Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-I

advertisement
MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI
PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
PROGRAMIN ADI
DERSİN ADI
DERSIN İŞLENECEĞİ DÖNEM
HAFTALIK DERS SAATİ
DERSİN SÜRESİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJISI VE PROGRAMLAMA
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ-I
1. Yıl II. Yarıyıl
4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:3,5 )
56 Saat
AMAÇLAR
1. Yapısal sorgulama dilini, veritabanı nesneleri ve veri tiplerini tanıyabilme.
2. Yapısal sorgulama dili komutlarını kavrayabilme.
3. Yapısal sorgulama dilinde tablo açma, değiştirme ve silme komutlarını
kavrayabilme.
4. Yapısal sorgulama dilinde yönetimsel fonksiyonları kavrayabilme.
A. ÖZEL AÇIKLAMALAR
Bu dersin yürütülmesinde öncelikle mevcut bir veritabanı üzerinden
sorgulama işlemleri öğretilmeli. Sorgulama işlemi kavrandıktan sonra veritabanı
yönetimi ile ilgili konulara geçilmelidir.
82
MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI
PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
DEĞERLENDİRME TABLOSU
Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına
göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Dönem sonu sınav soruları
hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır.
Konu Alanlarının
Ağırlıkları (%)
KONULAR
A. Yapısal sorgulama diline giriş
20
B. Basit SQL cümleleri
50
C. Veri Tanımlama Dili
30
KONULAR
A. Yapısal Sorgulama diline giriş
AMAÇ:Yapısal sorgulama dili veritabanı nesneleri ve veri tiplerini tanıyabilme.
DAVRANIŞLAR (Bu konu sonunda öğrenciler)
1. Veritabanı nesnelerini bilir .
2. Veri tiplerini bilir.
B. Basit SQL Cümleleri
AMAÇ: Basit SQL cümlelerini uygulayabilme.
DAVRANIŞLAR
1. Mevcut bir veritabanı üzerinden istenilen sorgulamaya göre tablo
listelemeyi, sıralamayı ve grup oluşturmayı bilir ve uygular.
2. SQL de kullanılan standart fonksiyonları bilir ve uygular.
83
MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI
PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
C. Veri Tanımlama Dili
AMAÇ: Tablo ve kullanıcı ile ilgili komutları uygulayabilme.
DAVRANIŞLAR:
1. Tablo oluşturmayı bilir ve tabloyu tanımlar.
2. Tablo yapısını değiştirir.
3. Tablo siler.
4. Görüntü dosyaları oluşturur.
5. Verialanı oluşturur.
6. Kullanıcı oluşturur.
7. Rol oluşturmasını bilir ve tanımlar.
8. İndex oluşturmasını bilir ve yapar.
9. Sıra oluşturmasını bilir ve yapar
10. Kullanıcı hakları ve sistem haklarını bilir ve tanımlar
84
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards