check up ek hizmeti katılımcı bilgilendirme metni

advertisement
CHECK UP EK HİZMETİ KATILIMCI BİLGİLENDİRME METNİ
Ek Faydanın Mahiyeti
20/12/2016 ve bu tarihten önce ek faydanın geçerli olduğu planlara ait sözleşmeleri yürürlüğe
girmiş, katılımcısı olduğu tüm sözleşmelere ait (ek faydanın geçerli olmadığı planlara ait
sözleşmeler de dahil) toplam birikimi 20/12/2016 tarihinde 160.000 TL ile 240.000 TL arasında
olan (240.000 TL hariç) katılımcılar ücretsiz Check Up ek hizmetinden faydalanabilirler.
Check Up Ek Fayda Tanımı
Check Up hizmeti aşağıdaki kapsamda anlaşmalı kurumlarda bir defaya mahsus ücretsiz
sunulmaktadır.
 Doktor Değerlendirme: Hekim tarafından sonuçların değerlendirilmesi
 Akciğer Grafisi Tek Yönlü: Akciğer, kalp ve komşu organ hastalıkları tarama testi
 EKG: Koroner damar hastalıkları ile kalp ritim bozukluklarını tespit etme ve izleme testi.
 Tam Kan Sayımı (18 Parametre ): Kan hastalıkları ile diğer doku ve organ hastalıklarını
araştırma ve izleme testi.
 Tam İdrar Testi: Böbrek, mesane ve idrar yolları hastalıklarının araştırılması testi.
 Sedimantasyon: Enfeksiyon hastalıkları ve romatizmal hastalıklar başta olmak üzere
non-spesifik tanı testi.
 Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığı tanı testi.
 Total Kolesterol: Koroner damar hastalıklarının risk değerlendirme testi.
Tanımlar
Check Up: Sağlık Taraması
Koroner damar: Kalbi besleyen atar damar
Enfeksiyon: Bulaşıcı
Romatizmal: Kas, eklem ve bağ dokusu yangısı
Non-spesifik: Özgün olmayan
12/27/2016
Hak Kazanma Şartları
1) Katılımcıların 20/12/2016 ve bu tarihten önce ek faydanın geçerli olduğu planlara ait
sözleşmeleri yürürlüğe girmiş olmalıdır.
2) Katılımcısı olunan tüm sözleşmelere ait (ek faydanın geçerli olmadığı planlara ait
sözleşmeler de dahil) toplam birikimi 20/12/2016 tarihinde 160.000 TL ile 240.000 TL
arasında olan (240.000 TL hariç) katılımcılar ücretsiz Check Up ek hizmetinden
faydalanabilirler.
Uygulamanın Geçerli Olacağı Süre
Katılımcılar, 26 Aralık 2016’dan itibaren 31 Aralık 2017’ye kadar bu hizmetten faydalanabilirler.
Ödeme / Faydalanma Zamanı
Katılımcılar, 26 Aralık 2016’dan itibaren 31 Aralık 2017’ye kadar bu hizmetten faydalanabilirler.
Hak Kazanma Şartlarının Bozulması Durumu ve Sonuçları
Sistemden çıkış, plan değişikliği ile başka plana geçiş, emeklilik, vefat, maluliyet ve emeklilik
nedeniyle başka şirkette hesap birleştirme, emeklilik nedeniyle şirket içi hesap birleştirme veya
başka şirkete aktarım nedeniyle sözleşmenizin sonlanması durumunda ek fayda sonlanır.
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. sunduğu ek faydanın kapsamını değiştirme veya tümüyle
sonlandırma hakkına sahiptir. Sunulan ek faydanın kapsamının değiştirilmesi veya tümüyle
sonlandırılması durumunda, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin belirleyeceği iletişim kanalı ile
müşterilere bilgilendirme yapılacaktır.
Katılımcı Tarafından Bilinmesi Gerekli Görülen Diğer Uygulama Esasları
Check up ek hizmetinden faydalanmak, bilgi ve randevu almak için 0 212 978 14 65 numaralı
AvivaSA Avantajlı Sağlık Hizmetleri Hattı'nı arayabilirsiniz.
12/27/2016
Download