T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

advertisement
T.C.
SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ
KARAR :39
03.02.2017
K A R A R
Diyabet ve Beslenme ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin
belirlenmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 13.01.2017 tarih ve 01 sayılı raporu,
(Belediye meclisimizin 02.01.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda görüşülerek
komisyonumuza havale edilen, “Diyabet ve Beslenme” ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi
maksadıyla yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili dosya incelendi.
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve görüşmelerde;
“Sağlıklı Nesiller ve Sağlıklı Bir Toplum” temalı etkinlikler vasıtasıyla belediyemiz,
vatandaşın sağlığına önem veriyor. Bu etkinlikler ile diyabetli hastaların, düzenli ve sağlıklı
beslenmesinin gerekliliği ile ani şeker dalgalanmalarının önüne geçme yolları anlatıldı.
Diyabetli bireylerin yeme alışkanlıklarını düzene sokmadıkları sürece kan şekerlerinin
düzene girmesi mümkün olmamaktadır. Diyabetli hastaya ilk olarak yaşına, boyuna, kilosuna,
fiziksel aktivitesine, sosyo-ekonomik durumuna ve beslenme alışkanlıklarına göre bir diyet listesi
düzenlenmelidir. Herkesin kullandığı ortak bir diyet listesi olamaz. Beslenme tedavisi kişiye özel
olmalıdır. Günümüzde diyabet tedavisinde farklı etkilerde olan ağızdan alınan diyabet ilaçları ve
insülinler bulunmaktadır. Bu ilaç ve insülinlerin etki süreleri, kan şekerini etkilemeleri farklılık
göstermektedir. Öğün planlanırken bu durum göz önüne alınmalıdır.
Beslenme tedavisi düzenlenirken diyabetli hastanın gereksinimi olan enerji ve besin
ögelerini karşılaması gerekmektedir. Öğün atlamamanın diyabetli hasta için çok önemli olduğu,
düzensiz yemek ya da öğün atlamak kan şekerinin aşırı düşmesine neden olabileceği, fazla besin
almanın da kan şekerinin aşırı yükselmesine neden olabileceği değerlendirilmiştir.
Sağlık seminerleri gibi vatandaşlarca önemli görülen konular ile ilgili bilgilendirme
seminerlerinin devam ettirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin görüşlerine arz ederiz.) okundu.
Konu üzerindeki görüşmelerden sonra komisyon raporu oylamaya sunuldu, yapılan işaretle
oylama sonucunda, Diyabet ve Beslenme ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi maksadıyla
yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun kabulüne
oybirliğiyle 03.02.2017 tarihli toplantıda karar verildi.
Doç. Dr. Mustafa TUNA
Meclis Başkanı
Selahattin TIRIN
Katip
Şule ÖCAL
Katip
Download
Random flashcards
321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards