hüseyin seymen sorgunaihl

advertisement
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
11. SINIF ÖĞRENME ALANLARI
1
4
İNANÇ
VAHİY VE
AKIL
2
6
İBADET
DİN VE
LAİKLİK
3
5
7
HZ.
MUHAMMED
AHLAK VE
DEĞERLER
DİN, KÜLTÜR
VE MEDENİYET
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK BİR İHTİYAÇTIR.
2. İSLÂM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR.
3. BİR İNSANIN YAŞAMASINI SAĞLAMAK, BÜTÜN İNSANLARA
HAYAT VERMEK GİBİDİR.
4. HZ. MUHAMMED BİR BARIŞ ELÇİSİDİR.
5. ZORUNLU OLMADIKÇA SAVAŞ BİR İNSANLIK SUÇUDUR.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK BİR İHTİYAÇTIR
İnsanın, çevresiyle olan ilişkileri ilk
önce ailesinde başlar. Daha sonra
kendisini zorunlu olarak sosyal bir
çevrenin içinde bulur.
Zamanla karşılaştığı zorluklarla baş
edebilmek ve ihtiyaçlarını daha
rahat gidermek için farklı
insanlarla bir araya gelme ihtiyacı
duyar.
Paylaşma ve dayanışmaya dayalı
bu ilişkiler, bireyden topluma
doğru genişleyerek birçok insanı
kapsayacak hale gelir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK BİR İHTİYAÇTIR
İnsan, birçok ihtiyacını karşılamak
için sürekli bir arayış içerisindedir.
Bu arayışlar neticesinde insanların,
başkalarının imkanlarına göz
dikmesi çatışmalara ve savaşlara
yol açar.
Savaşlar, yaralanmalara, mal ve
can kayıplarına neden olan
olumsuz olgulardır.
Bu yüzden çatışma ve savaş
ortamlarında sağlıklı bireyler
yetişemez.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK BİR İHTİYAÇTIR
Dünyanın herhangi bir yerinde
yaşanan savaşlar, bir insan olarak
vicdanımızı rahatsız eder ve bizleri
de etkiler.
Savaş nedeniyle insanların
yakınlarını, evlerini, yurtlarını
kaybetmeleri karşısında üzülürüz
ve benzer acıları yaşama ihtimali
bizi tedirgin eder ve kaygılandırır.
Bu yüzden hiçbirimiz, hiçbir
savaşlara ilgisiz kalamayız.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK BİR İHTİYAÇTIR
Toplumların var olabilmesi için
düzen, düzenin olabilmesi için de
belli kurallar gereklidir.
Bireyler bu kuralları bozarsa
kargaşa ve huzursuzluklar olur.
İnsanların huzur içinde, insanca
yaşaması ancak kargaşadan uzak
toplumsal barışla mümkündür.
Toplumsal barış ise insanların
birbirlerinin düşüncelerine,
inançlarına, kültürel
farklılıklarına saygılı olmalarıyla
sağlanabilir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK BİR İHTİYAÇTIR
Bütün peygamberlerin ortak
hedeflerinden biri; insanları barışa
çağırmak, özgür ve rahat olacakları
bir hayat tarzına kavuşturmaktır.
Çünkü inançlar ancak barış
ortamlarında yaşanabilir.
Din, insanların barış içerisinde
yaşamasına katkıda bulunur.
Barış, sorunların giderilip insanların
birbirlerine güven duydukları
huzurlu ortamın oluşturulmasının
en temel şartıdır.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
BARIŞA GİDEN YOL
İÇ BARIŞ
TOPLUMSAL BARIŞ
ULUSAL BARIŞ
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
DÜNYA BARIŞI
1. BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK BİR İHTİYAÇTIR
İnsan haklarına saygı, adaletin
uygulanması ve hukukun
yürürlükte olması barış ortamıyla
mümkündür.
Ailenin devamı,
Eğitimli bireylerin yetiştirilmesi,
Sağlık sorunlarının giderilmesi;
Düzenli üretimin,
Ekonomik yatırımların yapılabilmesi
Kısaca toplumun temel
ihtiyaçlarının karşılanması
ancak barışla mümkün olur.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK BİR İHTİYAÇTIR
İnsanın görevi diğer insanlarla
uyum ve barış içinde yaşarken
tabiattaki dengeyi de korumaya
çalışmaktır.
İslam'a göre barışı korumak
sadece insan için gerekli olmayıp
diğer canlıları da korumayı
gerektirir.
Doğal dengenin korunmaması hem
insanların hem de canlıların
hayatlarını tehdit eder.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK BİR İHTİYAÇTIR
Barışa; en az soluduğumuz hava,
içtiğimiz su, yediğimiz yiyecekler,
üzerinde yaşadığımız toprak
parçası kadar ihtiyaç duyarız.
Barış, bütün insanlık için
vazgeçilmez bir değerdir.
Bireysel ve toplumsal huzurun
teminatıdır.
Barışın olmadığı ortamlarda
özgürlük, rahat, huzur, güven ve
kalkınma olmaz.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
KALKINMA
ESENLİK
GÜVEN
BARIŞIN
OLUMLU
SONUÇLARI
HUZUR
DAYANIŞMA
ÖZGÜRLÜK
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK BİR İHTİYAÇTIR.
2. İSLAM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR.
3. BİR İNSANIN YAŞAMASINI SAĞLAMAK, BÜTÜN İNSANLARA
HAYAT VERMEK GİBİDİR.
4. HZ. MUHAMMED BİR BARIŞ ELÇİSİDİR.
5. ZORUNLU OLMADIKÇA SAVAŞ BİR İNSANLIK SUÇUDUR.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2. İSLAM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR
İslam; barış, esenlik, güven, huzur
ve mutluluk anlamlarına gelir.
Allah, Hz. Adem'den itibaren
gönderdiği tevhit dinine İslam, yani
barış ismini vermiştir.
Dolayısıyla İslam'ın amacı,
insanları dünya ve ahiret
mutluluğuna ulaştırmak, insanlar
arasına barış ve huzuru
yerleştirmektir.
Bütün peygamberler bu mesajı
insanlara iletmeye çalışmışlardır.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2. İSLAM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR
İslam'ı benimseyen kişi; öncelikle
kendisi, ailesi, çevresi ve doğayla
barışık olmayı; yeryüzünde barışı,
huzuru, güvenliği ve adaleti tesis
etmeyi kabul etmiş demektir.
,
Kendisini barışa adayan bir kimse,
aile hayatında huzur ve mutluluğun,
toplumsal hayatta dayanışma ve
barışın gerçekleşmesi için çaba sarf
etmelidir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2. İSLAM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR
Barış kelimesini karşılayan diğer bir
kelime sulh’tur.
Sulh, insanlar arasındaki nefreti ve
çatışmayı ortadan kaldırmak
demektir.
Aynı kökten türeyen "ıslah" ise
düzeltme, barıştırma ve ara
buluculuk gibi anlamlarda kullanılır.
İslam, barışı hayatın her alanına
yaymayı amaçlar.
Kuran; aile içi ilişkileri, ikili ilişkileri,
insanlar arası ilişkileri ve ülkeler
arasındaki ilişkileri anlaşmazlık ve
çatışmaların barışla sonuçlanmasını
ister.
HÜSEYİN
SEYMEN SORGUNAİHL
2. İSLAM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR
Kendisiyle barışık olan inançlı bir
insan, her zaman kendisine ve
çevresine yönelik yararlı işler (salih
amel) yapar, insanlığın hayrına ve
mutluluğuna yönelik hizmetlerde
bulunur.
Bunları da inancının bir gereği
olarak yapar.
Bir arada yaşamayı zorlaştıracak,
toplumsal barışı bozacak, insanlar
arasında güvensizliğe yol açacak
söz ve davranışlardan uzak
durmayı emreder.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET
Allah, insanları bozgunculuk yapmaktan sakındırmak ister;
"...Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın."
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET
İnananları barışa çağırır ve barışın önemini vurgular.
"Ey iman edenler! Hep birden barışa girin.
Sakın şeytanın peşinden gitmeyin.
Çünkü o, apaçık düşmanımızdır.'
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET
İnananları kardeş kabul eder;
"Müminler ancak kardeştirler.
Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin
ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz."
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2. İSLAM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR
Birlikte yaşama sorumluluğu kadın
ve erkek dayanışmasıyla daha da
güç kazanacaktır.
Yüce Allah, cinsiyet ayrımı
yapmadan Müslümanların her
konuda birbirlerinin yardımcıları
olmaları gerektiğini öğütler Hz.
Muhammed de Medine'ye hicret
ettiğinde birlikte yaşamayı
kolaylaştırıcı gerek Müslümanların
gerekse Müslüman olmayanların
birbirleriyle iyi ilişkiler içerisinde
olmalarına yönelik bazı
uygulamalara öncülük etmiştir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET
Kuran bu hususu şu şekilde ifade etmektedir;
"Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle
bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız
İçin sizi halklara ve kabilelere ayırdık.
Muhakkak ki Allah yanında en değerli
ve en üstününüz,
ondan en çok korkanınızdır..."
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
HADİS
Peygamberimi, insanların çatışmadan, ailenin birer ferdi
gibi barış ve huzur içinde yaşamalarını istemiştir;
"Rabb'iniz bir, babanız da birdir.
Hepiniz Âdem'in çocuklarısınız."
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2. İSLAM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR
İnsanların renk, dil ve kavimlerinin
farklı oluşu Allah'ın yeryüzündeki
işaretlerinden biridir.
Kuran’a göre bütün insanlar, ataları
Adem'in çocukları olması hasebiyle
ailenin birer ferdi gibidir ve soyca
birbirlerine üstünlükleri yoktur.
İslam, başkalarının inançlarını
hafife almayı, diğer dinlerin
kutsallarına saygısızlık etmeyi
yasaklar.
Çünkü hakaret ve şiddet, karşı
tarafın da aynı yola başvurmasına
neden olur.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET
Kuran, inanmayanlardan bir hakaret görmeleri halinde
müminlerden, şöyle cevap vermelerini istemiştir;
"...Sizin dininiz size, benim dinim banadır."
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2. İSLAM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR
İslam tarihine baktığımızda gerek
Hz. Muhammed gerekse Dört
Halife Döneminde hoşgörü,
paylaşım ve toplumsal barışa
önem verildiğini görürüz.
Bunun sonucu olarak yapılan
fetihlerde Hıristiyan ve Musevilerin
ibadet yerlerine dokunulmamıştır.
Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinde de Müslümanlar,
diğer inanç sahibi insanlarla
barış içerisinde yaşamışlardır.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2. İSLAM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR
Gayrimüslim azınlıklarla çeşitli
konularda görüş alışverişinde
bulunulmuş ve onlara devlet
kademelerinde çeşitli görevler
verilmiştir.
İstanbul'u fetheden Fatih Sultan
Mehmet'in yayınladığı fermanla
gayrimüslimlere tanınan bütün
hakların teminat altına alınması
Müslümanların ne kadar hoşgörülü
olduklarını göstermektedir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
BİZİ BİR ARADA TUTAN DEĞERLER
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2. İSLAM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR
İslam dünyasının birçok önemli
şehrinde kilise, havra ve cami yan
yanadır.
Örneğin İstanbul’da, üç büyük
dinin temsilcilerinin ve
ibadethanelerinin bulunduğu
örnek bir medeniyetler şehridir.
Bütün bunlar, İslam'ın, farklı
inançlara yaklaşımının,
hoşgörüsünün ve barış içinde
yaşama ilkesinin canlı
tezahürleridir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
PEK ÇOK MÜSLÜMAN DÜŞÜNÜR,
BÜTÜN İNSANLIĞI KARDEŞLİK BAĞI ETRAFINDA
BÜTÜNLEŞMEYE ÇAĞIRMIŞLARDIR.
“GERÇEK MÜSLÜMAN,
“KOMŞULARLA İYİ GEÇİN,
“YARATILANI
“NE
OLURSAN
SEVERİZ
NE
ŞARKLIDIR
NEOL
DE
HİÇBİR HAYVANIN
YARADANDAN
YİNE
DE GEL!”
ÖTÜRÜ.”
GARPLIDIR.”
CANINA KIYMA,
DÜNYA İÇİN ÜZÜLME,
DİYEREK
DİYEREK
HİÇBİR
ALLAH'IN
AYRIM
DİYEREK
COĞRAFİ
BELAYA
SABRET,
YAPMADAN
YARATTIĞI
BÜTÜN
BÜTÜN
FARKLILIKLARIN
FAKİRLERE,
MAHLUKATI
İNSANLARI
SEVMENİN
ANLAŞMAZLIK
KONUSU
YETİMLERE
GEREĞİNE
KUCAKLAR.
İŞARET
;EDER.
OLMAMASI
GEREKTİĞİNİ
MERHAMET
EYLE...”
DİLE GETİRMİŞTİR.
MUHAMMED
CABBAR
YUNUS
MEVLANA
EMRE
KULU
İKBAL
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2. İSLAM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR
İslam, barış dinidir.
Sadece Müslümanları değil bütün
insanları barışa ve huzura çağırır.
Müslüman, herkese hoşgörüyle
yaklaşmalı inançlara saygı
duymalıdır.
Herkesi kardeş gibi görmeli, onlara
değer vermeli, olaylara evrensel bir
çerçeveden bakabilmelidir.
Kuran'ın öngördüğü insan,
hoşgörülü ve barışseverdir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET
Ailesi, çevresi ve doğayla uyum içinde yaşar ve
Allah'ın şu emrine uymayı temel ilke edinir;
“Allah ve Resulüne itaat edin,
birbirinizle çekişmeyin;
sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider.”
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
BİR ARADA YAŞAMAYI ZORLAŞTIRAN
OLUMSUZ DAVRANIŞLAR
NEFRET
DUYGULARINA
SAHİP OLMAK
BENCİL
DAVRANMAK
KİN
BESLEMEK
HAKARET
ETMEK
DEDİKODU
YAPMAK
BAŞKASINI
KÜÇÜMSEMEK,
HİÇE SAYMAK
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2. İSLAM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR
Birlikte ve barış içinde yaşamak,
günümüzün küresel
meselelerinden biridir.
Modern dünyamızın, medeniyetler
ve dinler arası çatışmalar yerine
insanlığa, edecek diyaloglara ve
yakınlaşmalara ihtiyacı vardır.
Müslümanlar, misyonerliğe hizmet
etmeyen iyi niyetlerle yapılacak her
türlü sosyal, ekonomik ve kültürel
dayanışmalara, diyaloglara katkı
sağlayabilirler.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
SEVİNÇLER PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR; ÜZÜNTÜLER
PAYLAŞTIKÇA AZALIR
IK
L
.
.
R
R
R
I
İ
A T
T
K
K
K
A
A
E
D
M
FE APM
V
Y
SE
DOST
OLMAKTIR.
R.
TI
AK
M
AŞ
YL
E
PA
D
İN
İÇ IR.
A
M KT
IŞ A
N M
A L
D O
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK BİR İHTİYAÇTIR.
2. İSLÂM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR.
3. BİR İNSANIN YAŞAMASINI SAĞLAMAK, BÜTÜN İNSANLARA
HAYAT VERMEK GİBİDİR.
4. HZ. MUHAMMED BİR BARIŞ ELÇİSİDİR.
5. ZORUNLU OLMADIKÇA SAVAŞ BİR İNSANLIK SUÇUDUR.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
3. BİR İNSANIN YAŞAMASINI SAĞLAMAK, BÜTÜN
İNSANLARA HAYAT VERMEK GİBİDİR
Canlılar içinde akıl ve irade sahibi,
yapıp ettiklerinden sorumlu,
dünyayı imar edip doğal işleyişe
müdahale edebilen ve en güzel
şekilde yaratılan tek varlık
insandır.
Allah, en güzel şekilde yarattığı
insana sayısız nimetlerin olduğu bir
dünyayla birlikte temel haklar da
sunmuştur. Bu hakların başında
yaşama hakkı gelir.
Yaşama hakkı, doğuştan özgür ve
tabii haklara sahip insanın en temel
ve vazgeçilmez hakkıdır.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
3. BİR İNSANIN YAŞAMASINI SAĞLAMAK, BÜTÜN
İNSANLARA HAYAT VERMEK GİBİDİR
Bütün ilahi dinlerde insanın
yaşama hakkına müdahaleyi
yasaklamış yaşama hakkını da
temel haklardan biri saymıştır.
“Öldürmemek” Tevrat'ta yer alan on
emirden biridir.
Öldürme İncil'de de büyük
günahlardan sayılmıştır.
Hinduizm ve Budizm'de de cana
kıymak en çirkin davranışlardandır.
Çünkü Allah insana büyük değer
vermiştir ve bir insanın yaşama
hakkını her şeyin önünde
görmüştür.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET
İslam'a göre bir canlının hayatına kıymak,
bütün canlıların hayatına kıymak gibidir.
Şu ayet bu hususu en güzel şekilde ifade etmektedir;
"Kim, (haksız yere) bir cana kıyarsa
bütün insanları öldürmüş gibi olur."
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
3. BİR İNSANIN YAŞAMASINI SAĞLAMAK, BÜTÜN
İNSANLARA HAYAT VERMEK GİBİDİR
İslam, kan davası veya töre gibi her
ne sebeple olursa olsun insanların
hayatına son vermeyi asla meşru
saymaz.
İslam'a göre cezaları kişiler değil
hukuk ve adalet verir.
Hukukun öngördüğü cezayı da
ancak yine hukukun öngördüğü
bağımsız kurumlar uygulayabilir.
İslam'a göre insan, kendi
yaşamına son verme hakkına
sahip değildir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET
Kuran’ı Kerim'de insanın başkalarına olduğu gibi
kendine de zarar veremeyeceği vurgulanmaktadır;
"...Kendinizi öldürmeyin.
Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir."
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
HADİS
Hz. Muhammed, Veda Hutbesi'nde insanların can, mal ve
namuslarını kutsal olduğunu belirterek her insanın bunların korunması için
çaba göstermesini istemiştir. O, büyük günahlarla ilgili kendisine sorulan
bir soruya, şöyle cevap vererek insan canına kıymanın
büyük günahlardan biri oluğunu belirtmiştir.
"Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya
zulmetmek, adam öldürmek ve
yalancı şahitlik yapmak."
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET
İslam bir canı kurtarmayı
bütün insanları kurtarmak gibi değerli sayılmıştır.
"Her kim bir canı kurtarırsa
bütün insanları kurtarmış gibi olur."
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
3. BİR İNSANIN YAŞAMASINI SAĞLAMAK, BÜTÜN
İNSANLARA HAYAT VERMEK GİBİDİR
Ruhen daralmış, bunalım yaşayan
birinin derdine güzel sözlerle ortak
olmak, yoksul düşmüş birinin
yardımına koşup elinden tutmak,
insanların hayata tutunmasını
sağlamak da bir insanı yaşatmak
gibidir.
Ameliyat masasında bekleyen bir
hastaya kan vermek, trafik kazası
geçirmiş birinin kurtarılmasına
yardım etmek, organ bağışlamak,
bir kavgaya engel olmak hem
Allah'ın rızasını kazandıracak hem
de insanı ve insani değerleri
yaşatacak güzel davranışlardır.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
HADİS
Hz. Muhammed,
bu konuda şöyle buyurmuştur;
"Bir Müslüman bir Müslüman kardeşinin
ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder."
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
3. BİR İNSANIN YAŞAMASINI SAĞLAMAK, BÜTÜN
İNSANLARA HAYAT VERMEK GİBİDİR
Şeyh Edebali,
Osman Gazi'ye yaptığı öğütte
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın."
diyerek insana hizmet amacıyla
oluşturulan kurumları uzun ömürlü
kılmanın, insana gereken değeri
vermekten geçtiğini belirtmiştir.
İslam'a göre din, dil, ırk, renk,
coğrafya ve soy farkına
bakılmaksızın yeryüzünde yaşayan
her insan, özgürce yaşama hakkına
sahiptir.
Çünkü insan onuru, insan
olmakla kazanılır.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK BİR İHTİYAÇTIR.
2. İSLÂM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR.
3. BİR İNSANIN YAŞAMASINI SAĞLAMAK, BÜTÜN İNSANLARA
HAYAT VERMEK GİBİDİR.
4. HZ. MUHAMMED BİR BARIŞ ELÇİSİDİR.
5. ZORUNLU OLMADIKÇA SAVAŞ BİR İNSANLIK SUÇUDUR.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
4. HZ. MUHAMMED BİR BARIŞ ELÇİSİDİR
İnsanlık için gönderilen son
peygamber Hz. Muhammed, her
konuda olduğu gibi barış
konusunda da örnek bir insandır.
O, insanlığa bir rahmet ve umut
olmak için gönderilmiştir.
Peygamber olmadan önce de
“Muhammed'ül-Emin” olarak
tanınan Hz. Muhammed, yaşadığı
Mekke'de haksızlığa uğrayan
güçsüz ve korunmasız kimselerin
hakkını korumak amacıyla kurulan
“Erdemliler İttifakı”na katılmıştı.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
4. HZ. MUHAMMED BİR BARIŞ ELÇİSİDİR
Hz. Muhammed, insanları, içine
düştükleri yanlışlardan kurtarmak
için peygamberlik görevi gereği
hikmet ve güzel öğütle İslam'a
davet etmiştir.
Bu iyi niyetli yaklaşıma rağmen
Mekke'nin ileri gelenleri, İslam'ı
anlatmaktan vazgeçmesi için
onunla alay etmekten iftiraya,
karalamadan işkenceye kadar
birtakım yaptırımlar uyguladılar.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET
Bazı Müslümanlar şehit olmasına rağmen
Allah Resulü şu ayetler gereğince müşriklerin
eziyetlerine karşı şiddet kullanmadı;
“(Resulüm!) Sen, Rabb'inin yoluna
hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla
en güzel şekilde mücadele et!...”
ve
“Başkalarının diyeceklerine sabret,
güzellikle onlardan ayrıl.”
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET
Baskı ve kötülüklerin dayanılmaz hale gelmesi üzerine
Peygamberimiz ve bazı Müslümanlar,
Kuran’da belirtildiği üzere hicret etmek zorunda kaldılar.
“Onlar, sırf 'Rabb'imiz Allah'tır.'
dedikleri için haksız yere yurtlarından
çıkarılmış kimselerdir.”
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
HADİS
Hz. Muhammed, İslam'a davet için gittiği Taif’te horlanmış ve
taşa tutulmuştu. Buna rağmen Allah'a şöyle yakarmış ve
bu durumda bile kimseye kin ve nefret beslememiştir;
“Rabb'im! Kuvvetimin zaafa uğradığını,
çaresiz kaldığımı, halk nazarında
hor görüldüğümü
yalnız sana arz ederim.”
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE‘YE HİCRET ETTİKTEN
HEMEN SONRA TOPLUMSAL BARIŞ VE HUZURU SAĞLAMAYA
YÖNELİK ÇALIŞMALARI;
1- Önce Mekke'den
gelen muhacirlerden
her birini, Medineli
ensardan biri ile
kardeş ilan etti.
2- Ardından yıllardır
birbirleriyle çatışma
halinde olan
Evs ve Hazreç
Kabilelerini
barıştırdı.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
3- Hz. Muhammed,
Medine'de yaşayan
tüm dini gruplarla
vatandaşlık
esasına dayalı
bir anlaşma yaptı.
(Medine Sözleşmesi)
4. HZ. MUHAMMED BİR BARIŞ ELÇİSİDİR
Bu sözleşmeye göre Müslümanlar
ve Yahudiler, eşit haklara sahip
olacaklar, birbirlerine yardım
edecekler ve Medine'yi birlikte
savunacaklardı.
Bu sözleşmenin önemi;
1) Tek bir tarafın hakimiyetine
değil tarafların katılımına yer
vermiştir.
2) Her iki kesimin inançları
korunmuştur.
3) Can, mal ve sosyal haklarının
güvence altına alınmıştır.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET
Mekkeli müşrikler Müslümanları Medine'de de rahat bırakmadılar.
Müslümanlara baskı ve saldırılara devam ettiler.
Bu durum karşısında, şu ayet ile Müslümanlara kendilerini savunma
izni verildi;
“Kendileriyle savaşılanlara (müminlere),
zulme uğramış olmaları sebebiyle,
(savaş konusunda) izin verildi.
Şüphe yok ki Allah, onlara yardıma
mutlak surette kadirdir.”
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
HADİS
Hz. Muhammed'in Bedir Savaşı'nda esir alınan düşman askerlerinin
her birinin on Müslüman'a okuma yazma öğretmesi karşılığında özgür
bırakması, onun amacının öldürmek veya cezalandırmak olmadığını gösterir.
Nitekim şu sözüyle de savaşın arzu edilmemesi gerektiğini belirtmiştir;
“Ey insanlar düşmanla karşılaşmayı
istemeyin! Allah'tan iyilik isteyin...”
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
HADİS
Uhud Savaşı'nda amcası Hz. Hamza şehit düşmüş,
yanağı yaralanmış, dişleri kırılmış olduğu halde bile,
şöyle dua etmiştir;
“Ya Rabbi! Kavmimi affet!
Çünkü onlar cahil, ne yaptıklarını
bilmiyorlar. Onlara hidayet eyle!”
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
4. HZ. MUHAMMED BİR BARIŞ ELÇİSİDİR
Hz. Muhammed'in katıldığı
savaşların tümü savunma amaçlı
idi.
O, her zaman barış ortamının
savaştan daha hayırlı olduğunu
düşünüyor, düşmanlarını savaştan
vazgeçmeye ve barış yapmaya
çağırıyordu.
Barışın sağlanması için birçok
maddesi Müslümanların aleyhine
olduğu hâlde Hudeybiye
Anlaşmasını imzalamıştı.
Müslümanların ilk başta üzüntüyle
karşıladığı bu anlaşma, daha sonra barış
adına çok olumlu sonuçlar doğurmuştu.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
4. HZ. MUHAMMED BİR BARIŞ ELÇİSİDİR
Hz. Muhammed, insanları
kabilecilik mantığıyla yönetmek
isteyen ve savaşı bir çıkar kapısı
olarak görenlere engel olmak için
çeşitli gruplarla uzlaşma yoluna
gitmiş ve ikili antlaşmalar yapmıştır.
Hiçbir zaman da anlaşmayı bozan
taraf olmamıştır.
Yaptığı anlaşmalarla kargaşayı
önlemiş, toplumdaki huzur ve
güveni sağlamıştır.
Bu yönüyle daha sonraki insanlar
için de örnek olmuştur.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
KORKU
ENDİŞE
YIKIM
SAVAŞIN
OLUMSUZ
SONUÇLARI
GÜVENSİZLİK
GÖZYAŞI
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
NEFRET
FAKİRLİK
DÜŞMANLIK
4. HZ. MUHAMMED BİR BARIŞ ELÇİSİDİR
Mekke'nin fethedildiği gün Hz.
Muhammed, kimlerin suikastlar
düzenlediğini, kötülükler yaptığını,
savaşlara katıldığını, insanları müminlerin
aleyhine kışkırttığını çok iyi biliyordu.
İsteseydi bütün düşmanlarını
rahatlıkla cezalandırabilirdi.
Rahmet Peygamberi, pek az
insanın gösterebileceği asaletin en
yüksek örneğini gösterdi ve onları
affetti.
Sadece kendi dönemi için değil bütün
dönemler için iyilik, vefalık, affedicilik ve
gönül yüceliği açısından kimsenin
erişemeyeceği bir örnek oldu.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
BARIŞ ELÇİSİ OLARAK HZ. MUHAMMED
İNSANLARA YARDIM EDERDİ.
İNSANLARI AFFEDERDİ.
İNSANLARA HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIRDI.
İNSANLARA GÜVEN VERİRDİ.
İNSANLARA ADALETLİ DAVRANIRDI.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK BİR İHTİYAÇTIR.
2. İSLÂM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR.
3. BİR İNSANIN YAŞAMASINI SAĞLAMAK, BÜTÜN İNSANLARA
HAYAT VERMEK GİBİDİR.
4. HZ. MUHAMMED BİR BARIŞ ELÇİSİDİR.
5. ZORUNLU OLMADIKÇA SAVAŞ BİR İNSANLIK SUÇUDUR.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
5. ZORUNLU OLMADIKÇA SAVAŞ BİR
İNSANLIK SUÇUDUR
İslam, insanlar arasında ortaya
çıkan sorunların, karşılıklı iyi niyet
ve görüşmelerle giderilmesini
önerir.
Savaş insanlar arasında barış,
güven ve huzurun sağlanmasına
engel olan olumsuzlukları ortadan
kaldırmak için başvurulan son
seçenektir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET
Kuran bu konuda şöyle buyurmaktadır:
"O aylar içinde Allah'ın koyduğu yasağı
çiğneyerek kendinize zulmetmeyin ve
müşrikler nasıl sizinle topyekun savaşıyorlarsa
siz de onlara karşı topyekun savaşın ve bilin ki
Allah (kötülükten) sakınanlarla beraberdir."
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET
Bütün ilahi dinlerde savaş, ancak "nefsi müdafaa" yani
uğranılan haksız saldırılar karşısında savunma amaçlı olması
şartıyla meşru görülmüştür. Allah, Peygamberimizden,
şu ayeti ile her fırsatta barıştan yana olmasını istemiştir.
"Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de
ona yanaş ve Allah'a tevekkül et,
çünkü O işitendir, bilendir."
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
5. ZORUNLU OLMADIKÇA SAVAŞ BİR
İNSANLIK SUÇUDUR
Peygamberimiz de Allah ile insanlar
arasına giren engelleri ortadan
kaldırmak, kendisini savunmak,
haksızlığa uğrayanları himaye
etmek için savaşmak durumunda
kalmıştır.
Müslümanlar, başka seçenek
kalmayıp savaşmak zorunda
kaldıklarında sivillere, kadınlara,
yaşlılara, çocuklara ve diğer
canlılara zarar vermezler.
Saldırıya uğradıklarında ancak
misliyle karşılık verebilirler.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET
Savaşta aşırı gitmek, Allah'ın şu, emriyle yasaklanmıştır.
"Size karşı savaş açanlara, siz de
Allah yolunda savaş açın.
Sakın aşırı gitmeyin,
çünkü Allah aşırıları sevmez."
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
5. ZORUNLU OLMADIKÇA SAVAŞ BİR
İNSANLIK SUÇUDUR
Hz. Ebu Bekir'in komutanlarına
verdiği,
“Gittiğiniz yerleri yakmayın,
yıkmayın ve yağmalamayın.
Çocukları, yaşlıları ve kadınları
öldürmeyin. Yemek ihtiyacının
dışında hayvanları kesmeyiniz.
Meyve ağaçlarım kesip
yakmayınız.” emri,
Müslümanların savaşta gözetmeleri
gereken kuralları hatırlatan
örneklerden biridir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
5. ZORUNLU OLMADIKÇA SAVAŞ BİR
İNSANLIK SUÇUDUR
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde
milletimiz; bağımsızlık mücadelesini
yürütmüş, düşmanları
topraklarımızdan atmayı başarmıştı.
Kurtuluş Savaşı örneğinde olduğu
gibi bazen istenmese de savaşmak
zorunda kalınabilir.
Ancak savaştan sonra kurulan
Cumhuriyetimizin en önemli
hedeflerinden biri yine Atatürk'ün
veciz bir şekilde ifade ettiği;
"Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi
olmuştur.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
5. ZORUNLU OLMADIKÇA SAVAŞ BİR
İNSANLIK SUÇUDUR
Günümüzde bazı ülkeler arasında
çok ciddi sorunlar yaşanmakta ve
dünyanın herhangi bir bölgesinde
meydana gelen kriz veya savaş
bütün dünyayı olumsuz şekilde
etkilemektedir.
Savaşlar, beraberinde acı, gözyaşı,
yokluk ve vahşet gibi durumları
beraberinde getirmektedir.
Bu ise yaşadığımız dünyanın bir
süre sonra kargaşaya dönüşmesi
demektir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
5. ZORUNLU OLMADIKÇA SAVAŞ BİR
İNSANLIK SUÇUDUR
Gerekli çabanın gösterilmesi
halinde de devletler arası ihtilafların
barış yoluyla çözülmesi mümkündür.
Savaş, bütün uluslararası
sözleşmelerde en büyük insanlık
suçu olarak görülse de günümüzde
de dünyanın birçok bölgesinde
devam etmektedir.
Devletler arasında çıkacak olan
savaşlara engel olmak mümkündür.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
5. ZORUNLU OLMADIKÇA SAVAŞ BİR
İNSANLIK SUÇUDUR
Devletler arası sorunların çözümü
için hukukun esas alınması;
ilişkilerin hak, adalet, saygı ve iyi
niyet temeline dayandırılması
gerekir.
Bunun için elbette fedakârlık ve
karşılıklı özveri gerekir.
Bunun dışındaki yollara başvurmak
düşmanlık ve çözümsüzlüğü
körükler.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
Download