Çin`in Bölgesel ve İkili Ticaret Anlaşmaları

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Çin’in Bölgesel ve İkili Ticaret Anlaşmaları
2001 yılında DTÖ’ye katıldıktan sonra, Çin pek çok ülkeyle bölgesel veya ikili ticaret anlaşması (STA) imzalayarak
ihracatta artış hızının devam etmesini desteklemiştir. Mevcut durumda Çin’in 12 bölgesel ticaret anlaşması (
ASEAN, Pakistan, Şili, Yeni Zelanda, Singapur, Peru, Hong Kong, Macao, Tayvan, Kosta Rika, İzlanda ve İsviçre)
bulunurken, 6 farklı anlaşmada (Avustralya, Norveç, Japonya, Güney Kore ve RCEP (13 Asyalı ortaklar ile
Avustralya ve Yeni Zelanda)) müzakerelerin devam ettiği, 4 anlaşmanın ise (ABD, TPP (12 Trans Pasifik Ortak
ülkeler, Hindistan ve Kolombiya) incelenmekte olduğu bilinmektedir.
Çin’in bölgesel ve ikili ticaret anlaşmalarında izlediği strateji; 2001 yılı öncesi hiç bir ticari anlaşması bulunmayan
bir konumdan günümüze sürekli gelişme gösteren bir konuma gelmiştir. Başlangıçta Çin’in stratejisi yerel ve
küçük ülkelerle ikili anlaşmalara gitmek yönündeyken, halihazırda müzakerelerin devam ettiği anlaşmaların daha
büyük ve kapsamlı ülkeleri içerdiği görülmektedir. Çin’in yürüttüğü STA’ların bir başka özelliği ise, ikili yatırım
anlaşmaları ile bağlantılı olmasıdır. Bugün Çin’in 3000’e yakın yatırımlar, anlaşmazlıkların halli ve benzeri konuları
içeren ikili anlaşmaları olduğu görülmektedir. Çin’in STA’lar için diğer bir yaklaşımı ise tüm ülkeler için aynı
şablonun kullanılması yerine her ülke özelinde çeşitlilik göstermesidir. Örneğin, ASEAN ülkeleri ile yapılan
anlaşmada kalkınma işbirliği taahhütleri geniş kapsamda yer alırken, Yeni Zelanda ile yapılan anlaşma işbirliğinin
geliştirilmesi yerine daha kesin hedefli taahhütlere dayanmaktadır.
Söz konusu STA’ların Çin’in büyümesi üzerindeki etkisi orta vadede son derece önemliyken uzun vadede
büyümenin devam etmesi için tek çözüm olmayacaktır. Şu an büyümenin motorunu ticaretten tüketime kaydırmak
Çin’in büyümeye devam etmesi için uygulayacağı bir strateji olarak hakim olan bir görüşken, bu yeni stratejide
STA’ların önemi artacaktır.
Konuyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
VoxEU 5 Mart 2014 tarihli haberinden özetlenerek Türkçeye tercüme edilmiştir.
Yayınlayan:Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download