Veritabanı Dersi

advertisement
Veritabanı Dersi
Teoriden Pratiğe
Çağıltay N.E., Tokdemir G.
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
BÖLÜM 15
Yapısal Sorgulama Dili
(YSD)
•
•
•
•
•
Tarihçe
İlişkisel Cebir
Yaşam Döngüsü
Veri Tanımlama Dili
Veri İşleme Dili
•
•
•
•
Veri Sorgulama Dili
Görüntü Tanımlama Dili
Veri Kontrol Dili
Saklama Alanı
Tanımlama Dili
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Yapısal Sorgulama Dili
(Structured Query Language-SQL)
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Tarihçe
• 1970- IBM – SEQUEL
• İlişkisel cebir (relational algebra)
• 1986 Amerikan Standartlar Enstitüsü (ANSI)-YSD
• 1987 ANSI YSD Uluslararası bir standart
• Bazı karmaşık ve kapsamlı durumlar nedeniyle, bu dili
destekleyen firmaların YSD komutlarını bazı küçük
farklılıklar bulunmaktadır.
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
İlişkisel Cebir
(Relational Algebra)
Dekart Çarpımı
(cartesian product): R X S
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
İlişkisel Cebir
(Relational Algebra)
Doğal Birleşim
(union): R
∞S
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
İlişkisel Cebir
(Relational Algebra)
Kesişim
(intersection): R∩S
∩
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
İlişkisel Cebir
(Relational Algebra)
Fark
(difference): R – S
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
İlişkisel Cebir
(Relational Algebra)
İzdüşüm
(projection): ∏
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
İlişkisel Cebir
(Relational Algebra)
Seçim
(selection) : ∂
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
İlişkisel Cebir
(Relational Algebra)
Bölme
(division) : R ÷ S
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
İlişkisel Cebir
(Relational Algebra)
Birleşim
(union) : R
S
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
YSD Komutlarının Yaşam
Döngüsü
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Veri Tanımlama Dili Komutları
CREATE
: Yeni bir tablo ekle
DROP
: Var olan bir tabloyu sil
ALTER
: Bir tablonun yapısını değiştir
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Veri İşleme Dili Komutları
INSERT: Tabloya Veri ekle
UPDATE: Tablodaki verileri güncelle
DELETE: Tablodaki verileri sil
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Veri Sorgulama Dili Komutları
SELECT:
Tablodaki verilerden görüntülenmesi istenilen
verilerin seçilerek listelenmesi
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Görüntü Tanımlama Dili
Komutları
CREATE VIEW
: Görüntü tanımla
DROP VIEW
: Görüntüyü sil
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Veri Kontrol Dili Komutları
GRANT
: Yetki tanımla
REVOKE
: Yetki kaldır
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Saklama Alanı Tanımlama Dili
Komutları
(Storage Definition Language- SDL)
Veritabanı içsel şemasını tanımlamak için
Veritabanı Yöneticileri kullanır
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XV: Yapısal Sorgulama Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards