
D) Gelişmeleri işine geldiği biçimde yorumluyor.
18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?
A) Tedavide ne yazık ki geç kalınmıştı.
B) Onlar, saadetlerinin mutluluğundan
uçuyorlardı sanki.
C) Belirli aralıklarla su kesintisi yapılacakmış.
D) Zorluklarla yılmadan mücadele etmelisiniz.
19) “Mevcut” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinden çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulur?
A) Aynı endişelerin sende de mevcut olduğuna
inanıyorum.
B) Kazanmak şöyle dursun mevcut parayı da
harcadı.
C) Elde mevcut stok olmadığından zor durumda
kaldık.
D) Bölgelerimizdeki mevcut yapılar depreme
dayanaklıdır.
20) “Bundan böyle artık evde kitap okumaya daha
çok zaman ayırmaya
1
2
3
4
karar verdim.” Cümlesindeki anlatım bozukluğunu
gidermek için, altı çizili sözcüklerden hangisini
çıkarmak gerekir.
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz bir
sözcük kullanılmıştır?
A) Okulun bahçe duvarı yeniden
yapılacakmış.
B) Giderken ders notlarını da yanında
götürdü.
C) Onarımdan sonra evimiz eski güzelliğine
kavuşmuştu.
D) Hasta, ağrıları dinince mışıl mışıl uyudu.
22) Hangi cümlede anlatım bozukluğu vardır?
A) Onunla görüşmek istedik hatta bulamadık.
B) Annemle hem yürüdük hem konuştuk.
C) Babam gelmedi ama telefon etti.
D) Yemekten sonra hemen yattık, çünkü çok
yorgunduk.
23) 1. Şehrin göz alabildiğine bir güzelliği vardı.
2. Aramızda bir göz aşinalığı vardı.
3. Konulara şöyle bir göz atıp geçtik.
4. Ova göz alıcı yemyeşildi.
Anlatım bozukluğunu gidermek için hangi
cümlelerdeki deyimlerin yerleri değiştirilmelidir?
A) 1-2 B) 2-3 C) 1-4 D) 3-4
24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül
kaldırıldığında anlamda değişiklik olmaz?
A) O, evde yalnız başına yaşıyordu.
B) O, bu yöreyi çok iyi biliyordu.
C) Yaşlı, kadına adresi tarif etmeye
çalışıyordu.
D) O, güzel günlerine tekrar dönebilse.
25) 1. Ayakta yolculuk yapmak yürümekten
zordur.
2. Çocuğun karnı acıkmış ve uykusuzdu.
3. Bu sinekleri öldürmekle bitmez.
4. Trafo arızalanınca elektrikler kesildi.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde anlatım
bozukluğu vardır?
A) 1-2 B) 2-3 C) yalnız 3 D) 1-4
26) Hangi cümlede anlatım bozukluğu vardır?
A) Geçirdiği kazada kolu sağlam, ayağı ise
kırılmıştır.
B) Bir kişinin azığı iki kişiyi aç koyarmış.
C) Gecenin karanlığında yoluna devam etti.
D) İnsanlara yardım edebilmek en büyük
mutluluktur.
Download