Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Hisse

advertisement
Avivasa Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu
31.08.2017
Hedef Türk hisse senedi piyasasının performansına paralel getirinin sağlanması ve hisse senedi piyasasında işlem gören menkul kıymetlere yatırım yaparak
sermaye kazancı elde edilmesidir.
Fon Kodu
AEB
Risk Grubu
Yüksek Risk - Hisse Senedi
Önerilen Vade
Uzun Vade
Karşılaştırma Ölçütü
%90 BIST 100 + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
Halka Arz Tarihi
22.02.2005
Kurucu
Avivasa Emeklilik AS
Portföy Yönetici
Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü TL
98.916.910
Pay Değeri TL
0,054638
Toplam Pay Sayısı
10.000.000.000
Dolaşımdaki Pay Sayısı
1.810.418.785
Doluluk Oranı %
18,10%
Yatırımcı Sayısı
13.880
Yönetim Ücreti (Gün Yüzbinde) 2,75
Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
1,00%
Dönemsel Getiri
Varlık Dağılımı
2017
2016
2015
2014
2013
2012
30.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
30.12.2011
31.08.2017
30.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
AEB
47,04%
12,48%
-13,62%
27,14%
-11,08%
53,51%
BİST 30
41,81%
9,23%
-17,64%
28,75%
-15,64%
58,40%
BİST 100
40,79%
8,94%
-16,33%
26,43%
-13,31%
52,55%
KYD 91 GÜN BONO
6,35%
9,79%
9,43%
9,12%
6,42%
9,67%
KYD 182 GÜN BONO
6,52%
10,66%
8,86%
9,87%
6,10%
11,31%
KYD 365 GÜN BONO
5,81%
10,26%
7,33%
11,08%
4,08%
ON Net
6,52%
7,81%
8,73%
8,08%
4,89%
6,76%
USD
-2,22%
20,60%
25,40%
9,22%
19,49%
-5,89%
EURO
11,67%
16,52%
12,62%
-3,65%
24,75%
-4,04%
13,56%
Hisse
Senedi
98%
Bono
1%
Diğer
1%
Vergisel Bilgi
Emeklilik Fonlarında Vergi Muafiyeti : 5281 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi kanununa eklenen Geçici 67. madde uyarınca 2006 yılından itibaren Emeklilik Fonları yatırım fonlarından farklı olarak fon içindeki kıymetlerin deger artısı ya da
elden çıkarma kazançları üzerinden vergi ödememektedirler. Emeklilik Yatırım Fonları, Kurumlar Vergisi'ne tabi degildir.
Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Yatırım fonu içtüzüğü www.akportfoy.com.tr adresinden temin edilebilir.
Bu bültendeki bilgiler güvenilirligine inanılan kaynaklardan derlenmis olup, üçüncü sahıslar tarafından hiçbir sekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve
bilgilerin elde edildigi kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu degildir. Bu bilgiler ısıgında üçüncü sahıslara alıs veya satıs yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ısıgında yapılacak ileriye
dönük yatırımların sonuçlarından Avivasa Emeklilik AS ve Ak Portföy Yönetimi AS sorumlu tutulamaz.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.
Download