AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK

advertisement
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
02.01.2013 – 30.06.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AEH)
Genel Bilgiler
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
01.10.2003 tarih EYF.17-1/1158 sayılı izni doğrultusunda 50.000.000,00 TL (ellimilyon) sermaye ve
500.000,00 TL (beşyüzbin) avans tahsisi ile kurulmuştur. Fon, 27.10.2003 tarihinde halka arz
edilmiştir. Avans geri ödeme süreci 09.04.2004 tarihinde tamamlanmıştır.
Fonun Performans Bilgisi
Fon Toplam Değeri
İhraç Değeri
02.01.2013 Pay Değeri
01.07.2013 Pay Değeri
İhraç Tarihine Göre Verim
Faliyet Dönemindeki Verimi
Dolaşımdaki Pay Sayısı
Pay Doluluk Oranı
269,147,809
0.009822
0.044066
0.042893
336.70 %
-2.66 %
6,274,806,166
6.27 %
Fonun Dönem Sonu İtibariyle Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
Nominal Değer
Ters Repo
Hisse Senedi
Vadeli Mevduat
Borsa Para Piyasası
Vob Teminatı
Devlet Tahvili / Hazine
Bonosu
Fon Portföy Değeri
21,619,756
48,115,123
8,000,000
30 Haziran 2013
Rayiç Değer (TL)
%
21,619,756
240,958,686
1,997,353
8
89
0
0
1
7,561,535
272,137,330
3
100.00
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU
30 Haziran 2013
Tutar (TL)
Fon Portföy Değeri
Hazır Değerler
Alacaklar
Diğer Varlıklar
Borçlar
Net Varlık Değeri
270,139,977
1,974,770
3,924,103
0
-6,891,041
269,147,809
%
100.37
0.73
1.46
0.00
-2.56
100.00
Fonun Faliyet Gösterdiği Piyasanın ve Ekonominin Genel Durumuna İlişkin Bilgiler
Küresel Gelişmeler
Küresel piyasalarda 2013’ün ilk yarısında başlıca tema ABD’de ekonomik toparlanma beklentileri oldu.
Konut ve tüketici kanadında gözlenen güçlü toparlanma sinyalleri ile 2008’den bu yana piyasalarda
belirleyici konumda olan merkez bankası teşviklerinin azaltılabileceği ve rekor düşük faiz döneminin
sonuna gelinmiş olabileceği algısı piyasalarda temel risk unsuru olarak öne çıktı. Ayrıca, 2012
sonunda yapılan ABD seçimleri sonrası ülkede yaşanan çeşitli mali politika tartışmaları (mali uçurum,
borç tavanı, otomatik harcama kesintileri gibi) ve ilk çeyrekte Avrupa’ya ilişkin, ikinci çeyrekte ise Çin’e
ilişkin gündeme gelen uç riskler, piyasalarda dalgalanmaları güçlendiren diğer önemli gelişmeler oldu.
Yüksek volatilitenin yanı sıra son altı ayda çeşitli piyasalar arası ayrışma da ön planda. ABD’de
toparlanma beklentisi ile dolarda ve ABD hisse senetlerinde güçlenme eğilimi, ve bol likidite temasının
geride kalması ile gelişmekte olan ülkelerden gözlenen rekor fon çıkışları yılın ilk yarısında gözlenen
temel piyasa hareketleri oldu. Ayrıca, tarihi rekor düzeyde parasal genişleme programına giden
Japonya’da hisse senetleri ve para biriminde gözlenen sert dalgalanmalar da piyasaların
gündemindeydi.
Yurtiçi Gelişmeler
Global likidite adımlarının katkısı ve 5 Kasım 2012’de derecelendirme kuruluşu Fitch’in ülkemizin kredi
notunu 1994’ten bu yana ilk kez yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmesinin pozitif etkisiyle 2013 yılına
iyimser bir başlangıç yapan yurtiçi finansal piyasalar özellikle yılın ilk 4 ayında oldukça güçlü bir
görünüm sergiledi.
Bu gelişmeler paralelinde TL cinsi enstrümanlara yönelik risk algısında yaşanan pozitif hava yılın ilk
aylarında Türkiye’ye yönelik global fon girişlerinin hızlanmasını sağlarken özellikle TL’nin reel anlamda
hızla değerlenmesi yılın ilk aylarında yatırımıların ve ekonomi yönetiminin başlıca gündem maddesi
oldu. TL’de yaşanan değerlenmenin özellikle cari denge gibi makro parametrelerde risk yaratması ve
‘sıcak para’ olarak nitelendirilen kısa vadeli sermaye akışının finansal araçlarda kırılganlığa yol
açabileceği riski yurtiçi ekonomi yönetimini bu konuda önlem almaya yöneltti.
Bu kapsamda, TCMB TL reel efektif kuru için ilk kez 120-130 sınırına dikkat çekerken TL’de
değerlenme ve kısa vadeli sermayehareketlerinin önüne geçilmesi, aynı zamanda ılımlı toparlanma
aşamasında olan ekonomik aktivitenin desteklenmesi amacıyla yılın ilk 5 ayında gerek faiz
koridorunda gerekse politika faizinde bir dizi indirime gitti. Yurtiçi enstrümanlarda yılın ilk aylarında
değerlenme trendini besleyen bir başka gelişme ise Fitch’in ardından diğer derecelendirme kuruluşu
Moody’s’in de Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmesi beklentileri oldu. Özellikle
Moody’s’in 16 Mayıs’taki not artırım kararına kadar geçen süreçte tahvil-bono ve hisse senedi
piyasalarında global varlıklara göre hızlı bir pozitif ayrışma dikkat çekti.
Mayıs ortasından itibaren ise bu temanın kısmen tersine döndüğü söylenebilir. Fiyat seviyeleri
itibariyle görece pahalı seviyelere geldiği algısı ve ABD Merkez Bankası Fed’in ilk olarak 22 Mayıs’da
sinyallediği mevcut varlık alım programında (QE3) azaltım kararı, TL cinsi enstrümanlarda Mayıs
ayında kar realizasyonları ile başlayan satıcılı seyrin yerini sert dalgalanmaya bırakmasına neden
oldu. Global likidite temasını sekteye uğratan Fed’in söz konusu kararı büyüme dinamikleri itibariyle
dış finansmana duyarlı Türkiye ekonomisi için beklentilerde bozulmaya yol açarken TL cinsi
enstrümanlarda baskının artmasına neden oldu.
‘Likidite’ temasının bozulmasıyla, Mayıs ortasından itibaren gelişen ülkelerde yaşanan rekor düzeyde
fon çıkışları TL’de değer kaybını hızlandırırken zincirleme bir etkiyle döviz, faiz ve hisse senedi
piyasalarında nispeten tansiyonun artmasına neden oldu. İçinde bulunduğumuz dönemde bu
gelişmeler karşısında TCMB’nin TL’de değer kaybının önlenmesi amacıyla güçlü bir döviz
müdahalesine yöneldiği ve olası bir faiz artırımını gündemine aldığı görülüyor.
Piyasalar
Döviz piyasalarında Mayıs ayından başlayarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan sert
satışlar dikkat çekti. Yılın büyük bir bölümünü 1,75-1,8250 bandında geçiren USD/TL, ABD merkez
bankası Fed’in parasal genişleme programında kesintiye gideceği beklentileri ile hızla 1,95
seviyelerine kadar yükseldi. Sepet kur bazında da 2,05-2,10 dar bandında gözlenen hareket sonrası
tarihi zirve 2,25’ler test edildi.
Yurtiçi faizlerde not artırımı beklentileri ile Mayıs ayına kadar görece güçlü bir performans
sergilendikten ve gösterge faizde tarihi dip %4,60’lar test edildikten sonra, benzer şekilde ‘kesinti’
endişeleri kaynaklı sert satışlar ön planda oldu. Dolar kurunda yaşanan sert yükselişe TCMB’nin faiz
artırımı yoluyla müdahele edebileceği beklentileri ile görece daha zayıf seyreden ve benzer gelişmekte
olan ülkelerden negatif ayrışan yurtiçi faizlerde %9 seviyelerine varan yükselişler gözlendi.
Hisse senetlerinde Mayıs ayına kadar not artırım beklentileri ile BİST-100’de tarihi zirveler olan
92.500’lerin görülmesinin ardından ‘kesinti’ endişeleri ile %25’e varan bir düzeltme yaşandı. Kritik
70.000 seviyesinin üzerinde tutunan endekste bu seviyenin üzerinde kısmi toparlanmalar gözleniyor.
Global anlamda ise ABD’de toparlanma beklentileri ve gelişmekte olan ülkelerden gözlenen rekor fon
çıkışları ile gelişmiş ülkeler olumlu ayrıştı.
Emtia piyasalarında ABD merkez bankası Fed’in Eylül ayında açıkladığı ucu açık parasal genişleme
programı ile sağlanan likiditenin, güçlü bilanço performansları ve ekonomik toparlanma beklentileri ile
hisse senetlerine yatırılması ile oldukça zayıf bir görünüm sergilendi. Özellikle küresel enflasyon
göstergelerinde yaşanan gerileme ve merkez bankası desteklerinin geri çekildiği algısı ile değerli
metaller negatif ayrışıyor. Altın fiyatları yıl başında 1.700$ seviyelerinden son üç yılın dibi 1.200$’lara
kadar geriledi. Ekonomik toparlanma beklentileri ile güçlü kalan petrol fiyatları dışında emtia genelinde
satış baskısı sürüyor.
Fonun İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri
Duyuru : Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yeni yönetmelik,
13 Mart 2013 tarih ve 28586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni
yönetmelikte yer alan düzenlemeler yayımlandığı günden itibaren yürürlüğe girmiş olup, fonların
içtüzük/izahnameleri en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar güncellenecektir. Söz konusu yeni
yönetmeliğe ve SPK'nın açıklamasına http://www.spk.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu Emeklilik Yatırım Fonlarında uygulanan Fon
Azami Toplam Gider Kesintisi ve Fon İşletim Gideri Kesintisi oranlarına ilişkin bilgiye ise
http://www.akportfoy.com.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.
Fonun yatırım stratejisindeki değişiklikler, yatırım stratejisi bant aralığı bilgilerine ve içtüzük –
izahname tadil metinlerine http://www.akportfoy.com.tr/t/spk/AEH.asp ve Borsa İstanbul A.Ş. Kamuyu
Bilgilendirme Platformu www.kap.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
Faaliyet dönemi içerisinde fon kurulu tarafından olağan toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda
genel piyasalar, fonun performansı ve fonla ilgili diğer konular incelenmiştir.
Fon Kurulu
Ş.Alp KELER
Fon Kurulu Başkanı
Meral KURDAŞ EREDENK
Fon Kurulu Üyesi
Mehmet Ali ERSARI
Fon Kurulu Üyesi
Argun EĞMİR
Fon Kurulu Üyesi
A.Sibel Öztep OYMACI
Fon Kurulu Üyesi
A.Göktürk IŞIKPINAR
Fon Kurulu Üyesi
M.Fırat KURUCA
Fon Kurulu Üyesi
Download