Devre Analizi - Ege MYO-İZKA

advertisement
DA DEVRE
ANALIZI
Ege Üniversitesi Ege MYO
Mekatronik Programı
BÖLÜM 3
Seri Paralel Devreler
Seri Devreler ve KGY
+V1 +
E
1-



E2
- +
R1
I
R2
+
V2
-
R3
- V+
3
Kirchhoff Gerilim Yasası uyarınca kapalı bir
devrede;
∑V=0, yada ∑Vkaynak = ∑Vyük
Ardıl bağlı n sayıda R  R  R  ...  R
T
1
2
n
direncin eşdeğeri;
ve devredeki toplam Güç; PT  P1  P2  ...  Pn
3
Gerilim Bölücü
+ V1
E
+
-
-
R1
R2
I
R3
-
+
V2
-
V3 +
Seri bir devreye uygulanan gerilim,
dirençlerin değerleri ile orantılı biçimde
paylaşılır.
 RX
VX  
 RT

 V

4
Seri Devreler (devam)



I=0 olacağından ardıl devredeki bir açık
devre, bütün dirençlerdeki gerilim
düşümünün sıfır olmasına neden olur.
Kısa devre olmuş bir direnç, diğer
dirençler üzerindeki gerilim(ler)in
beklenenden daha fazla olmasına yol
açar.
Değeri diğerlerinden yüz kat küçük olan
dirençlerin devreye etkisi yok sayılabilir.
5
Devre Topraklama



Toprak, bir devredeki herhangi bir
referans noktası yada ortak noktadır.
Devre topraklaması elektriksel olarak
aygıtın metal kutusuna bağlanırsa şase
adını alır.
Elektriksel güvenlik amacıyla, şase
genellikle priz üzerinden şebeke toprak
hattına bağlanır.
6
Toprak Simgeleri
(a) Devre (Şebeke)
Toprağı
R
a
+
1
(b) Sinyal Toprağı
b
-
R
d
R
E
+
2
-
(c) Şase
E
1
e
R
2
c
Eşdeğer Çizimler
7
Gerilim Kaynaklarında İçdirenç
R iç
E
+
Uç
Gerilimi
ideal
R
Y
Gerçek Gerilim
Kaynağı
8
Paralel Devreler
IT
V
Ix 
Rx
R3
I3
R2
I2
R1
I1
V
V
KAY IT  I1  I 2  I 3  R
eş


Devredeki elemanların/kolların iki ortak
düğümü olması durumunda, bunların paralel
(koşut) olduğu söylenir.
Değişik potansiyeldeki gerilim kaynakları
asla koşut bağlanmamalıdır.
9
Paralel Devreler & KAY


KAY: I=0, yada Igiren= Içıkan
Toplam İletkenlik: GT=G1+G2+. .+Gn=1/Reş
eşdeğer direnç, Reş-1=R1-1+R2-1+. . .+Rn-1)

Paralel iki direnç için: Reş=R1R2/(R1+R2)

Paralel n sayıda özdeş direnç için: Reş=R/n

Akım Bölücü: Ix=(Reş/Rx)IT

Toplam Güç: PT=P1+P2+. . .+Pn
burada Pn=V2/Rn yada VIn
10
Seri-Paralel Devreler
R1
R1
Reş1
R2
R3
R2
(a)
Reş3
R2
Reş2
R1
R3
R4
R7
R3
R4
R5
R6
(c)
(b)
11
Sabit Akım Kaynakları ve
Kaynak Dönüşümü




Sabit Akım kaynağı,
bulunduğu kola, harici
yükten bağımsız olarak
sabit bir akım sağlar.
İdeal sabit-akım kaynağı
İdeal Akım kaynağının
içdirenci sonsuzdur.
Birden çok akım kaynağı
paralel ise, bunlar
yerine, toplamları
değerinde tek bir akım
kaynağı kullanılabilir.
Akım kaynakları asla
birbirlerine seri
bağlanmamalıdır.
I
RS
I
V
RS
V = IRS
I = E/RS
Kaynak Dönüşümü
12
Download