bilgisayar mühendisliği BM Trakya Üniversitesi

advertisement
Trakya Üniversitesi
bilgisayar mühendisliği
BM
Mantıksal Devre Tasarımı (BM 213)
Mantıksal Devre Tasarımı Lab. (BM 217) Lisans Programı
“
kariyerinizi geliştirin…
İşinizle ilgili teknoloji!
MANTIKSAL BİLEŞENLER
İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ EN TEMEL KONULAR
Sayısal Mantık Devreleri
Sayısal Elemanlar
B U P R O G R AM D A
Veri Tipleri
Yazaç Aktarımı ve Mikro İşlemler
Sayısal sistemlerin önemi her geçen gün
artmaktadır.
“Sayısal
İçinde
Çağ”
bulunduğumuz
olarak
çağ,
adlandırılmaktadır.
Sayısal sistemler iletişim, trafik kontrolü,
sağlık, internet, bankacılık gibi hayatın her
alanında kullanılmaktadır.
Sayısal
sistemler,
teknolojilerinin
ortaya
donanım
tümleştirilmesi
çıkmaktadır.
Sistemle
ve
yazılım
sonucunda
uyumlu
ve
verimli bir yazılım ortaya çıkarmanın önemli
bir koşulu sistemi oluşturan donanıma hakim
olmaktır.
Sayısal mantık sayısal sistemleri anlamın ilk
HEDEF
Modern bilgisayarın temelini
oluşturan sayısal sistemlerin
çalışma prensiplerinin öğretilmesi
adımıdır. Mantıksal Devre tasarımı dersi ile
sayısal mantık ile ilgili temel kavramları
öğrenmiş olacaksınız.
UYGULAMA
Mantıksal Devre Tasarımı Lab.
programı ile öğrendiklerinizi
uygulama şansı bulun
müfredat
DERS İÇERİĞİ
Mantık kapıları
Boole cebri
Devre sadeleştirme
Birleşik devreler
Yarı toplayıcı
Tam toplayıcı
Yaz-bozlar
Sıralı devreler
Birleştirilmiş devreler
Kod çözücüler
Seçiciler
Yazaçlar
Kaydırma Yazaçları
İkili sayıcılar
Bellek
Sayı sistemleri
Sabit nokta gösterimi
Aritmetik toplama
Aritmetik Çıkarma
Kayan noktalı gösterim
Hata bulma kodları
Yazaç aktarım dili
Yazaçlar arası aktarım
Veri yolu ve bellek aktarımı
Aritmetik mikro işlemler
Mantıksal mikro işlemler
Kaydırma mikro işlemleri
Aritmetik kaydırma birimi
BİLGİ İÇİN
Yrd.Doç.Dr. Deniz TAŞKIN
[email protected]
http://deniztaskin.trakya.edu.tr
Download