türkiye`nin bölgesel ekonomik entegrasyon arayışları

advertisement
www.themegallery.com
Company Logo
LOGO
TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL EKONOMİK
ENTEGRASYON ARAYIŞLARI
ÖZDEMİR AKBAL
Plan
Konu ile İlgili Teorik Bakış
YDDİK Nedir?
CNETAC Nedir?
Taraf Ülkelerin Değerlendirilmesi
Türkiye Açısından Durum Değerlendirmesi
Yeni İşlevselcilik
(Neo Functionalism)
YENİ
İŞLEVSELCİLİK
BÖLGESEL
UYUM
Olumlu
Taşma
Etkisi
Faaliyetleri
Artırma
Etkisi
Karmaşıklığı
Düzenleme
Etkisi
Teknokratik ve
Bürokratik
Otomatikleşme
ASEAN - MERCOSUR
 ASEAN
 1967’de Filipinler,
Malezya, Tayland,
Endonezya ve
Singapur tarafından
kuruldu.
 Şu anda 10 üyesi
bulunmaktadır.
 2003 yılında Güvenlik,
Ekonomi, Toplum ve
Kültür Toplulukları
oluşturuldu.
 MERCOSUR
 1991’de Arjantin, Brezilya,
Paraguay ve Uruguay
tarafından kuruldu.
 Venezüella’nın katılımı ile
üye sayısı beşe yükseldi.
Diğer ülkelerde gözlemci
statüsü ile oluşuma
müdahil olmaktadır.
 Ekonomik alanda ve
parlamentolar arası
işbirliği faaliyetleri
mevcuttur.
Yüksek Düzeyli Dörtlü
İşbirliği Konseyi
İŞBİRLİĞİ
TÜRKİYE
SURİYE
LÜBNAN
ÜRDÜN
CNETAC Nedir?
(Close Neighbours Economic And
Trade Association Council)
YDDİK’nin Ekonomik
Konseyidir. Yakın
Komşular Ekonomik ve
Ticaret Ortaklık Konseyi
şeklinde anılabilir.
3. Türk-Arap Forumunda
10 Haziran 2010 tarihinde
oluşturulmuştur.
CNETAC
DTÖ - GATT
CNETAC
EKONOMİK
ENTEGRASYON
CNETAC
Enerji
Ulaştırma
KOBİ
Kümeleşmesi
Tarım
Sanayi
Lojistik
Merkezleri
CNETAC
Gümrük
Modernizasyonu
SURİYE
 Tarım: GSMH’nın %20’sini
oluşturmaktadır.
 Sanayi: GSMH’nın %20’sini
oluşturmaktadır.
 Petrol ve Enerji: 2020
Yılında Suriye ithalatçı
olacaktır.
 Altyapı ve İnşaat: Toplu
Konut inşaatları,
Limanların yeniden
yapılandırılması,
Telekomünikasyon
 Bankacılık: Piyasanın
Deregülasyonu söz
konusudur.
ÜRDÜN
 İletişim: Yatırım Konusunda
Muafiyetler söz konusu.
 Tekstil: Sektör 2010 yılı
itibariyle %5 büyüme
kaydetmiştir. İhracatın
%93’ü ABD’ye yapılmaktadır.
 İnşaat: Yeni projeler ve konut
alım vergilerinde muafiyet
söz konusudur.
 Enerji: Ülkenin gelişimiyle
doğru orantılı olarak
yatırımlar artmaktadır.
 Bankacılık: Sektör her geçen
yıl büyüme kaydetmektedir.
Geçen yıl mudilerin toplam
hesabı 30.7 milyar $
olmuştur.
LÜBNAN
 Tarım: Bekaa Vadisi
toplam tarım üretiminin
%30’unu karşılamaktadır
 Hayvancılık: Bekaa
Vadisi önemli bir
merkezdir ve ülkenin
hayvancılık kaynakları
dışa bağımlı bir hale
gelmektedir.
 Bankacılık: Hesapların
gizliliği ilkesi yabancı
yatırımları çekmektedir.
Lübnan, Doğunun
İsviçresi olma yolunda
ilerlemektedir.
BARIŞ
İSTİKRAR
HUZUR
TÜRKİYE
TÜRKİYE - FIRSATLAR
Türkiye,
bölge ülkeleri
ve batı
arasında bir
köprü
vazifesine
sahiptir.
Türkiye bölge
ülkelerini
yönlendirebilecek
mali ve idari
kapasiteye sahiptir.
Türkiye’nin
sağlam mali yapısı
ve bankacılık
sistemi önemli bir
çekim alanı
oluşturmaktadır.
Türkiye en
gelişmiş 20
ekonomi
içinde yer
almaktadır.
TÜRKİYE - RİSKLER
TÜRKİYE
MEDA Anlaşması
ABD - KANADA
Kurumsal Kimlik
Tarım ve hayvancılıktaki
sıkıntı
AB Ülkeleri
NAFTA
CNETAC’ın ve Bölge Ülkelerinin
Yapısı
TÜRKİYE - ÖNERİLER
 Türkiye tarımsal
faaliyetlerini geliştirmek
için tohumculuk yasasını
revize edebilir.
 Hayvancılık alanında iç
üretime yönelik önlemler
alınabilir.
 Merkezi Finans İhale
Biriminde CNETAC’la ilgili
bir yapılanmaya
oluşturulabilir.
 Bankacılık
konsorsiyumlarının ilk
adımları atılmıştır ancak
ortak mal alım ve proje
uygulama kapsam ve
uygulamaları
geliştirilebilir.
 KOBİ kümeleşmesi için
irtibat ve eğitim birimleri
oluşturulabilir.
 Konu sınır ticareti
kapsamından daha geniş
bir biçimde algılanmalı ve
strateji geliştirilmelidir.
GELECEK
KOBİ
kümeleşmelerinin
gerçekleştirilmesi
Bankacılık
sektörünün
entegrasyonu
İletişim alt
yapısının
yenilenerek
uyumlaştırılması
Ulaşım
ağlarının
yenilenmesi
Gümrük
vergilerinin
makul
seviyelere
çekilmesi
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards