bilgisayar mühendisliği BM Trakya Üniversitesi

advertisement
Trakya Üniversitesi
bilgisayar mühendisliği
BM
Sayısal Bilgisayar Tasarımı Lisans Programı
(BM 223)
“
kariyerinizi geliştirin…
İşinizle ilgili teknoloji!
TEMEL BİLGİSAYAR
İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ EN TEMEL KONULAR
Temel Bilgisayarın Yapısı
B U P R O G R AM D A
Temel Bilgisayarın Tasarımı
Temel Bilgisayarın Programlanması
Sayısal sistemlerin önemi her geçen gün
artmaktadır.
“Sayısal
İçinde
Çağ”
bulunduğumuz
olarak
Mikro Programlanmış Denetim
çağ,
adlandırılmaktadır.
Sayısal sistemler iletişim, trafik kontrolü,
sağlık, internet, bankacılık gibi hayatın her
alanında kullanılmaktadır.
Sayısal
sistemler,
teknolojilerinin
ortaya
donanım
ve
tümleştirilmesi
çıkmaktadır.
Sistemle
yazılım
sonucunda
uyumlu
ve
verimli bir yazılım ortaya çıkarmanın önemli
bir koşulu sistemi oluşturan donanıma hakim
olmaktır.
HEDEF
Temel bir bilgisayarın sıfırdan
Sayısal bilgisayar tasarımı dersi ile mantıksal
devre
tasarımı
dersi
bir
adım
tasarımı ve programlanması
ileri
götürülmektedir. En temel mantıksal devre
bileşenleri kullanılarak bir bilgisayarı oluşturan
temel bileşenler en ince ayrıntısına kadar
tasarlanmaktadır.
Tasarlanan temel bilgisayarın programlanması
dersin
ikinci
amacıdır.
Sistemi
oluşturan
donanıma uygun programlar yazılarak birçok
mekanizmanın
temelde
nasıl
öğretilmesi hedeflenmektedir.
çalıştığının
UYGULAMA
Temel bilgisayarı, donanın tanıma
dili kullanarak uygulama şansı
müfredat
DERS İÇERİĞİ
Buyruk kodu
Saklanmış program yapısı
Adresleme tipleri
Bilgisayar yazaçları
Bilgisayar buyrukları
Zamanlama ve denetim
Buyruk süreci
Bellek adreslemeli buyruklar
Giriş-çıkış buyrukları ve kesmeler
İşlemci yazacı mantık tasarımı
Makine dili
Birleştirici dil
Program döngüleri
Aritmetik ve mantıksal işlemlerin programlanması
Alt programlar
Alt programa parametre aktarma
Giriş-çıkışın programlanması
Denetim belleği
Adres sınama
Şartlı dallanma
Mikro program örneği
Mikro buyruk biçimi
Al-getir yordamı
Sembolik mikro program
Denetim birimi tasarımı
BİLGİ İÇİN
Yrd.Doç.Dr. Deniz TAŞKIN
[email protected]
http://deniztaskin.trakya.edu.tr
Download