check -up öze l iş lem polikliği hizme te gird i

advertisement
CHECK-UP ÖZEL İŞLEM
POLİKLİĞİ HİZMETE GİRDİ
DR. TOGAN:
“ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR”
Başkent
Üniversitesi
Konya
Hastanesi’nden bir yenilik daha hizmete
girdi. “Hastalanmadan önce Sağlığın
kıymetini bilelim” sloganıyla yola çıkan
hastane, Özel İşlem Polikliniği ile tüm
hastalara kapılarını açtı.
“Erken teşhis hayat kurtarır”
diyen Başhekim Yardımcısı Öğr. Gör. Dr.
Turhan Togan, “İlk check-up hastamızın
kontrollerinde kanseri ilk evresinde tespit
ettik ve hemen tedavisine başladık. Bu
nedenle Sosyal güvencesi olsun ya da
olmasın çok uygun şartlarda bu hizmeti
sürdürmeye karar verdik” dedi.
Bir kişinin belli aralıklarla tam bir
sağlık kontrolünden geçirilmesine Check
up dendiği ifade eden Özel İşlem
Polikliniği sorumlusu ve Başhekim
Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Turhan Togan,
“Check up yaptıran kişinin hiç bir şikâyeti
olmayabilir.
Check
up’ın
amacı;
hastalıkları
erken
dönemde
yakalayabilmek, tedaviye erken başlayarak
tam bir iyileşme sağlamak ve sağlıklı
durumun devam ettiğini ortaya koymaktır.
Günlük hayatta karşılaştığımız
ve
karşılaşmamız
olası
olan
hastalıkların, özellikle kronik ve
bulaşıcı hastalıkların çoğunun kendini
belli etmeden ya da günlük yorgunluk
ve yaşanan strese bağlı olduğu
düşünülen ancak hafif seyrettiği
dönemler vardır. Bu noktadan yola
çıkarak ortaya çıkabilecek kronik bir
hastalığın veya taşınılan riskin erken
tanısı ve sonucunda da tedavisinin
doğruluğu açısından belirli aralıklarla
Check-up önerilmektedir. Böylece çok
daha
büyük
zararlar
önlenmiş
olmaktadır” dedi.
Togan, Başkent Üniversitesi Konya
Hastanesi’nde Özel İşlem
Polikliniğinde kadın ve erkeklerin yaş
gruplarına göre Check-up paketleri
oluşturduklarını söyledi.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi
03.12.2012
Download