İndir - Doç.Dr.Cihad Demirli

advertisement
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Temel Kavramlar,
İşlemler, Operatörler
1
Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş,
Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007
Doç.Dr. Cihad DEMİRLİ
Bilgisayar nedir?
2

En kısa şekilde bilgisayar “bilgi işleyen
makine” olarak tanımlanabilir.

Verilen giriş değerlerini, belirtilen yöntemlerle
işleyerek istenilen sonuçları üreten kompleks
bir elektronik sistemdir.
Program nedir?
3

İşlenecek değerler ve kullanılacak çözüm
yöntemleri; bilgisayara, insan tarafından
program ile bildirilir.

İnsanla bilgisayar arasındaki iletişim aracıdır.
Program nedir?

Program; giriş değerlerini kullanarak istenilen
çıkış değerlerinin elde edilebilmesi için
bilgisayara iletilen komutlar dizisidir.
Bilgisayar
Veri
Sonuç
Program
İnsan
4
Programlama Dilleri
Programlama dili; programcı ile bilgisayar
arasındaki iletişimi sağlayan bir araç olup
programların yazımında kullanılan bir
oluşumdur.
Komutlar, genelde günlük yaşamdaki
İngilizce’deki günlük konuşma dilindeki
kelimelerden türetilmiştir.
5
Programlama Dili Türleri

Diller üç grupta ele alınabilir:

Düşük seviyeli diller: Makine dillerini içerir.
Orta seviyeli diller: Makine dilinden biraz
daha gelişmiş dilleri içerir.
Yüksek seviyeli diller: Konuşma diline yakın
dilleri içerir.


6
Hatırlatma
7

Yüksek seviyeli dillerde yazılan programların
çalışabilmesi için makine diline
dönüştürülmesi gerekmektedir.

Bu dönüşümü sağlayan yazılımlara da
“derleyici” denir.
İşlemler

Programlar ile gerçekleştirilen işlemler üç
gruba ayrılır:
–
–
–
8
Matematiksel (aritmetik) işlemler
Karşılaştırma (karar) işlemler
Mantıksal (lojik) işlemler
Matematiksel İşlemler

Bilgisayarda en sık kullanılan işlemler,
matematiksel işlemlerdir.

Temel işlemler; toplama, çıkarma, çarpma,
bölme
Fonksiyonlar; üstel, logaritmik, trigonometrik,
hiperbolik

9
Matematiksel İşlemler
10
İşlem
Matematik
Bilgisayar
Toplama
a+b
a+b
Çıkarma
a-b
a-b
Çarpma
a.b
a*b
Bölme
a÷b
a/b
Üs alma
ab
a^b
Matematiksel İşlem Öncelik Sıraları
İşlem öncelik sıraları
11
Sıra
İşlem
Bilgisayar dili
1
Parantezler
((……))
2
Üs alma
a^b
3
Çarpma ve bölme
a*b ve a/b
4
Toplama ve çıkarma
a+b ve a-b
Matematiksel ifadelerin kodlanması
12
Matematiksel yazılım
Bilgisayara kodlanması
a+b-c+2abc-7
a+b-c+2*a*b*c-7
a+b2-c3
a+b^2-c^3
a-b/c+2ac-2/a+b
a-b/c+2*a*c-2/(a+b)
√a+b – 2ab/b2-4ac
(a+b)^(1/2)-2*a*b/b^2-4*a*c)
Karşılaştırma İşlemleri
13

Matematiksel işlemlerin yanı sıra karar
modelleri de söz konusudur.

Bu nedenle kararlara ilişkin bazı operatörler
kullanılmaktadır.
Karşılaştırma İşlemleri
14
İşlem Sembolü
Anlamı
=
Eşittir
<>
Eşit değildir
>
Büyüktür
<
Küçüktür
>= veya =>
Büyük eşittir
<= veya =<
Küçük eşittir
Mantıksal İşlemler
15

Aritmetik ve karşılaştırma işlemlerinin
sonuçlarını alabilen bilgisayar, temel mantık
işlemlerini de yerine getirebilir.

Bunlar; VE, VEYA, DEĞİL
Mantıksal İşlemler
16
Mantıksal İşlem
Komut
Matematiksel
Sembol
VE
AND
.
VEYA
OR
+
DEĞİL
NOT
‘
Hatırlatma
Bütün şartların karşılanması isteniyorsa
koşullar arasına VE, herhangi birinin
karşılanması yeterli ve isteniyorsa VEYA
konulurken, koşulu sağlamayanlar
isteniyorsa DEĞİL mantıksal operatörü
kullanılır.
17
Mantıksal işlemlerde öncelik sırası
İşlem öncelik sıraları
18
Sıra
İşlem
Komut
1
Parantez içindeki işlemler
(……)
2
DEĞİL
NOT
3
VE
AND
4
VEYA
OR
Bazı mantıksal işlem özellikleri
Bazı Özellikler
19
A+0=0
A.0=0
A+A’=1
A.A’=0
A+A=A
A.A=A
A+1=1
A.1=A
A+B=B+A
A.B=B.A
A+(B+C)=(A+B)+C
A.(B.C)=(A.B).C
A.(B+C)=A.B+A.C
A+B.C=(A+B).(A+C)
(A+B)’=A’.B’
(A.B)’=A’+B’
A+A.B=A
A.(A+B)=A
(A’)’=A
Hatırlatma
Mantıksal işlemlerde eğer “n” tane değişken
(koşul) varsa, “2n” tane durum oluşur.
20
DEVAM EDECEK…
21
Download