y*,ı-L+,glnıü

advertisement
-l
l"
nzILIJ
ToBB
TICnRET oDAsI
GEııEI. sEffiRETtRLİğİilE
mnıİar ı{ııE-REştT Gnı,ip
uıztııt /
rünxiye
ODALAR VE BORSALAR
ainı-iĞi
cAD,tıo:1"
Tarih
Sayı
Konu
256-3156251
AIDIı{
L
:
:
:
25.07.2017 11638
04lll
ASEAN Enerji
İş Forumu
İlgi: Ekonomi Bakanlığı'nın l8.07.20l7 tarihli ve 759863l4-0l0.07.02-E.78427 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Manila Büyükelçiliğimizin "Leverage International isimli STK'dan aldığı
ve Dışişleri Bakanlığı'na iletmiş olduğu yauya atfen, ASEAN'ın kuruluşunun 50. yıldönümü
vesilesiyle, Filipinler Enerji Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 27-29 Eylül 20l7 tarihlerinde
Manila'da gerçekleştirilecek "35. ASEAN Enerji Bakanları" (AMEM) toplantısıyla bağlantılı bir
yan etkinlik olarak, aynı tarihlerde düzenlenecek "ASEAN Energy Business Forum" (AEBF)
başlıklı toplantıya ve "Powertrends" uluslararası fuarına ülkemizdeki ilgili firmaların davet
edi ldiği ifade ed i lmektedir.
Yazıda devamla, anılan STK'nın ve "ASEAN Centre for Energy" isimli lıükümetler arası
kuruluşun işbirliğinde gerçekleştiriIecek olan söz konusu forum çerçevesinde. uluslararası
kuruluşlar ve firmalar tarafından teknik sunumlar yapılacağı ve bölgesel konuların yanı sıra
kömür, yenilenebilir enerji, dijital enerji ve nükleer enerji konularının ele alınacağı "Regional
Security, Sustainability and Resiliency" başlıklı bir konferansın düzenleneceği belirtilmektedir.
Foruma katılmak isteyenlerin, aşağıda iletişim bilgileri yer aIan sekretarya ile temas kurmaları
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Leverage International (Consultants) Inc.
arlın
S
o
YURDAKLJt.
Gene l sekreter yardımcısı
li
i I\AZıLLı
ŞAY
ı l uAR
ı
?
ETo)A§J
y*,ı-L+,glnıü ,l
İrtibat Kişileri: Mila Sapaden / Beth Cruz
Adres: 8/F Legaspi Suites, l78 Salcedo Street, Legaspi
Village, Makati City l229, Philippines
Tel: (632) 8l 8-6828; 8l0-1 389
Fax: (632) 8I0-1594
E-mail : ccc i l iasanc heza) lcvcraü]e i nternatitına |.ctını
lgyg!'[email protected] yçIQl§: n te rn at () la l c ııın
Website: www. leverage internati onal.coın
i
.
,ıüu
(McU
[)umlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Kın,) 065]0 /ANKARA
'tc|: +90 (3 l 2) 2l8 20 00 (PBX) }'aks: ı 90 (3l2) 2 l 8 22 09
e-ıloste : inlbül.]lobb.org.tr a lnternel .\ılrcsi : rı ırır, tıılılı ıırg.üı
AyrıntıIı tJilgi İçin; tJaşak()NtJR a't'el:03l2 2lll 22 l2 O lı-Posta: l)as,ık(üntır_.at(!l)h()ıglr
.
Birlığimizde
lso 900l ]00{l
kalite y<inetiın
Sisteınl
uygulanınaktadı r
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards